Welke rekening past bij mij?

Bij Brand New Day bieden we verschillende rekeningen aan, met verschillende (fiscale) voordelen en spelregels. Hieronder leest u meer over de belangrijkste kenmerken, voordelen en spelregels van onze producten en kunt u nagaan of het product bij u past. 

Pensioenrekening-beleggen

Met de pensioenrekening-beleggen kunt u zelf fiscaal voordelig een eigen pensioenpotje opbouwen. Dat is handig als u geen (of te weinig) pensioen opbouwt bij een werkgever, of zelfstandig ondernemer bent en dus geen pensioen opbouwt.

Het fiscale voordeel zit hem in het feit dat u geen vermogensbelasting betaalt over het geld op de rekening én dat u van iedere storting op de rekening weer een flink deel terugkrijgt van de Belastingdienst. Tegenover die voordelen staan wel een paar spelregels. Zo mag u alleen storten als u jaarruimte of reserveringsruimte heeft, kunt u het geld niet zomaar tussentijds opnemen en moet u het geld later in minimaal 5 en maximaal 30 jaar laten uitkeren.

Iedere storting die u op de pensioenrekening-beleggen doet, wordt belegd in indexfondsen. U kunt beleggen in een van de vijf vaste modelportefeuilles die door onze experts zijn samengesteld, of zelf bepalen in welke fondsen u belegt.

Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die een pensioentekort verwachten Die voldoende pensioen opbouwen
Die jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben Die geen jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben
Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen door te beleggen Die weinig risico willen lopen met het gestorte geld
Die bereid zijn risico te lopen met het gestorte geld Die hun geld altijd willen kunnen opnemen
Die het opgebouwde tegoed willen gebruiken als aanvulling op hun pensioen Die 5 jaar of langer geleden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
Die willen beleggen in beleggingsfondsen Die willen beleggen in individuele aandelen en/of obligaties
Die een lange beleggingshorizon hebben Die een korte beleggingshorizon hebben
Die 18 jaar of ouder zijn maar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd + 5 jaar hebben bereikt Die kwalificeren als PEP of US-person
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
Die niet kwalificeren als PEP of US-person
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die een pensioentekort verwachten Die voldoende pensioen opbouwen
Die jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben Die geen jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben
Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen door te sparen Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen door te beleggen
Die het spaartegoed willen gebruiken als aanvulling op hun pensioen Die hun geld altijd vrij willen kunnen opnemen voor ieder doel
Die 18 jaar of ouder zijn maar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd + 5 jaar hebben bereikt Die 5 jaar of langer geleden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
Die niet kwalificeren als PEP of US-person Die kwalificeren als PEP of US-person

Pensioenrekening-sparen

Met de pensioenrekening-sparen kunt u zelf fiscaal voordelig een eigen pensioenpotje opbouwen. Dat is handig als u geen (of te weinig) pensioen opbouwt bij een werkgever, of zelfstandig ondernemer bent en dus geen pensioen opbouwt. Het fiscale voordeel zit hem in het feit dat u geen vermogensbelasting betaalt over het geld op de rekening én dat u van iedere storting op de rekening weer een flink deel terugkrijgt van de Belastingdienst. Tegenover die voordelen staan wel een paar spelregels. Zo mag u alleen storten als u jaarruimte of reserveringsruimte heeft, kunt u het geld niet zomaar tussentijds opnemen en moet u het geld later in minimaal 5 en maximaal 30 jaar laten uitkeren. Over het totale bedrag op de rekening ontvangt u bovendien een variabel rentepercentage. Momenteel ontvangt u 1,50% per jaar. De rente wordt maandelijks berekend en uitgekeerd bovenop het totale saldo van de rekening.

ZZP pensioenrekening

Met de ZZP pensioenrekening kunt u zelf fiscaal voordelig een pensioenpotje opbouwen. Dat is handig als u geen (of te weinig) pensioen opbouwt bij een werkgever, of zelfstandig ondernemer bent en dus geen pensioen opbouwt. De ZZP pensioenrekening werkt bijna precies hetzelfde als onze pensioenrekening-beleggen, maar heeft een andere kostenstructuur, die voordeliger is als het saldo op de rekening hoog is.

Het fiscale voordeel zit hem in het feit dat u geen vermogensbelasting betaalt over het geld op de rekening én dat u van iedere storting op de rekening weer een flink deel terugkrijgt van de Belastingdienst. Tegenover die voordelen staan wel een paar spelregels. Zo mag u alleen storten als u jaarruimte of reserveringsruimte heeft, kunt u het geld niet zomaar tussentijds opnemen en moet u het geld later in minimaal 5 en maximaal 30 jaar laten uitkeren.

Iedere storting die u op de ZZP pensioenrekening doet, wordt belegd in indexfondsen. U kunt niet beleggen in onze modelportefeuilles, maar stelt zelf uw fondsverdeling samen.
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die een saldo hebben waarmee de kostenstructuur van de ZZP pensioenrekening voordelig is Die geen saldo hebben waarmee de kostenstructuur van de ZZP pensioenrekening voordelig is
Die een pensioentekort verwachten Die voldoende pensioen opbouwen
Die jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben Die geen jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben
Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen door te beleggen Die weinig risico willen lopen met het gestorte geld
Die bereid zijn risico te lopen met het gestorte geld Die hun geld altijd willen kunnen opnemen
Die het opgebouwde tegoed willen gebruiken als aanvulling op hun pensioen Die 5 jaar of langer geleden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
Die willen beleggen in beleggingsfondsen Die willen beleggen in individuele aandelen en/of obligaties
Die een lange beleggingshorizon hebben Die een korte beleggingshorizon hebben
Die 18 jaar of ouder zijn maar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd + 5 jaar hebben bereikt Die kwalificeren als PEP of US-person
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
Die niet kwalificeren als PEP of US-person
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die in loondienst zijn bij een werkgever die samenwerkt met Brand New Day Die niet in loondienst is bij een werkgever die samenwerkt met Brand New Day
Die jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben Die geen jaarruimte, reserveringsruimte, oudedagsreserve of stakingswinst hebben
Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen door te beleggen Die weinig risico willen lopen met het gestorte geld
Die bereid zijn risico te lopen met het gestorte geld Die hun geld altijd willen kunnen opnemen
Die het opgebouwde tegoed willen gebruiken als aanvulling op hun pensioen Die 5 jaar of langer geleden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
Die willen beleggen in beleggingsfondsen Die willen beleggen in individuele aandelen en/of obligaties
Die een lange beleggingshorizon hebben Die een korte beleggingshorizon hebben
Die 18 jaar of ouder zijn maar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd + 5 jaar hebben bereikt Die kwalificeren als PEP of US-person
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
Die niet kwalificeren als PEP of US-person

Werkgever pensioenrekening-beleggen

Met de werkgever pensioenrekening-beleggen kunt u fiscaal voordelig geld opbouwen voor uw pensioen.

Het fiscale voordeel zit hem in het feit dat u geen vermogensbelasting betaalt over het geld op de rekening én dat u van iedere storting op de rekening weer een flink deel terugkrijgt van de Belastingdienst. Tegenover die voordelen staan wel een paar spelregels. Zo mag u alleen storten als u jaarruimte of reserveringsruimte heeft, kunt u het geld niet zomaar tussentijds opnemen en moet u het geld later in minimaal 5 en maximaal 30 jaar laten uitkeren.

Iedere storting die u op de Werkever pensioenrekening-beleggen doet, wordt belegd in indexfondsen. U belegt in een van de vijf modelportefeuilles die door onze experts zijn samengesteld.

Beleggingsrekening

Met de vrije beleggingsrekening kunt u beleggen voor later. Iedere storting die u doet, wordt automatisch belegd in indexfondsen. U kunt beleggen in een van de vijf vaste modelportefeuilles die door onze experts zijn samengesteld, of zelf bepalen in welke fondsen u belegt. U bent met de beleggingsrekening niet gebonden aan fiscale regels en mag dus storten en opnemen wanneer u wilt. De rekening kent echter ook geen fiscaal voordeel.

Houd er verder rekening mee dat:
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die bereid zijn een bepaalde mate van risico te lopen met het gestorte geld en vermogen willen opbouwen door te beleggen Die geen risico willen lopen met het opgebouwde tegoed en vermogen willen opbouwen door te sparen
Die willen beleggen in beleggingsfondsen Die willen beleggen in individuele aandelen en/of obligaties
Die zelf willen bepalen wanneer en hoeveel ze inleggen Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen
Die hun geld altijd vrij willen kunnen opnemen Die rekening willen openen op naam van een bedrijf
Die een lange beleggingshorizon hebben Die een korte beleggingshorizon hebben
Die ouder zijn dan 18 jaar Die jonger zijn dan 18 jaar
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die een rekening willen openen op naam van een minderjarig kind Die een rekening willen openen op naam van een meerderjarig kind
Die wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind voor wie de rekening wordt geopend Die een rekening willen openen voor een kind maar niet de wettelijk vertegenwoordiger van dat kind zijn
Die willen dat het kind niet over het tegoed kan beschikken zolang het kind nog geen 18 jaar oud is Die willen dat hun kind al voor het 18 jaar oud wordt over het tegoed kan beschikken
Die willen beleggen voor het kind Die willen sparen voor het kind
Die voor het kind willen beleggen in beleggingsfondsen Die voor het kind willen beleggen in individuele aandelen en/of obligaties
Die zelf willen bepalen wanneer en hoeveel ze inleggen Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen voor hun kind
Die ouder zijn dan 18 jaar Die jonger dan 18 jaar zijn
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in land binnen de EER
Die niet kwalificeren als PEP of US-person Die kwalificeren als PEP of US-person

Kinderrekening-beleggen

De kinderrekening-beleggen is een rekening op naam van u én uw kind. U beheert de rekening, maar zodra uw kind 18 wordt komt het volledige bedrag op de rekening aan hem of haar toe. Hij of zij kan het dan – in goed overleg met u – gebruiken voor een studie, een rijbewijs of het nog verder laten renderen.

Iedere storting die u doet, telt als een schenking. Dat kan fiscaal voordelig zijn: zolang uw totale jaarlijkse schenkingen aan uw kind onder het bedrag van de vrijstelling vallen, betaalt uw kind geen schenkbelasting als hij of zij als 18-jarige het bedrag ontvangt.

Iedere storting die u doet, wordt belegd in indexfondsen. U kunt beleggen in een van de vijf vaste modelportefeuilles die door onze experts zijn samengesteld, of zelf bepalen in welke fondsen u belegt. U zit met de kinderrekening-beleggen verder nergens aan vast: u mag dus storten en opnemen wanneer u wilt.

Zakelijke beleggingsrekening

Met de beleggingsrekening-zakelijk kan worden belegd voor zakelijke doeleinden. Iedere storting die wordt gedaan, wordt automatisch belegd in indexfondsen. Er kan worden belegd in een van de vijf vaste modelportefeuilles die door onze experts zijn samengesteld, of u bepaalt zelf in welke fondsen u belegt. Niet iedere zakelijke klant kan een zakelijke beleggingsrekening bij ons openen. Wilt u weten aan welke acceptatiecriteria een zakelijke klant moet voldoen, klik dan hier.

Houd er verder rekening mee dat:
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die bereid zijn een bepaalde mate van risico te lopen met het gestorte geld en vermogen willen opbouwen door te beleggen Die geen risico willen lopen met het opgebouwde tegoed en vermogen willen opbouwen door te sparen
Die willen beleggen in beleggingsfondsen Die willen beleggen in individuele aandelen en/of obligaties
Die zelf willen bepalen wanneer en hoeveel ze inleggen Die een korte beleggingshorizon hebben
Die hun geld altijd vrij willen kunnen opnemen Die geen besloten vennootschap met eenvoudige zeggenschapsstructuur* zijn
Die een lange beleggingshorizon hebben Die zzp’er zijn
Die een besloten vennootschap zijn met eenvoudige zeggenschapsstructuur* Die voorafgaand beleggingsadvies willen of hun vermogen willen laten beheren door een expert
Die hun beleggingen zelfstandig kunnen en willen beheren; dus zonder beleggingsadvies of vermogensbeheer
* Klik hier voor meer uitleg en een overzicht van alle andere acceptatiecriteria
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die hun opgebouwde lijfrentekapitaal in termijnen willen laten uitkeren Die hun opgebouwde lijfrentekapitaal in één keer willen laten uitkeren
Die een uitkering wensen voor een vooraf afgesproken looptijd (max 30 jaar) Die een levenslange uitkering wensen
Die willen dat hun erfgenamen de uitkeringen ontvangen in geval van overlijden Die tweede pijler pensioen willen laten uitkeren
Die ouder zijn dan hun AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar Die minder dan € 4.000 aan lijfrentekapitaal willen laten uitkeren
Die meer dan € 4.000 aan lijfrentekapitaal willen laten uitkeren Die een overbruggingslijfrente willen aankopen
Die ondernemer zijn en hun oudedagsreserve of stakingswinst periodiek willen laten uitkeren Die kapitaal willen laten uitkeren uit een ontslagvergoeding
Die niet kwalificeren als PEP of US-person Die kwalificeren als PEP of US-person
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die een oud-regime lijfrentekapitaal hebben en dat fiscale regime willen behouden
Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
Die jonger zijn dan hun AOW-gerechtigde leeftijd minus 10 jaar

Lijfrente-uitkering

Met onze lijfrente-uitkering kunt u het bedrag dat u heeft opgebouwd met een pensioenrekening (andere namen zijn een lijfrente of bankspaarproduct) laten uitkeren. Dat gebeurt op basis van sparen: over iedere uitkering ontvangt u dus een vast rentepercentage.

De uitkering duurt minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar. U kunt er zelf voor kiezen om ieder jaar, half jaar, kwartaal of iedere maand een bedrag te ontvangen.

Spaarrekening

Met de spaarrekening kunt u een financiële buffer opbouwen voor later, zonder risico dat uw spaargeld in saldo minder waard wordt. U ontvangt over het geld op de rekening momenteel een variabel rentepercentage van 1,50%.

Houd er verder rekening mee dat:
Deze rekening past bij personen: Deze rekening past niet bij personen:
Die vermogen willen opbouwen door te sparen Die vermogen willen opbouwen door te beleggen
Die willen sparen tegen een variabele rente Die willen sparen tegen een vaste rent
Die zelf willen bepalen wanneer en hoeveel ze sparen Die fiscaal gefaciliteerd vermogen willen opbouwen
Die hun geld altijd vrij willen kunnen opnemen Die rekening willen openen op naam van een bedrijf
Die ouder zijn dan 18 jaar Die jonger zijn dan 18 jaar
Die woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER Die niet woonachtig én belastingplichtig zijn in een land binnen de EER
* Klik hier voor meer uitleg en een overzicht van alle andere acceptatiecriteria

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.

Scroll naar boven