De risico’s van beleggen

Risico hoort bij beleggen. Klinkt spannend, maar hoeft niet per se slecht te zijn. Ja, de kans dat u een deel van uw inleg verliest is altijd aanwezig. Anderzijds geldt: geen rendement zonder risico. Maar als u goed op de hoogte bent van de risico’s en hoe u die kunt beperken, wordt de kans op een mooi rendement een stuk groter.

Hoe tijd, risico en rendement met elkaar te maken hebben

Voor u begint met beleggen, is het belangrijk om te weten dat risico, rendement en de tijd die u neemt om te beleggen, sterk met elkaar verbonden zijn.

Hoe meer risico u neemt, hoe hoger het verwachte rendement, maar ook hoe groter de kans is dat uw beleggingen in de tussentijd (flink) op en neer jojoën. Als u heel lang de tijd neemt, kan dat ge-jojo doorgaans niet zoveel kwaad. Heeft u maar kort de tijd? Dan wel.

Belangrijk: beleg alleen met geld dat u kunt missen

U weet nu dat hoe langer u de tijd neemt, hoe groter de kans is op een mooi rendement. Beleg daarom alleen met geld dat u voor langere tijd kunt missen. En zorg ervoor dat u een spaarbuffer heeft om tegenvallers te kunnen opvangen. U voorkomt daarmee dat u de beleggingen na een jaar alweer moet verkopen als uw auto er plotseling de brui aan geeft.

De risico’s van indexbeleggen

Bij Brand New Day belegt u in indexfondsen. Daarmee heeft u in meer of mindere mate te maken met bovenstaande risico’s. Het specifieke risico (en daarmee het risico om uw inleg te verliezen) is wel een stuk kleiner, doordat u automatisch in heel veel aandelen of obligaties tegelijkertijd belegt. Bovendien hangt het renterisico en valutarisico af van de fondsen waarin u belegt en heeft u te maken met kredietrisico als u in indexfondsen belegt.

Welke risico’s zijn er?

De koers van beleggingen kan soms (flink) stijgen en dalen. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Als u gaat beleggen, heeft u te maken met de volgende risico’s

Toen de coronacrisis in 2020 uitbrak, daalden de beurzen wereldwijd flink. Onder beleggers was zoveel paniek, dat haast ieder aandeel er last van had – ook van bedrijven die hun dienstverlening tijdens de coronacrisis prima konden voortzetten. Dat is marktrisico: het risico dat beleggingen in waarde dalen door algemene tendensen op de markt.

Stel, u belegt uw geld alleen in bouwbedrijven. Maar op een zeker moment zijn er geen bouwmaterialen meer te krijgen, waardoor die bouwbedrijven niet kunnen bouwen en dus verlies draaien.

Uw beleggingen dalen dan waarschijnlijk in waarde. Niet door een algemene tendens, maar door het risico dat u neemt doordat u uw geld in één bedrijf of één enkele sector belegt. Specifiek risico, dus.

Amerikaanse aandelen worden in dollars verhandeld. Als u dus in Amerikaanse bedrijven belegt en u verkoopt uw aandelen weer, dan worden die eerst verkocht tegen Amerikaanse dollars. Daarna wordt het bedrag omgerekend naar euro’s.

Kortom: u bent afhankelijk van de koers van de dollar ten opzichte van de euro. Staat die koers lager dan toen u de aandelen kocht? Dan houdt u minder rendement over. Dat is valutarisico. Dat risico kan natuurlijk ook positief uitpakken. In het bovenstaande voorbeeld gebeurt dat wanneer de koers van de dollar juist stijgt ten opzichte van de euro.

Sommige fondsen dekken het valutarisico af. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het BND Wereld Indexfonds C-Hedged.

Als de rente op leningen stijgt, wordt het voor bedrijven duurder om geld te lenen. Bedrijven kunnen dan minder investeren, waardoor het vertrouwen bij beleggers afneemt en de koersen dalen. Anderzijds leidt een stijgende rente vaak ook tot een daling van de obligatiekoersen. De rentestanden en verhogingen of verlagingen daarvan hebben impact op aandelen- en obligatiekoersen. Als u belegt, heeft u dus te maken met renterisico.

Aan wie leent u eerder €1.000 uit: uw neefje van 12 zonder bijbaan, of uw oom van 42 met een goedbetaalde, stabiele baan? In beide gevallen loopt u risico dat een lening niet wordt terugbetaald. Maar bij de ene partij is het risico wat groter dan bij de andere. Een obligatie is een lening aan een overheid of bedrijf. Wie belegt in obligaties, loopt altijd een risico dat de tegenpartij dat krediet niet terugbetaalt. Kredietrisico.

De hoeveelheid risico bepaalt u zelf

Risicoloos beleggen bestaat dus niet. Maar risico nemen hoeft niet per se slecht te zijn. Aandelen zijn bijvoorbeeld risicovoller dan obligaties, maar leveren op de lange termijn meestal ook een hoger rendement op.

Bij Brand New Day bepaalt u zelf de mate van risico die u neemt. U kunt bijvoorbeeld minder risico nemen en volledig in obligatiefondsen beleggen, of juist meer risico nemen en volledig in aandelenfondsen beleggen. Of alles daartussenin. Kortom: u bepaalt zelf uw risicoverdeling.

Houd er verder rekening mee dat er aan sparen ook risico’s verbonden zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het (verwachte) rendement van sparen niet hoog genoeg is om uw doelbedrag te behalen.

Schommelende koersen?

Die zijn heel normaal. Uw belegde vermogen stijgt en daalt continu in waarde. Als u de koers van onze neutrale modelportefeuille bekijkt, ziet u een paar flinke koersdalingen. Maar u ziet ook dat het rendement op de lange termijn positief was. Weet dus dat zulke schommelende koersen bij beleggen horen.

Het rendement van de neutrale modelportefeuille van Brand New Day, van 1 januari 2010 tot 1 augustus 2022, na aftrek van fonds- en onderliggende transactiekosten, maar zonder een eventuele op- of afslag bij aan- of verkoop.

Wat doet Brand New Day om het risico te beperken?

Onze fondsen beleggen stuk voor stuk in minstens honderden – soms duizenden – verschillende aandelen of obligaties. Daarmee verminderen we de kans dat u de dupe bent van de malaise van één bedrijf, sector of land.

U wilt natuurlijk voorkomen dat uw beleggingen flink in waarde dalen vlak voor het moment dat u ze wilt verkopen. Daarom kunt u het risico van uw beleggingen bij Brand New Day automatisch afbouwen.

Als u kiest voor automatische risicoafbouw, geeft u ons opdracht om – vanaf 15 jaar voor de einddatum van uw rekening – ieder jaar een deel van uw participaties in aandelenfondsen te verkopen, en daarvoor participaties in minder risicovolle obligatiefondsen aan te kopen. Zo gaat u steeds minder risicovol beleggen.

Stel, u belegt in 2 fondsen. Voor 50% in een obligatiefonds en voor 50% in een aandelenfonds. Als de koers van dat aandelenfonds in een jaar tijd véél harder stijgt dan de koers van het obligatiefonds, belegt u na dat jaar een groter deel van uw vermogen in aandelen.

Aandelen zijn een risicovollere belegging, waardoor u geleidelijk meer risico bent gaan nemen. Als u kiest voor automatisch herbalanceren, voorkomt u die scheefgroei van uw beleggingen. U geeft ons dan opdracht om uw beleggingen eenmaal per jaar terug te brengen naar de oorspronkelijke verdeling.

Hoe kunt u zelf het risico beperken?

Er is bovendien een aantal dingen dat u kunt doen om het risico van beleggen te beperken. Hieronder vertellen we wat.

Lang de tijd nemen
Wilt u volgend jaar een nieuwe auto kopen? Dan is het niet zo slim om daarvoor te gaan beleggen. De kans dat uw beleggingen juist in dat ene jaar (flink) dalen, is best aanwezig. Er zit namelijk altijd weleens een minder beursjaar tussen.

U verkleint het risico als u lang de tijd neemt. Historisch gezien zijn er namelijk meer positieve dan negatieve beursjaren. Heeft u lang de tijd om te beleggen? Dan gaat u hoe dan ook nog eens een negatief beursjaar meemaken, maar u geeft uw beleggingen ook de kans om daarvan te herstellen.

Rustig blijven
U gaat dus geheid eens een minder beursjaar meemaken. Veel mensen raken bij dalende koersen in paniek en verkopen dan hun beleggingen. Wie lang de tijd heeft, doet er in onrustige tijden goed aan om zelf rustig te blijven. Dan is de kans op een mooi rendement het grootst.

Regelmatig inleggen
Als u regelmatig een bedrag inlegt, koopt u beleggingen aan tegen verschillende koersen. U ‘middelt’ daarmee als het ware de aankoopkoers en bent nooit afhankelijk van één aankoopkoers. Zo voorkomt u dat u op het meest ongunstige moment instapt.

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact met ons op. Een vriendelijke Brand New Day’er helpt u er graag mee.

Onze openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
van 8.00 tot 21.00 uur

In het weekend:
van 10.00 tot 17.30 uur
Op feestdagen vieren we zelf ook feest.

En u krijgt binnen no-time antwoord van een vriendelijk iemand. Stuur ons een chat.

Klantenservice
Als u wel al klant bij ons bent: [email protected]

Informatieservice
Als u nog geen klant bij ons bent: [email protected]

Klantenservice
Als u wel al klant bij ons bent: 020 – 75 85 310

Informatieservice
Als u nog geen klant bij ons bent: 020 – 75 85 300

Scroll naar boven