Klant worden bij Brand New Day

Als u klant wordt bij Brand New Day, moeten wij u eerst identificeren. Dat ‘moeten’ is inderdaad zo dwingend, want wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen en te verifiëren. Doen we dat niet, dan mogen we onze vergunning weer inleveren. Daarnaast zijn er nog wat andere dingen die u (mogelijk) moet doen voor u zo’n rekening kunt openen en activeren.

Identificatie & verificatie van uw identiteit

Als u klant wordt bij een financiële instelling, moet die financiële instelling u altijd identificeren en uw identiteit verifiëren. Dat is bij Brand New Day dus niet anders. We vragen u daarvoor een kopie van een identiteitsbewijs te uploaden, een cent te storten op uw rekening en een aantal persoonsgegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens

Wij vragen aan nieuwe klanten altijd een aantal persoonsgegevens, zoals de volledige naam, de geboorteplaats en het geboorteland. In MijnBND kunt u deze gegevens zelf invullen.

Een geldig legitimatiebewijs uploaden

Als financiële instelling zijn we verplicht om een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij u op te vragen. Dat kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. U kunt de kopie uploaden in onze beveiligde klantomgeving of deze toesturen naar [email protected]. Het is van belang dat u ervoor zorgt dat alle gegevens leesbaar zijn. U mag niets op het document afschermen.

Een cent storten

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, controleren we of de naam op uw identiteitsbewijs volledig overeenkomt met de tenaamstelling van uw persoonlijke rekening bij een Nederlandse bank. Voor dat eerste vragen we u dus een kopie van een identiteitsbewijs te uploaden, en voor het tweede vragen we u een centstorting te doen via iDeal van de rekening op uw naam. Die cent wordt dan bijgeschreven op uw Brand New Day-rekening en vervolgens kunnen wij de tenaamstelling van uw rekening controleren.

Een tegenrekening doorgeven

Voor uw Brand New Day-rekening moet u ook een tegenrekening doorgeven. Dat is vaak dezelfde persoonlijke rekening als waarvan u de cent gestort heeft, maar u kunt ook een andere rekening doorgeven. In alle gevallen moet de rekening een IBAN-rekening op uw naam bij een Nederlandse bank zijn.

We vragen u waar u belasting betaalt

Niet omdat we bemoeierig zijn, maar omdat we als financiële aanbieder verplicht zijn om jaarlijks een aantal gegevens van onze klanten aan de Belastingdienst door te geven. Als u belastingplichtig of woonachtig bent in een ander land, dan geven we dit bijvoorbeeld door. Hierom vragen we u waar u belasting betaalt. Weet u dat niet zeker? Bekijk dan even deze pagina.

Uw rekening activeren

Voor u klant wordt, vragen we u enkele activatiestappen te doorlopen in MijnBND. Hieronder leest u welke stappen dit zijn.

We vragen u akkoord te gaan met enkele belangrijke documenten

Dat we vragen akkoord te gaan met onze productvoorwaarden, is niet heel verrassend. Want als u een rekening opent bij Brand New Day, dan wilt u wel even weten waar u precies aan begint. We vragen u daarom die productvoorwaarden van uw rekening even door te nemen. Hiernaast vragen we u akkoord te gaan met ons Privacy Statement en – als u bij Brand New Day belegt – met het document ‘Belangrijke informatie over uw beleggingsrekening’.

Laat u geld overboeken of incasseren door ons? Dan doen we dit alleen van of naar een vaste tegenrekening. Die tegenrekening moet bovendien voldoen aan een paar van onze eisen: het moet een Nederlands bankrekeningnummer zijn dat ook echt op uw naam staat. Om vast te stellen dat aan die voorwaarden wordt voldaan, vragen we u een cent te storten via iDeal. Heeft u al een centstorting gedaan om uw tenaamstelling te verifiëren en wilt u diezelfde rekening gebruiken als tegenrekening? Dan hoeft u deze alleen even te selecteren en niet opnieuw een centstorting te doen. Liever een andere tegenrekening? Dan kunt u deze rekening even verifiëren met een centstorting via iDeal.

Het verifiëren van uw mobiele telefoonnummer

Iedere wijziging die u straks in MijnBND doet, dient u te bevestigen met een controlenummer dat we per sms naar u versturen. Daarom vragen we u dit mobiele nummer even te verifiëren. Dat doet u door een code naar uzelf te laten sturen per sms en die code vervolgens in MijnBND in te voeren. Let op, dit werkt enkel met een Nederlands telefoonnummer (06). 

Specifieke actiepunten per rekening

Afhankelijk van welk product u bij ons opent, dient u nog enkele aanvullende stappen te doorlopen. Denk aan het kiezen van beleggingen of het akkoord gaan met afsluitkosten.

Een modelportefeuille kiezen

Uw rendement hangt voor een groot deel af van de tijd die u heeft en de hoeveelheid risico die u neemt. Die hoeveelheid risico bepaalt u door in een bepaalde modelportefeuille te beleggen, variërend van zeer defensief (minder risico) tot zeer offensief (meer risico). Hier leest u meer over die modelportefeuilles.

U kunt trouwens ook helemaal zelf uw fondsen kiezen en op die manier uw risico bepalen. Dit doet u met vrij beleggen.

Bepalen hoe u de risico’s afdekt

U moet bij het openen van de rekening bepalen of u automatische risicoafbouw en automatisch herbalanceren aan- of uitzet.

Akkoord gaan met de afschrijving van afsluitkosten

Als u een product met een bijzonder fiscale structuur opent, zoals een pensioenrekening-sparen, pensioenrekening-beleggen of lijfrente-uitkering, betaalt u voor die rekening afsluitkosten. U dient akkoord te gaan met die afsluitkosten.

Een kennis- en ervaringstoets doorlopen

Voor u een aanvullend pensioen- of beleggingsproduct bij Brand New Day opent, wilt u weten waar u aan begint. En wij willen ook graag dat u goed op de hoogte bent van het product dat u afsluit bij ons. Daarom vragen we u vóór het activeren van sommige rekeningen een korte kennis- en ervaringstoets te doen, bestaande uit een tiental vragen.

Cliëntonderzoek

Brand New Day Bank is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om bij aanvang én gedurende de klantrelatie een klantonderzoek uit te voeren

Over een deel van dat onderzoek heeft u hierboven al gelezen: het vaststellen van uw identiteit aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast gaan we ook na of u kwalificeert als een U.S. Person, PEP of voorkomt op een sanctielijst.

Tijdens de klantrelatie monitoren wij bovendien uw (voorgenomen) transacties en transactiegedrag. Als u klant wordt en bent bij Brand New Day, bent u verplicht om ons de informatie en documentatie te verstrekken die wij nodig hebben om te kunnen voldoen aan de Wwft of andere wet- en regelgeving. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over (voorgenomen) transacties, belastingplicht of de herkomst van middelen.

Brand New Day Bank is bovendien gerechtigd van deze informatie en documentatie kopieën te maken en deze te registreren en te bewaren. Het niet, niet tijdig of onvolledig verstrekken van de hiervoor bedoelde informatie of documentatie kan voor Brand New Day Bank een reden zijn u niet (meer) als (nieuwe) klant te accepteren en/of om de rekening te beëindigen. Dat geldt ook in het geval Brand New Day Bank aanleiding heeft te veronderstellen dat transacties op een rekening verband houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Hulp nodig?

Chat ons dan even! Of neem op een andere manier contact op met onze klantenservice. We helpen u graag!

Scroll naar boven