Startkapitaal voor de lijfrente-uitkering

U heeft verschillende mogelijkheden voor het startkapitaal van uw lijfrente-uitkering. Deze staan hieronder. U kunt de verschillende soorten startkapitaal los van elkaar laten uitkeren, maar ook gewoon samen. Opent u zonder hulp van een adviseur een lijfrente-uitkering en komt er een bedrag over van een andere aanbieder? Dan dient u er zelf zorg voor te dragen dat die waarde wordt overgeboekt naar Brand New Day.

Welke pensioenpotten zijn toegestaan als startkapitaal?

Dat is bijvoorbeeld het geld dat u met onze pensioenrekening-sparen of -beleggen heeft opgebouwd, maar kan ook het geld zijn dat u bij een verzekeraar (meestal heet dat een ‘lijfrentepolis’) of bij een bank of beleggingsinstelling (‘pensioenrekening’ of ‘lijfrenterekening’) heeft opgebouwd voor uw aanvullend pensioen (lijfrente).

Het kan zijn dat u ooit eenmalig een bedrag heeft gestort, of vaker: dat maakt niet uit. Ook niet of het geld is belegd of dat u een bepaalde rente of garantie kreeg. Lijfrentes moeten altijd tussen aanbieders overgeboekt worden. Dat wordt door uw adviseur of door uzelf geregeld (zie daarover meer hieronder). Twijfelt u of een polis of rekening toegestaan is als startkapitaal? neem dan even contact met ons op.

Dit is het maximale bedrag dat u van de Belastingdienst elk jaar opzij mag zetten voor uw aanvullend pensioen. In het jaar dat u de lijfrente-uitkering afsluit, heeft u misschien nog jaarruimte. Zo ja, dan kunt u dat bedrag als (extra) startkapitaal overboeken (en in het jaar daarna nog verrekenen met uw inkomstenbelasting).

Dit zijn de jaarruimtes die u de afgelopen 7 jaar niet heeft benut voor uw aanvullend pensioen. Deze kunt u net als de jaarruimte in het laatste jaar benutten voor uw uitkering. Er zitten wel wat spelregels aan vast. Google op ‘reserveringsruimte Belastingdienst’ voor uitleg en een rekenhulp.

Ondernemers hebben soms een oudedagsreserve opgebouwd of een stakingswinst na verkoop van hun onderneming. Deze kunnen ook voor een lijfrente-uitkering worden gebruikt.

rente lijfrente-uitkering

Het overboeken van uw startkapitaal

Opent u de lijfrente-uitkering via een adviseur? Dan regelt hij of zij dat het geld van de pensioenrekening of lijfrentepolis wordt overgeboekt naar uw lijfrente-uitkeringsrekening bij Brand New Day. U betaalt Brand New Day dan géén afsluitkosten of overboekkosten.

Opent u de lijfrente-uitkeringsrekening via onze website, zonder hulp van een adviseur? Dan zijn wij verplicht om afsluitkosten in rekening te brengen. Deze afsluitkosten zijn eenmalig 45 euro. U dient er zelf voor te zorgen dat uw huidige polis wordt overgeboekt naar Brand New Day. U kunt hiervoor bij ons een overstapbrief opvragen, die u naar uw huidige aanbieder kunt versturen.

Heeft u een pensioenrekening bij Brand New Day? Dan kennen wij alle fiscale ins en outs van uw rekening en is het een kleine moeite voor ons om het geld intern over te boeken. U betaalt hiervoor uiteraard geen kosten.

Welk geld kan niet gebruikt worden als inleg?

Onze lijfrente-uitkering is een ‘oudedagslijfrente’ (verschrikkelijk woord, maar zo heet het formeel). Het is dus helaas niet mogelijk om een gouden handdruk of overbruggingslijfrente te gebruiken als inleg. Ook is het niet mogelijk om een pensioen dat u via een werkgever heeft opgebouwd te gebruiken als inleg.
eggs_forks_YELLOW
lamp1_YELLOW

Let hier even op

Scroll naar boven