Startkapitaal voor de lijfrenteuitkering

U kunt met verschillende soorten startkapitaal een lijfrenteuitkering aanvragen. Deze staan hieronder. Opent u zonder hulp van een adviseur een lijfrenteuitkering en komt er een bedrag over van een andere aanbieder? Dan dient u er zelf zorg voor te dragen dat die waarde wordt overgeboekt naar Brand New Day.

Welke pensioenpotjes zijn toegestaan als startkapitaal?

Dit is bijvoorbeeld het geld dat u met onze pensioenrekening-sparen of -beleggen heeft opgebouwd, maar kan ook geld zijn dat u bij een verzekeraar (meestal heet dat dan een ‘lijfrentepolis’) of bij een bank of beleggingsinstelling (‘pensioenrekening’ of ‘lijfrenterekening’) heeft opgebouwd voor uw aanvullend pensioen (lijfrente).

Het maakt niet uit of u ooit één keer een bedrag heeft gestort of veel vaker. Ook niet of het geld is belegd of dat u een bepaalde rente of garantie heeft gekregen. Lijfrentes kunnen altijd tussen aanbieders worden overgeboekt. Dat wordt door uw adviseur of door uzelf geregeld (zie daarover meer hieronder). Twijfelt u of een polis of rekening toegestaan is als startkapitaal? Neem dan contact met ons op.

Dit is het maximale bedrag dat u van de Belastingdienst elk jaar opzij mag zetten voor uw aanvullend pensioen. In het jaar dat u de lijfrenteuitkering afsluit, heeft u misschien nog jaarruimte. Zo ja, dan kunt u dat bedrag als (extra) startkapitaal overboeken (en in het jaar daarna nog verrekenen met uw inkomstenbelasting).

Dit zijn de jaarruimtes die u de afgelopen 10 jaar niet heeft benut voor uw aanvullend pensioen. Deze kunt u net als de jaarruimte in het laatste jaar benutten voor uw uitkering. Er zitten wel wat spelregels aan vast. Google op ‘reserveringsruimte Belastingdienst’ voor uitleg en een rekenhulp.

Ondernemers hebben soms een oudedagsreserve opgebouwd of een stakingswinst na verkoop van hun onderneming. Deze kunnen ook voor een lijfrenteuitkering worden gebruikt.

Het overboeken van uw startkapitaal

Opent u de lijfrenteuitkering via een adviseur? Dan regelt deze dat het geld van de pensioenrekening of lijfrentepolis naar uw lijfrente-uitkeringsrekening bij Brand New Day wordt overgeboekt. U betaalt dan geen afsluitkosten of overboekkosten.

Opent u de lijfrenteuitkering via onze website, zonder hulp van een adviseur? Dan zijn wij verplicht om afsluitkosten in rekening te brengen. Deze zijn eenmalig € 45. U dient er zelf voor te zorgen dat uw huidige polis wordt overgeboekt naar Brand New Day. U kunt hiervoor bij ons een overstapbrief opvragen, die u naar uw huidige aanbieder kunt versturen.

Heeft u een pensioenrekening bij Brand New Day? Dan kennen wij alle fiscale ins en outs van uw rekening en is het voor ons een kleine moeite om het geld intern over te boeken. U betaalt hiervoor uiteraard geen kosten. Wel betaalt u afsluitkosten, mits u de rekening zonder tussenkomst van een adviseur opent.

Welk geld kan niet gebruikt worden als inleg?

Onze lijfrenteuitkering is een ‘oudedagslijfrente’ (verschrikkelijk woord, maar zo heet het formeel). Het is niet mogelijk om een gouden handdruk of overbruggingslijfrente te gebruiken als inleg. Ook is het niet mogelijk om een pensioen dat u via een werkgever heeft opgebouwd als inleg te gebruiken.

Let hier ook even op:

Scroll naar boven