De acceptatievoorwaarden voor werkgevers

Als werkgever bent u officieel geen klant bij Brand New Day, maar we werken wel samen. Voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we daarom een zakelijke relatie van elkaar. Voor u als werkgever misschien allemaal niet zo spannend, maar voor ons als bank en financiële dienstverlener houdt dat in dat wij een paar dingen van u moeten weten. Daarom hieronder een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van onze pensioenoplossing.

De rechtsvorm
Als aangesloten werkgever moet u een in Nederland gevestigde besloten vennootschap zijn, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Geen eenmanszaak, stichting, vereniging, naamloos- of commanditair vennootschap dus.

Concernrelaties
Ook entiteiten ‘boven’ de werkgever (bijvoorbeeld een holding of moedermaatschappij) moeten in Nederland gevestigde bv’s zijn, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

UBO’s
Iedere zogenaamde ‘ultimate beneficial owner’, ofwel uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de organisatie moet ingeschreven staan in het landelijke UBO-register.

Compliance checks
Voor zowel de vennootschap (werkgever) als de UBO’s (natuurlijke personen) worden een aantal verplichte checks uitgevoerd. Zo moeten wij controleren of er een hit is op internationale sanctielijsten of dat er negatieve berichtgeving te vinden is in de media. Ook stellen we vast of aan al onze overige acceptatiecriteria is voldaan.

Scroll naar boven