De spelregels van de lijfrenteuitkering

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de lijfrenteuitkering. Zo moet de lijfrenteuitkering bijvoorbeeld een minimaal aantal jaar duren. Hoe lang precies? Dat ligt aan uw situatie. Afhankelijk van uw leeftijd én wanneer u in het verleden het geld voor uw lijfrentekapitaal heeft ingelegd, gelden de onderstaande regels van de Belastingdienst. Deze regels gelden overigens per polis of rekening. Wordt een lijfrentepolis of -rekening van een andere aanbieder overgeboekt? Dan checken wij voordat uw lijfrenteuitkering van start gaat of aan deze regels wordt voldaan.

Situatie 1: U heeft alleen lijfrentekapitaal ingelegd vanaf 1 januari 2014

Keuzes voor het moment van starten met uitkeren Waar moet u rekening mee houden?
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt in het jaar waarin u voor het eerst AOW ontvangt (of later, als het maar voor de uiterste fiscaal toegestane datum is). De minimale duur van alle betalingen is 5 jaar als de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale duur het aantal jaren waarbij de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 óf 20 jaar.
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt vóór het jaar waarin u voor het eerst recht heeft op AOW (dus bijvoorbeeld als u 55 bent, of 63). De minimale duur van alle betalingen is 20 jaar + het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. De maximale duur van alle betalingen is 30 jaar.

Situatie 2: U heeft alleen lijfrentekapitaal ingelegd vóór 1 januari 2014 en niet meer daarna

Keuzes voor het moment van starten met uitkeren Waar moet u rekening mee houden?
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt in het jaar waarin u 65 wordt (of later, als het maar voor de uiterste fiscaal toegestane datum is). De minimale duur van alle betalingen is 5 jaar als de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale duur het aantal jaren waarbij de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023) óf 20 jaar.
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt vóór het jaar waarin u 65 wordt. De minimale duur van alle betalingen is 20 jaar + het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. De maximale duur van alle betalingen is 30 jaar.

Situatie 3: U heeft zowel vóór als na 1 januari 2014 lijfrentekapitaal ingelegd op uw oude rekening of in de polis

Keuzes voor het moment van starten met uitkeren Waar moet u rekening mee houden?
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt in het jaar waarin u 65 wordt (of later, als het maar voor uiterste fiscaal toegestane datum is). Voor het geld dat u tot en met 31-12-2013 had opgebouwd, geldt de minimale duur van alle betalingen van 5 jaar zolang de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale duur het aantal jaren waarbij de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023) óf 20 jaar.
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt in het jaar dat u recht krijgt op AOW (of later, als het maar voor uiterste fiscaal toegestane datum is). voor uiterste fiscaal toegestane datum is Voor het geld dat u vanaf 01-01-2014 heeft opgebouwd is de minimale duur van alle betalingen 20 jaar + het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.
De startdatum van uw lijfrenteuitkering (let op: dus niet de datum waarop u de eerste betaling ontvangt) ligt vóór het jaar waarin u 65 wordt. Als u beide mogelijkheden wilt gebruiken, kunt u twee lijfrenteuitkeringen openen.
De minimale duur van alle betalingen is 5 jaar als de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023). Is het bedrag per jaar hoger? Dan is de minimale duur het aantal jaren waarbij de brutobetalingen per jaar niet hoger zijn dan € 24.168 (2023)
De minimale duur van alle betalingen is 20 jaar + het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. De maximale duur van alle betalingen is 30 jaar.
Scroll naar boven