Overlijden & arbeidsongeschiktheid

Geen onderwerpen om vaak over na te denken. Hopelijk gaat het eerste voorlopig niet gebeuren en het tweede helemaal niet. Maar het is wel handig om te weten hoe het vervolgens bij ons werkt. 

Overlijden

Er gelden verschillende regels voor verschillende producten.  

U heeft een pensioenrekening 
Heeft u een pensioenrekening (ook wel lijfrenterekening of –verzekering genoemd) bij een andere aanbieder en komt u te overlijden? Dan krijgen uw nabestaanden het vermogen dat u heeft opgebouwd niet zomaar uitgekeerd. Zij moeten met het geld op de pensioenrekening een nabestaandenlijfrente aankopen. 

U heeft een vrije spaar- of beleggingsrekening 
Heeft u een ‘normale’ spaar- of beleggingsrekening waarmee u vermogen opbouwt? Dan gaat het geld op die rekening gewoon volledig naar uw erfgenamen en houden wij niets in. 

U heeft een lijfrente-uitkering 
Het aanvullende pensioen dat u met een pensioenrekening heeft opgebouwd, laat u uitkeren met een lijfrente-uitkering. Op het moment dat u overlijdt nemen uw erfgenamen deze uitkering van u over. Iedere erfgenaam krijgt periodiek het bedrag uitgekeerd waarop hij of zij recht heeft. Afkopen kan ook, maar daar gelden weer andere regels voor. 

In alle gevallen krijgen uw erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op uw rekening staat. Wij houden geen cent in. Bij een overlijden bespreken wij altijd uitgebreid de mogelijkheden met de erfgenamen en helpen wij (waar mogelijk) in de afwikkeling. 

Arbeidsongeschiktheid

Als u een pensioenrekening heeft, kunt u ieder jaar (tot een bepaald maximum) een bedrag opnemen als u onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt wordt. Over deze opname betaalt u dan inkomstenbelasting. U betaal geen revisierente. Dat heeft de overheid in 2015 bepaald zodat bij arbeidsongeschiktheid het inkomen kan worden aangevuld. Alle voorwaarden hierover kunt u nalezen op de site van de Belastingdienst.

Contact opnemen met Brand New Day

Bent u erfgenaam en wilt u het overlijden van uw naaste aan ons doorgeven, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons via 020 – 75 85 310 of [email protected]. We leggen u dan rustig uit wat wij nodig hebben en wat uw mogelijkheden zijn.

Scroll naar boven