Ik heb een klacht

Uw tevredenheid is belangrijk voor ons. Sterker nog: niets is belangrijker. Wij willen u gewoon een topservice bieden. Dat is onze strategie. Want wij geloven heilig dat alleen bedrijven met enorm tevreden klanten bestaansrecht hebben.

Wat kunt u van ons verwachten?

Gewoon, dat wij uw klacht binnen één werkdag oplossen. Daar streven wij naar. En normaal gesproken lukt dat ook. Soms is dat helaas niet mogelijk, omdat wij bijvoorbeeld informatie bij een derde partij moeten inwinnen. In dat geval laten wij u binnen één werkdag weten dat wij uw klacht in behandeling hebben genomen en wanneer u uiterlijk een antwoord van ons krijgt.

lamp1_YELLOW

Geef uw klacht aan ons door

    Voor meer informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zie ons privacystatement

    Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

    Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich ook richten tot het Kifid. Het Kifid neemt klachten in behandeling als de consument en de aanbieder er samen niet uitkomen. Postadres Kifid: Postbus 93257, 2509 AN Den Haag.

    phone_YELLOW