Dit moet u doen om een zakelijke rekening te openen

Brand New Day Bank is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen terrorismefinanciering (Wwft) verplicht om bij aanvang én tijdens de klantrelatie een klantonderzoek uit te voeren. Bij zakelijke klanten doen we zowel onderzoek naar het bedrijf dat klant wil worden, als naar de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) van het bedrijf.

Best belangrijk. Want als we dat klantonderzoek niet doen, mogen we onze vergunning binnen de kortste keren inleveren. Bovendien weten we dan meteen met wie we zaken doen en of aan onze acceptatiecriteria wordt voldaan. Hieronder ziet u wat dat klantonderzoek inhoudt en welke andere dingen u moet doen om de zakelijke rekening te activeren.

Klantonderzoek naar het bedrijf

Het bedrijf wordt onze klant. Om vast te kunnen stellen of het bedrijf aan onze acceptatiecriteria voldoet, moet u als UBO en vertegenwoordiger van de bv bij het openen van de rekening enkele vragen beantwoorden.

Vragen over het bedrijf
Bij het openen van een zakelijke rekening stellen we enkele vragen over het bedrijf (o.a. naam, KvK-nummer, adresgegevens) en de activiteiten die het bedrijf uitvoert.

Vragen over de belastingplicht
We accepteren alleen besloten vennootschappen (bv’s) als klant die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. Daarom stellen wij u ook enkele vragen over de fiscale vestigingsplaats en belastingplicht van het bedrijf.

Vragen over de UBO
Wij zijn verplicht om vast te stellen wie de UBO(‘s) is/zijn van het bedrijf. Daarom stellen wij u hier een aantal vragen over.

Vragen ná het openen van de rekening
In de meeste gevallen niet nodig, maar in sommige gevallen kunnen we op basis van uw antwoorden op de bovenstaande vragen nog besluiten wat aanvullende informatie bij u op te vragen. Dit laten we u uiteraard tijdig weten.

Klantonderzoek naar de UBO

We accepteren alleen bv’s die maximaal 1 UBO hebben. Die persoon moet ook de enige bestuurder zijn én degene die namens het bedrijf de zakelijke rekening bij ons opent. U doorloopt in die hoedanigheid het klantonderzoek voor particuliere klanten.

Dat houdt in dat we u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden, uw persoonsgegevens in te vullen en een centstorting te doen, zodat we kunnen controleren of de naam op uw identiteitsbewijs volledig overeenkomt met de tenaamstelling van uw betaalrekening.

De informatie die we van u ontvangen over de bv en uzelf, beoordelen wij. Daarnaast gaan wij ook na of u en/of de bv kwalificeren als U.S. person, voorkomen op een sanctielijst, of u een Politically Exposed Person (PEP) bent en of u in het UBO-register staat.

Zakelijke rekening activeren

Voordat de zakelijke rekening kan worden gebruikt, moet u als vertegenwoordiger van de bv een aantal activatiestappen doorlopen in MijnBND.

Akkoord gaan met enkele belangrijke documenten
Dat we vragen akkoord te gaan met onze productvoorwaarden, is niet heel verrassend. Want voordat een rekening worden geopend moet iedere klant weten waar hij/zij precies aan begint. We vragen u daarom de productvoorwaarden van de zakelijke rekening goed door te nemen. Hiernaast vragen wij u akkoord te gaan met het document ‘Belangrijke informatie over uw beleggingsrekening’ en met ons Privacy Statement.

Tegenrekening kiezen
Op een zakelijke rekening kan alleen ingelegd worden vanaf een vaste tegenrekening. Ook geld opnemen kan alleen naar de vaste tegenrekening. Die tegenrekening moet voldoen aan een paar van onze eisen: het moet een Nederlands bankrekeningnummer zijn die ook echt op naam van de bv staat. Om vast te stellen dat aan die voorwaarden wordt voldaan, vragen we u namens de bv een cent te storten via iDeal. Let erop dat deze centstorting niet van een persoonlijke rekening afkomstig mag zijn.

Het verifiëren van uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres
Iedere wijziging die u als UBO en vertegenwoordiger van de bv straks in MijnBND doet, dient u te bevestigen met een controlenummer dat we per e-mail of sms naar u versturen. Daarom vragen we u dit mobiele nummer en e-mailadres even te verifiëren. Dat doet u door een code naar uzelf te laten sturen per sms en e-mail en die code vervolgens in MijnBND in te voeren.

Modelportefeuille kiezen
Het rendement op een (zakelijke) beleggingsrekening hangt voor een groot deel af van de tijd die de bv heeft en de hoeveelheid risico die de bv wil nemen. Die hoeveelheid risico bepaalt u door in een bepaalde modelportefeuille te beleggen, variërend van zeer defensief (minder risico) tot zeer offensief (meer risico). Hier leest u meer over die modelportefeuilles.

U kunt namens de bv ook zelf een beleggingsportefeuille samenstellen uit onze fondsen en op die manier het risico bepalen. Dit doet u met vrij beleggen.

Risico’s afdekken
Bij het openen van de zakelijke rekening geeft u aan of u automatische risicoafbouw en/of automatisch herbalanceren aan- of uitzet.

Klantonderzoek tijdens de klantrelatie

Ook tijdens de klantrelatie doen we in het kader van de Wwft onderzoek naar u en de bv. En we monitoren (voorgenomen) transacties en het transactiegedrag van de bv.

Als vertegenwoordiger van de bv bent u zowel bij aanvang als tijdens de klantrelatie verplicht om ons alle informatie en documentatie te verstrekken die wij nodig hebben om te kunnen voldoen aan de Wwft en/of andere wet- en regelgeving. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over (voorgenomen) transacties, belastingplicht of de herkomst van middelen.

Wij zijn steeds gerechtigd om van deze informatie en documentatie kopieën te maken en deze te registreren en te bewaren. Het niet, niet tijdig of onvolledig verstrekken van de hiervoor bedoelde informatie of documentatie kan voor ons een reden zijn u of de bv niet (meer) als (nieuwe) klant te accepteren en/of om de zakelijke rekening te beëindigen. Dat geldt ook in het geval wij aanleiding hebben om te veronderstellen dat transacties op een rekening verband houden met witwassen of terrorismefinanciering.

 

Hulp nodig?

Chat ons dan even! Of neem op een andere manier contact op met onze klantenservice. We helpen u graag!

Scroll naar boven