Documenten- centrum

Op zoek naar meer informatie? Hieronder vindt u alle informatie over onze producten en diensten terug.

Productvoorwaarden

Productvoorwaarden Brand New Day Bank N.V.
De productvoorwaarden voor de BND Beleggingsrekening en BND Pensioenrekening-beleggen zijn van toepassing als u eerst een ANAM rekening had of uw rekening door ons is omgezet naar de bank. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing wanneer u na 4 november 2020 een rekening via onze website heeft geopend.

 

Productvoorwaarden Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Overige documenten Brand New Day particulier

Documenten vervallen producten en fondsen

Heeft u voor 5 november 2020 een rekening geopend bij Brand New Day? Dan golden er – tot het moment dat uw rekening werd omgezet naar Brand New Day Bank – andere productvoorwaarden en belegde u in andere fondsen. Die productvoorwaarden en de essentiële beleggersinformatie van die fondsen zijn inmiddels komen te vervallen, maar u kunt ze natuurlijk nog wel inzien. Dat doet u hieronder.