Leveren duurzame fondsen minder rendement op?

Wat zijn green bonds?

De naam is bond. Green bond. Het zijn de hoekstenen van onze groene modelportefeuilles, maar wat zijn green bonds eigenlijk? Bond is het Engelse woord voor obligatie. En een obligatie is niet veel anders dan een lening. Je leent geld uit, je ontvangt rente, en na een paar jaar krijg je al je geld weer terug. We hoeven het niet moeilijker te maken dan het is. 

Maar wat is dan een groene obligatie, oftewel een green bond? Dat is een obligatie die wordt gebruikt voor een specifiek, duurzaam doel. Net als elke andere obligatie wordt er tussentijds rente uitgekeerd en wordt hij na een paar jaar helemaal afgelost.

Green bonds zijn er dus niet voor algemeen duurzame doelen of liefdadigheid, maar voor duidelijk gedefinieerde projecten. Zo kan een vastgoedbedrijf geld ophalen om al zijn gebouwen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen. Of kan een land met green bonds een duurzame waterkrachtcentrale financieren en daarmee zijn CO2-uitstoot verlagen. 

Het verschil tussen green bonds en gewone obligaties 

Met een gewone obligatie leent een bedrijf of een land geld om te doen waar ze behoefte aan hebben. Investeren, fabrieken openen… Zolang de rente wordt betaald, kunnen ze met het geld doen wat ze willen.  

Een green bond zit anders in elkaar. Het geld mag alleen voor een specifiek verduurzamingsproject worden gebruikt. En als dat windmolenpark, die kantoorisolatie of dat andere groene project uiteindelijk toch niet doorgaat, mag er geen cent naar andere zaken gaan. En moet het bedrag worden terugbetaald. 

Het kan gebeuren dat een green bond wordt uitgegeven door een bedrijf dat nou niet echt vooraan staat in de rolodex van duurzame ondernemingen. Maar die kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om juist de transitie naar een duurzame strategie te maken. 

Kosten en rendement van green bonds 

Voorheen waren beleggers bereid genoegen te nemen met minder rente op green bonds. Iets minder rendement, maar een iets betere wereld. Dat is niet meer nodig. De rente die beleggers ontvangen over green bonds verschilt nauwelijks van die op gewone obligaties. Ook is het risico niet wezenlijk anders. 

De jaarlijkse fondskosten van ons BND Green Bond Indexfonds bedragen 0,25%. Dat is iets meer dan die van het BND Wereld Obligatie Indexfonds (0,15%). 

Geen greenwashing 

Het is makkelijk om ergens de term groen op te plakken, maar in de wereld van beleggingen gaat die vlieger niet op. De EU ziet er met de transparantieverordening streng op toe dat groene beloftes ook worden waargemaakt. Waar onze andere indexfondsen als lichtgroen of gewoon groen worden bestempeld (een beetje duurzaam of gewoon duurzaam), behoort ons BND Green Bond Indexfonds tot de duurzaamste categorie: financiële producten die uitsluitend ecologisch duurzame beleggingen tot doel hebben. 

Standaard in onze groene modelportefeuilles 

Onze green bonds zijn volledig gericht op duurzaamheid. Daarom zijn de obligaties in onze groene modelportefeuilles allemaal green bonds. Met uitzondering van de meest offensieve variant, die alleen in aandelen belegt, zitten green bonds in alle groene modelportefeuilles. 

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven