Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen

De bedrijven in al onze fondsen voldoen aan de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Dat betekent dat zij bij hun bedrijfsvoering aandacht hebben voor milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Tien principes

Het Global Compact van de Verenigde Naties is een wereldwijd netwerk van bedrijven die zich inzetten voor toekomstige generaties. Niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar in de hele productieketen. Dit komt terug in hun alledaagse bedrijfsvoering.

Leidend hierbij zijn tien principes. Deze gaan over mensenrechten, werk, milieu en corruptie. Voldoen bedrijven aan die principes? Dan kun je stellen dat ze bijdragen aan het voorkomen, verminderen, herstellen of compenseren van een negatieve impact van de organisatie op toekomstige generaties. Alle bedrijven in onze fondsen voldoen aan deze principes.

Mensenrechten

  1. Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;
  2. en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

Werk

  1. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
  2. zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
  3. de effectieve afschaffing van kinderarbeid;
  4. en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

  1. Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
  2. initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
  3. en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologie├źn te stimuleren.

Corruptie

  1. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

Hoe duurzaam zijn de fondsen bij Brand New Day?

Benieuwd hoe duurzaam onze fondsen zijn? Of bent u benieuwd of duurzaam beleggen minder rendement oplevert?

Scroll naar boven