De veiligheid van uw beleggingen

Iedere beleggingsrekening die u bij ons opent, wordt geopend bij Brand New Day Bank NV. De beleggingen van klanten van Brand New Day Bank NV vallen onder de Wet giraal effectenverkeer. Dit betekent dat de beleggingen in een verzameldepot worden bewaard die is afgescheiden van het vermogen van de bank. Alle klanten die in een bepaald Brand New Day-fonds beleggen zijn met elkaar mede-eigenaar van het verzameldepot. Hierdoor vallen uw beleggingen niet in het vermogen van de bank. Dus als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat, kunnen de schuldeisers van de bank zich niet verhalen op het verzameldepot.

Daarnaast geldt nog dat als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat omdat zij de regels uit de Wet giraal effectenverkeer niet juist of niet volledig heeft nageleefd, de klanten met een beleggingsrekening volgens het beleggerscompensatiestelsel recht hebben op een vergoeding van maximaal € 20.000 per persoon.

De veiligheid van uw spaargeld

Zoals alle Nederlandse banken staan wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank en dus valt uw spaargeld onder de Nederlandse Depositogarantie. Bij een faillissement van Brand New Day Bank NV is het spaargeld dat u bij ons heeft staan beschermd namens de Nederlandse overheid. Per bank bent u beschermd voor ieder bedrag tussen de € 0,01 en € 100.000.

De garantie geldt voor het totale saldo aan spaargeld per bank. Heeft u bij ons dus een normale spaarrekening met een saldo van € 30.000 en een pensioenrekening-sparen met een saldo van € 90.000? Dan is het totale saldo € 120.000, maar bent u bij een faillissement verzekerd tot € 100.000.

Welk geld op welke rekeningen bij Brand New Day Bank NV valt onder de Nederlandse Depositogarantie?


Bij Brand New Day Bank NV is het mogelijk om op een beleggingsrekening een deel van het belegde vermogen aan te houden in de beleggingscategorie ‘cash’. Het geld op de beleggingsrekening wordt dan niet belegd. Het hele saldo in de beleggingscategorie cash is spaargeld en valt ook onder de bescherming van de Nederlandse Depositogarantie. U vindt alle informatie over de bescherming van de Nederlandse Depositogarantie hier.

Heeft u een gezamenlijke rekening?

Bijvoorbeeld samen met uw partner? Dan geldt de € 100.000 garantie voor elk van u over alle spaarrekeningen bij Brand New Day Bank.

Voorbeeld 1
U heeft samen met uw partner een gezamenlijke spaarrekening met een saldo van € 120.000. Daarnaast heeft u nog een spaarrekening met een saldo van € 25.000. Bij een faillissement is het saldo van uw partner € 60.000 (de helft van de gezamenlijke rekening) en van u € 85.000. Allebei de bedragen vallen binnen de € 100.000 per persoon van de Nederlandse Depositogarantie. U krijgt dus allebei al het geld terug.

Voorbeeld 2
U hebt een pensioenrekening-sparen met een saldo van € 30.000. U heeft een eigen spaarrekening met € 35.000 en een gezamenlijke spaarrekening met uw partner van € 90.000. Uw partner heeft een eigen spaarrekening met een saldo van € 45.000.

Het totale saldo dat u bij Brand New Day Bank op een spaarrekening aanhoudt, is € 110.000 en het saldo dat uw partner aanhoudt is € 90.000. Bij een faillissement krijgt u sowieso € 100.000 terug. Of u het saldo boven € 100.000 terugkrijgt, is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement. Daar zit in dit voorbeeld dus een risico. Uw partner krijgt het volledige bedrag terug.

Toezicht

We zijn een gezond en winstgevend bedrijf met een stevige basis van zo’n 300.000 tevreden klanten. En we kennen het klappen van de financiële zweep, want dit is de tweede Nederlandse bank die we oprichten. We komen niet uit een ei.

Brand New Day is een authentiek bedrijf. Een beetje branchevreemd soms, maar financieel zéér behoudend. Zo zijn we bijvoorbeeld schuldenvrij (op wat nog te betalen rekeningen na dan, moeten we er van de accountant bij vermelden).

Leuk allemaal, denkt u. En dat is ook zo. Neem het voor kennisgeving aan, want het maakt voor de veiligheid van uw geld niet uit. Die veiligheid is juridisch goed geregeld.

We staan uiteraard net als de andere Nederlandse financials onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de AFM. Maar onze belangrijkste toezichthouder bent u, onze klant.

En wat als ik overlijd?

U moet er niet aan denken, nee. Maar het is wel een geruststelling dat alles goed geregeld is als er iets ergs gebeurt. Als u onverhoopt overlijdt, krijgen uw erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op uw rekening staat. Wij houden geen cent in. Bij een overlijden bespreken wij altijd uitgebreid de mogelijkheden met de erfgenamen en helpen wij bij de afwikkeling waar mogelijk.

Bij een vrij opneembare rekening zoals een spaarrekening of een vrije beleggingsrekening, is het simpel. Uw erfgenamen kunnen het geld bij Brand New Day laten staan of opnemen. Wat ze op dat moment willen.

Bij een pensioenrekening kunnen uw erfgenamen kiezen: van het geld een (pensioen)inkomen aankopen of de rekening afkopen. Hier geldt een aantal regels, afhankelijk van het saldo op de rekening en de situatie van de erfgenamen (thuiswonende kinderen of niet etc.). Die bespreken wij uiteraard altijd met de erfgenamen.

Hoe zit het bij arbeidsongeschiktheid?

Als u een pensioenrekening hebt, kunt u het saldo boetevrij opnemen als u onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dat heeft de overheid in 2015 bepaald. Alle voorwaarden hierover kunt u nalezen op de site van de Belastingdienst.

Scroll naar boven