Nabestaandenlijfrente

Met de nabestaandenlijfrente van Brand New Day kan het (bij ons of bij een andere aanbieder) op een pensioenrekening opgebouwde geld van – bijvoorbeeld – een overleden partner, vader of moeder worden uitgekeerd aan hun erfgenamen.

Wat kan ik met een nabestaandenlijfrente? 

Overlijdt iemand die bij ons een pensioenrekening heeft? Of een lijfrenterekening of -verzekering bij een andere aanbieder? Dan kunt u, als erfgenaam, deze niet zomaar als erfenis laten uitkeren. U moet dan met het geld op die pensioenrekening een uitkering aankopen. En dat kan met een nabestaandenlijfrente.

Het geld dat op de rekening van de overledene staat, wordt dan elke maand, kwartaal, half jaar of jaar aan u uitbetaald. De looptijd van de uitkering kiest u zelf. Hier gelden wel wat spelregels voor. De hoogte van het bedrag hangt af van de inleg op de rekening en de gekozen looptijd.

Welke pensioenpotjes zijn toegestaan?

Erft u vermogen dat is opgebouwd op een pensioenrekening-sparen of -beleggen bij Brand New Day? Dan kunt u het geld op deze rekening laten uitkeren met een nabestaandenlijfrente. Erft u meerdere pensioenpotjes? Dus bijvoorbeeld ook een lijfrentepolis of -rekening bij een andere bank of verzekeraar? In dat geval kunt u het geld uit al die potjes samen in één uitkering laten uitkeren.

Let op: oudedagsreserve of stakingswinst kan bij ons niet worden uitgekeerd in een nabestaandenlijfrente. Ook kunt u uw jaarruimte of reserveringsruimte niet in de nabestaandenlijfrente storten.

De rente

U krijgt van de start- tot de einddatum een vaste rente over het resterende saldo van uw nabestaandenlijfrente. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente die u ontvangt. De rente is onderdeel van het vaste bedrag dat u elke maand of elk kwartaal, half jaar of jaar gaat ontvangen.

In de korte periode vóórdat de uitkering van start gaat, ontvangt u een variabele rente over het geld op uw nabestaandenlijfrente. Onze actuele rentes vindt u in dit handige overzicht.

Kan ik een nabestaandenlijfrente aanvragen?

De kosten

Vraagt u de nabestaandenlijfrente direct bij Brand New Day aan? Dan betaalt u eenmalig afsluitkosten van € 45. Doet u de aanvraag via een financieel adviseur? Dan betaalt u deze kosten niet. Er zijn misschien wel andere kosten verbonden aan de financieel adviseur. Hij of zij kan u hier meer over vertellen.

U kunt zich tot de startdatum van de nabestaandenlijfrente kosteloos en zonder opgave van reden bedenken. Daarna kunnen er aan het voortijdig beëindigen van een nabestaandenlijfrente wel kosten verbonden zijn in de vorm van het door Brand New Day Bank geleden rentenadeel. De hoogte daarvan hangt af van de stand van de rente.

Zo vraagt u de nabestaandenlijfrente aan

Bent u en/of was de overledene klant bij Brand New Day? Neem dan contact op met onze klantenservice of vul het formulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een offerte op te stellen. U kunt de nabestaandenlijfrente ook via een financieel adviseur aanvragen.

Minimale looptijd uitkering

In onderstaande tabel ziet u in het kort de minimale verplichte looptijd van de nabestaandenlijfrente. De maximale looptijd is altijd 30 jaar óf tot het jaar waarin u 110 wordt (als dat eerder is). De uitgebreide spelregels rondom looptijd zijn een stuk ingewikkelder. Daarom hebben we die in een apart (maar net zo handig) overzicht gezet.

Relatie tot de overledene Minimale looptijd van de uitkering
Partner of ex-partner Minimaal 5 jaar
1e t/m 3e graads familielid*
(jonger dan 25 jaar)
Twee opties:
- Minimaal 5 jaar en maximaal tot en met het jaar waarin u 30 wordt
- Minimaal 20 jaar
Voorbeeld: u bent 24. Dan loopt uw uitkering tot uw 30e of tot uw 44e.
1e t/m 3e graads familielid*
(25 t/m 30 jaar)
Twee opties:
- Tot en met het jaar waarin u 30 wordt
- Minimaal 20 jaar
Voorbeeld: u bent 28. Dan loopt uw uitkering tot het jaar waarin u 30 wordt of tot uw 48e.
1e t/m 3e graads familielid*
(ouder dan 30 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd)
Minimaal 20 jaar
1e t/m 3e graads familielid*
(ouder dan AOW-leeftijd)
Minimaal 20 jaar
Anders Minimaal 5 jaar
* kind, ouder, broer of zus, grootouder, kleinkind, overgrootouder, achterkleinkind, broer of zus van één van de ouders van de overledene, kind van broer of zus.

Fijn om te weten

Staat mijn geld veilig?

Ja, want net zoals alle andere Nederlandse banken staan wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank, en dus valt het tegoed op de nabestaandenlijfrente onder de Nederlandse depositogarantie. Dat betekent dat het tegoed bij een faillissement van Brand New Day is beschermd namens de Nederlandse overheid. Per bank bent u beschermd voor ieder bedrag tussen de € 0,01 en € 100.000. Daar hoeft u verder niets voor te doen.

Dit moeten we melden van onze huisjurist

Om een nabestaandenlijfrente te openen bij Brand New Day moet u:

Meer belangrijke informatie:

Scroll naar boven