Brand New Day app

Naast de webversie van MijnBND, heeft u tegenwoordig ook via onze nieuwe Brand New Day app toegang tot MijnBND. In de huidige versie van de app zitten nog niet alle functionaliteiten die u gewend bent uit de webversie van MijnBND. U kunt uw rekeningen bekijken, maar bijvoorbeeld nog geen aanpassingen doen.

Op sommige punten in de app wordt u doorgeschakeld naar de webversie van MijnBND. Het is van belang dat u voor alle inzichten en functionaliteiten naast de app zo nu en dan ook MijnBND raadpleegt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende functionaliteiten en welke u kunt verwachten in de webversie van MijnBND en welke in de app. De komende tijd blijven we de app verder ontwikkelen en komen er nieuwe functionaliteiten bij.

Functionaliteiten voor:
De pensioenrekening-beleggen, beleggingsrekening, kinderrekeningen-beleggen, gouden handdrukrekening, hypotheekrekening-beleggen

Functionaliteit Via de webversie van MijnBND Via de app
Inzicht in huidig saldo, rendement & kosten, risicoverdeling, fondsen & geld, verwacht eindkapitaal
Inzicht in rekeningdetails zoals einddatum rekening, tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening
Inzicht van gekoppelde adviseur (indien van toepassing)
Kunnen doen van stortingen
Inzicht in transacties
Kunnen aanpassen van de beleggingen (risicoverdeling wijzigingen, switchen tussen modelportefeuilles, herbalanceren, in- of uitschakelen automatische risicoafbouw)
Kunnen opnemen van een waarde (niet van toepassing op de fiscaal geblokkeerde rekeningen)
Kunnen aanpassen van de tegenrekening
Kunnen aanpassen van de periodieke incasso
Kunnen aanpassen van de einddatum van de rekening
Kunnen downloaden van actuele waardeoverzichten, transacatieoverzichten, kostenoverzichten, kwartaalrapporten

Functionaliteiten voor:
De pensioenrekening-sparen, spaarrekening, kinderrekening-sparen, hypotheekrekening-sparen, pensioenrekening-garantie

Functionaliteit Via de webversie van MijnBND Via de app
Inzicht in huidig saldo en rentepercentage
Kunnen doen van stortingen
Inzicht in rekeningdetails zoals einddatum rekening, tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening
Inzicht in gekoppelde adviseur (indien van toepassing)
Kunnen aanpassen van de tegenrekening
Kunnen opnemen van een waarde (niet van toepassing op de fiscaal geblokkeerde rekeningen)
Inzicht in transacties
Kunnen downloaden van actuele waardeoverzichten

Functionaliteiten voor:
De lijfrente-uitkering

Functionaliteit Via de webversie van MijnBND Via de app
Inzicht in hoogte en frequentie van periodieke uitbetaling
Inzicht in de datum van de eerstvolgende uitbetaling
Inzicht in de datum van de laatste uitbetaling
Inzicht in rekeningdetails zoals tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening
Kunnen aanpassen van de tegenrekening
Inzicht in het rentepercentage van de uitkering
Inzicht in de startdatum van de uitkering
Kunnen downloaden van loonstroken
Inzicht in gekoppelde adviseur (indien van toepassing)

Functionaliteiten met betrekking tot:
Persoonlijke gegevens, contactgegevens, documenten

Functionaliteit Via de webversie van MijnBND Via de app
Persoonlijke gegevens inzien
Adresgegevens inzien
Adresgegevens aanpassen
Verklaring belastingplicht inzien
Verklaring belastingplicht aanpassen
Contactgegevens inzien
Contactgegevens aanpassen
Documenten (bijvoorbeeld jaaroverzichten, rekeningenoverzichten, dividendnota’s, et cetera) inzien en downloaden

Functionaliteiten met betrekking tot:
Het activeren van de rekening of openen van een nieuwe rekening

Functionaliteit Via de webversie van MijnBND Via de app
Het openen van een nieuwe rekening
Het doorlopen van activatiestappen om een rekening te activeren (bijvoorbeeld het aanleveren van een identiteitsbewijs, doen van een identificatiestorting, het accorderen van productvoorwaarden, het doorgeven van de belastingplicht, et cetera)
Scroll naar boven