Functionaliteiten van de app

Brand New Day-app

Naast onze website heeft u tegenwoordig ook via de Brand New Day-app toegang tot MijnBND. In de huidige versie van de app heeft u inzage in uw rekeningen, maar kunt u bijvoorbeeld nog geen aanpassingen doen.

Op sommige punten in de app wordt u daarom doorgeschakeld naar de webversie van MijnBND. Het is van belang dat u voor alle inzichten en functionaliteiten naast de app zo nu en dan ook MijnBND raadpleegt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle functionaliteiten van MijnBND, en welke daarvan u ook in de app vindt. De komende tijd blijven we de app verder ontwikkelen en komen er nieuwe functionaliteiten bij.

Functionaliteiten voor:
Pensioenrekening-beleggen, beleggingsrekening, kinderrekening-beleggen, gouden-handdrukrekening, hypotheekrekening-beleggen.

Functionaliteit MijnBND op de website MijnBND in de app
Inzicht in huidig saldo, rendement & kosten, risicoverdeling, fondsen & geld, verwacht eindkapitaal
Inzicht in rekeningdetails zoals einddatum rekening, tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening
Inzicht van gekoppelde adviseur (indien van toepassing)
Kunnen doen van stortingen
Inzicht in transacties
Beleggingen aanpassen (risicoverdeling wijzigingen, switchen tussen modelportefeuilles, herbalanceren, in- of uitschakelen automatische risicoafbouw)
Waarde opnemen (niet van toepassing op fiscaal geblokkeerde rekeningen)
Tegenrekening aanpassen
Periodieke incasso aanpassen
Einddatum van de rekening aanpassen
Waardeoverzichten, transactieoverzichten, kostenoverzichten en kwartaalrapporten downloaden

Functionaliteiten voor:
Pensioenrekening-sparen, spaarrekening, kinderrekening-sparen, hypotheekrekening-sparen, pensioenrekening-garantie.

Functionaliteit MijnBND op de website MijnBND in de app
Inzicht in huidig saldo en rentepercentage
Stortingen doen
Inzicht in rekeningdetails zoals einddatum rekening, tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening
Info gekoppelde adviseur (indien van toepassing)
Tegenrekening aanpassen
Waarde opnemen (niet van toepassing op de fiscaal geblokkeerde rekeningen)
Inzicht in transacties
Actuele waardeoverzichten downloaden

Functionaliteiten voor:
Lijfrente-uitkering.

Functionaliteit MijnBND op de website MijnBND in de app
Inzicht in hoogte en frequentie van periodieke uitbetaling
Inzicht in de datum van de eerstvolgende uitbetaling
Inzicht in de datum van de laatste uitbetaling
Inzicht in rekeningdetails zoals tegenrekening en IBAN van de Brand New Day-rekening
Tegenrekening aanpassen
Inzicht in het rentepercentage van de uitkering
Inzicht in de startdatum van de uitkering
Loonstroken downloaden
Info gekoppelde adviseur (indien van toepassing)

Functionaliteiten met betrekking tot:
Persoonlijke gegevens, contactgegevens, documenten.

Functionaliteit MijnBND op de website MijnBND in de app
Persoonlijke gegevens inzien
Adresgegevens inzien
Adresgegevens aanpassen
Verklaring belastingplicht inzien
Verklaring belastingplicht aanpassen
Contactgegevens inzien
Contactgegevens aanpassen
Documenten (bijvoorbeeld jaaroverzichten, rekeningenoverzichten, dividendnota’s, et cetera) inzien en downloaden

Functionaliteiten met betrekking tot:
Het activeren van de rekening of openen van een nieuwe rekening.

Functionaliteit MijnBND op de website MijnBND in de app
Een nieuwe rekening openen
Activatiestappen doorlopen (zoals het een identiteitsbewijs aanleveren, een identificatiestorting doen, productvoorwaarden accorderen, de belastingplicht doorgeven)
Scroll naar boven