Overzicht wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Bank N.V.

Onlangs hebben wij de productvoorwaarden van Brand New Day Bank N.V. aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per product. De volledige voorwaarden vindt u terug in ons documentencentrum.

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Spaarrekening

 • In artikel 1 Begripsomschrijving, hebben we de definitie van een Politically Exposed Person (PEP) toegevoegd en de definitie van US-person gewijzigd.
 • Aan artikel 6 hebben we toegevoegd dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die een Rekeninghouder lijdt als gevolg van het handelen van een mede-rekeninghouder.
 • In artikel 7 hebben we verduidelijkt dat de limiet van € 10.000.000 niet geldt per rekening, maar geldt voor alle spaarrekeningen tezamen die een rekeninghouder bij ons aanhoudt.
 • In artikel 8 hebben we verduidelijkt dat rente ook negatief kan worden en er bij de berekening van de rentevergoeding 2 categorieën worden gehanteerd.
 • In artikel 9 Digitale rekening en communicatie, hebben we toegevoegd welke verwerkingstermijn wij hanteren in het geval een rekeninghouder een Opdracht niet doorgeeft via MijnBND maar op andere wijze.
 • In artikel 9 Digitale rekening en communicatie, hebben we ook toegevoegd dat we voor diverse doeleinden telefoongesprekken opnemen en bewaren.
 • In artikel 11 hebben we hebben we verduidelijkt dat wij de overeenkomst met een rekeninghouder kunnen opzeggen als hij/zij een PEP wordt.
 • In artikel 14 hebben we verwijderd dat de rekeninghouder bevoegd is zijn/haar rechten uit de overeenkomst te verpanden. Nieuwe verpandingen zijn vanaf 1 september 2020 niet meer toegestaan.
 • De formulering van artikel 23 hebben we in lijn gebracht met wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • In Deel 2 hebben we toegevoegd dat we naast stortingen afkomstig van de vaste tegenrekening ook stortingen afkomstig van een betaalrekening bij een bank binnen de Europese Economische Ruimte accepteren.
 • In Deel 2 A. hebben we de mogelijkheid toegevoegd om (periodieke) inleg door ons te laten incasseren van de vaste tegenrekening.
lamp1_BLUE_D

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Pensioenrekening-sparen

 • In artikel 1 Begripsomschrijving hebben we de definitie van een Politically Exposed Person (PEP) toegevoegd en de definitie van US-person gewijzigd.
 • In artikel 9 hebben we verduidelijkt dat rente ook negatief kan worden en er bij de berekening van de rentevergoeding 2 categorieën worden gehanteerd.
 • In artikel 10 Digitale rekening en communicatie, hebben we toegevoegd welke verwerkingstermijn wij hanteren in het geval de rekeninghouder een Opdracht niet doorgeeft via MijnBND maar op andere wijze.
 • In artikel 10 Digitale rekening en communicatie, hebben we ook toegevoegd dat we voor diverse doeleinden telefoongesprekken opnemen en bewaren.
 • In artikel 15 hebben we hebben we verduidelijkt dat wij de overeenkomst met de rekeninghouder kunnen opzeggen als hij/zij een PEP wordt.
 • De formulering van artikel 28 hebben we in lijn gebracht met wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Beleggingsrekening

 • In artikel 1 Begripsomschrijving hebben we de definitie van een Politically Exposed Person (PEP) toegevoegd en de definitie van Handelsdag, Modelbeleggen en US-person gewijzigd. Ook is de definitie van Risicogetal komen te vervallen.
 • Aan artikel 7 hebben we toegevoegd dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die een Rekeninghouder lijdt als gevolg van het handelen van een mede-rekeninghouder.
 • In artikel 13 Digitale rekening en communicatie, hebben we toegevoegd welke verwerkingstermijn wij hanteren in het geval de rekeninghouder een Opdracht niet doorgeeft via MijnBND maar op andere wijze.
 • In artikel 14 lid 2 hebben we de beschrijving van de berekening van de servicekosten aangepast.
 • In artikel 17 hebben we verduidelijkt dat wij de overeenkomst met de rekeninghouder kunnen opzeggen als de rekeninghouder een PEP wordt.
 • In artikel 20 hebben we verwijderd dat de rekeninghouder bevoegd is zijn/haar rechten uit de overeenkomst te verpanden. Nieuwe verpandingen zijn vanaf 1 september 2020 niet meer toegestaan.
 • De formulering van artikel 30 hebben we in lijn gebracht met wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • In Deel 2 paragraaf 4 hebben we de uitleg over Modelbeleggen aangepast vanwege de introductie van 5 nieuwe modelportefeuilles. NB: Heeft de rekeninghouder een beleggingsrekening bij ons en doet hij/zij al aan modelbeleggen? Dan verandert er niks voor de rekeninghouder. De rekeninghouder behoudt binnen modelbeleggen zijn huidige beleggingsmogelijkheden. De 5 nieuwe modelportefeuilles gelden alleen voor klanten die na 1 november 2020 een beleggingsrekening bij ons openen.
 • In Deel 3 onder A. hebben we toegevoegd dat we naast stortingen afkomstig van de vaste tegenrekening ook stortingen afkomstig van een betaalrekening bij een bank binnen de Europese Economische Ruimte accepteren.
 • In Deel 3 onder A. hebben we de mogelijkheid toegevoegd om (periodieke) inleg door ons te laten incasseren van de vaste tegenrekening.
 • In deel 3 onder D4. hebben we beschreven hoe we omgaan met een samenloop van orders.
hammer_BLUE_D

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Pensioenrekening-beleggen

 • In artikel 1 Begripsomschrijving hebben we de definitie van een Politically Exposed Person (PEP) toegevoegd en de definitie van Handelsdag, Modelbeleggen en US-person gewijzigd. Ook is de definitie van Risicogetal komen te vervallen.
 • In artikel 13 Digitale rekening en communicatie, hebben we toegevoegd welke verwerkingstermijn wij hanteren in het geval de rekeninghouder een Opdracht niet doorgeeft via MijnBND maar op andere wijze.
 • In artikel 14 lid 2 hebben we de beschrijving van de berekening van de servicekosten aangepast.
 • In artikel 20 hebben we hebben we verduidelijkt dat wij de overeenkomst met de rekeninghouder kunnen opzeggen als de rekeninghouder een PEP wordt.
 • De formulering van artikel 34 hebben we in lijn gebracht met wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • In Deel 2 paragraaf 4 hebben we de uitleg over Modelbeleggen aangepast vanwege de introductie van 5 nieuwe modelportefeuilles. NB: Heeft de rekeninghouder een pensioenrekening-beleggen bij ons en doet hij/zij al aan modelbeleggen? Dan verandert er niks voor de rekeninghouder. De rekeninghouder behoudt binnen modelbeleggen zijn/haar huidige beleggingsmogelijkheden. De 5 nieuwe modelportefeuilles gelden alleen voor klanten die na 1 november 2020 een beleggingsrekening bij ons openen.
 • In Deel 3 onder A. hebben we de mogelijkheid toegevoegd om (periodieke) inleg door ons te laten incasseren van de vaste tegenrekening.
 • In deel 3 onder D4. hebben we beschreven hoe we omgaan met een samenloop van orders.
heart_BLUE_D

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Hypotheekrekening-beleggen

 • In artikel 1 Begripsomschrijving, hebben we de definitie van een Politically Exposed Person (PEP) toegevoegd en de definitie van Handelsdag, Modelbeleggen en US-person gewijzigd. Ook is de definitie van Risicogetal komen te vervallen.
 • Aan artikel 7 hebben we toegevoegd dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die een Rekeninghouder lijdt als gevolg van het handelen van een mede-rekeninghouder.
 • Aan artikel 9 hebben we toegevoegd dat wij bij het uitvoeren van orders zullen handelen in overeenstemming met ons Orderuitvoeringsbeleid.
 • In artikel 10 hebben we toegevoegd dat de rekeninghouder met ingang van 1 september 2020 niet (meer) bevoegd is zijn/haar rechten uit de overeenkomst te verpanden.
 • In artikel 14 Digitale rekening en communicatie, hebben we toegevoegd welke verwerkingstermijn wij hanteren in het geval de rekeninghouder een Opdracht niet doorgeeft via MijnBND maar op andere wijze.
 • In artikel 15 lid 2 hebben we de beschrijving van de berekening van de servicekosten aangepast.
 • In artikel 21 hebben we verduidelijkt dat wij de overeenkomst met de rekeninghouder kunnen opzeggen als hij/zij een PEP wordt.
 • De formulering van artikel 35 hebben we in lijn gebracht met wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • In Deel 2 paragraaf 4 hebben we de uitleg over Modelbeleggen aangepast vanwege de introductie van 5 nieuwe modelportefeuilles. NB: Heeft de rekeninghouder een hypotheekrekening-beleggen bij ons en doet hij/zij al aan modelbeleggen? Dan verandert er niks voor die rekeninghouder. De rekeninghouder behoudt binnen modelbeleggen zijn/haar huidige beleggingsmogelijkheden. De 5 nieuwe modelportefeuilles gelden alleen voor klanten die na 2020 een beleggingsrekening bij ons openen.
 • In deel 3 onder D5. Hebben we beschreven hoe we omgaan met een samenloop van orders.

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Kinderrekening-sparen

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om (periodieke) inleg door ons te laten incasseren van de vaste tegenrekening.

stairs_BLUE_D

Wijzigingen productvoorwaarden Brand New Day Spaarrekening-zakelijk en Brand New Day Beleggingsrekening-zakelijk

 • We hebben de acceptatiecriteria gewijzigd en accepteren alleen nog eenvoudige vennootschappen als zakelijke klant.
 • We hebben de bepalingen omtrent het openen van de zakelijke rekening gewijzigd.
 • We hebben verduidelijkt dat de limiet van € 10.000.000 niet geldt per rekening maar geldt voor alle zakelijke rekeningen tezamen die een vennootschap bij ons aanhoudt.
 • We hebben de mogelijkheid toegevoegd om (periodieke) inleg door ons te laten incasseren van de vaste tegenrekening.
 • Vanwege de gewijzigde acceptatiecriteria hebben we de bepalingen met betrekking tot beschikkingsbevoegdheid en personenvennootschappen verwijderd.

Specifiek voor de Spaarrekening-zakelijk

 • We hebben in de voorwaarden van de Spaarrekening-zakelijk verduidelijkt dat rente ook negatief kan worden en er bij de berekening van de rentevergoeding 2 categorieën worden gehanteerd.