Afdrukken

Wat is een risicoverdeling of risicoprofiel?

Uw risicoverdeling geeft aan hoe risicovol u belegt. Als u bij Brand New Day belegt, dan kunt u dit doen in obligatie- of aandelenfondsen. Aandelen stijgen en dalen over het algemeen harder in waarde dan obligaties, en daarom geldt: hoe meer aandelen, hoe meer risico en hoe offensiever uw risicoverdeling.

Brand New Day kent vijf risicoverdelingen, variërend van een zeer offensieve tot een zeer defensieve verdeling. Een offensieve verdeling bestaat voornamelijk uit aandelen en een defensieve verdeling bestaat voornamelijk uit obligaties. Met een offensieve verdeling neemt u dus wat meer risico, met een defensieve verdeling wat minder.

Als u ervoor kiest om bij Brand New Day in een modelportefeuille te beleggen, kunt u kiezen uit 5 modelportefeuilles met een vaste risico- en fondsverdeling. We hanteren de volgende modellen en bijbehorende risicoverdelingen:

  • Zeer offensief: 100% aandelen, 0% obligaties
  • Offensief: 70% aandelen, 30% obligaties
  • Neutraal: 50% aandelen, 50% obligaties
  • Defensief: 30% aandelen, 70% obligaties
  • Zeer defensief: 10% aandelen, 90% obligaties.

Dit betekent niet dat u bij Brand New Day vastzit aan deze modellen. Als u in uw MijnBND kiest voor ‘vrij beleggen’, dan kunt u zelf uw fonds- en risicoverdeling instellen en is iedere gewenste verdeling mogelijk. Dus bijvoorbeeld ook 37% aandelen en 63% obligaties of andersom, of iedere andere verdeling die uw hartje begeert.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven