Wat is herbalanceren?

< Naar de kennisbank

Wat is herbalanceren?

Belegt u in meerdere fondsen? Als het ene fonds beter presteert dan het andere, ontstaat er scheefgroei in uw portefeuille. Dit lost u op door te herbalanceren. Een herbalancering is een wijziging van de verdeling van uw beleggingen. Als u bijvoorbeeld een deel van uw beleggingen in obligatiefondsen verkoopt en daarvoor beleggingen in aandelenfondsen aankoopt, dan noemen we dat een herbalancering.

 

Stel: u belegt in twee fondsen: voor 60% in fonds 1 en voor 40% in fonds 2. De koers van deze fondsen kan stijgen of dalen, waardoor uw verdeling als het ware uit balans raakt. Als fonds 1 bijvoorbeeld een stuk harder stijgt dan fonds 2, dan kan het zo zijn dat op een gegeven moment 65% van uw waarde belegd is in fonds 1, en nog maar 35% in fonds 2. Door uw vermogen te herbalanceren, zorgt u ervoor dat uw vermogen weer wordt belegd volgens de oorspronkelijke verdeling. De ‘scheefgroei’ van uw beleggingen wordt dan als het ware weer rechtgetrokken.

 

Als u in het voorbeeld van hierboven besluit om te gaan herbalanceren, dan verkopen we voor 5% in fonds 1, en kopen we voor die 5% weer aandelen aan in fonds 2. Hierna is de verdeling weer 60% om 40% en is uw fondsverdeling weer als vanouds. De balans in uw vermogen is dan dus weer hersteld.

 

Bij Brand New Day kunt u uw vermogen op ieder moment herbalanceren. U kunt er ook voor kiezen om dit automatisch jaarlijks te doen door dit in te stellen via MijnBND. Zet u automatisch herbalanceren aan? Dan wordt uw vermogen ieder jaar geherbalanceerd op dezelfde datum als waarop de einddatum van uw rekening valt.

Meer weten?