< Naar de kennisbank

Wat is valutarisico?

 

Aandelen en obligaties kunnen in verschillende valuta genoteerd zijn. Aandelen in de Amerikaanse Dow Jones Index staan bijvoorbeeld in Dollars genoteerd en Japanse aandelen in Yen. Als u in aandelen of obligaties belegt met een andere valuta dan de euro, loopt u valutarisico. De onderlinge koersen van de valuta wijzigen immers. Dit betekent concreet dat een daling van de vreemde valuta ervoor zorgt dat u na verkoop van uw beleggingen minder euro’ s terugkrijgt. Andersom juist meer. Eigenlijk loopt u dus dubbel risico: met de aandelen/obligaties zelf en met betrekking tot de valuta.

Meer weten?