Afdrukken

Wat zijn obligaties?

Obligaties kunnen het beste omschreven worden als een lening van een belegger aan een bedrijf, overheidsorganisatie of land. In ruil voor die lening krijgt u van de organisatie waaraan u uw geld leen,t ieder jaar een vooraf bepaalde vaste of variabele rente. Dat noemen we de couponrente.

Bedrijven of landen geven obligaties uit om geld op te halen en met dat opgehaalde geld bepaalde investeringen te doen. De partij die een obligatie uitgeeft noemen we de uitgevende instelling. Een obligatie kan een looptijd hebben van enkele, maar ook tientallen jaren. De meest bekende soorten zijn staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

Hoe werken obligaties?

Wat is een staatsobligatie?

Een staatsobligatie is een stukje lening van een belegger aan een land of overheid. Omdat staatsobligaties over het algemeen minder risicovol zijn dan bedrijfsobligaties, leveren ze doorgaans een minder hoge rente op dan bedrijfsobligaties.

Toch gaat dit niet altijd op. Een obligatie van een land met een slechte financiële positie is bijvoorbeeld risicovoller dan die van landen met een sterke financiële positie en kennen daarom een hogere rente.

Wat is een bedrijfsobligatie?

Een bedrijfsobligatie is een stukje lening van een belegger aan een bedrijf. Over het algemeen zijn bedrijfsobligaties risicovoller dan staatsobligaties. Da’s niet gek, want de kans dat een bedrijf failliet gaat is nu eenmaal groter dan bij een land. Tegenover dat hogere risico staat wel dat het verwachte rendement van bedrijfsobligaties groter is dan dat van staatsobligaties.

Wat is het risico van een obligatie?

Op het eerste gezicht lijkt beleggen in een obligatie relatief veilig. U leent een bedrijf of overheid geld uit, ontvangt jaarlijks rente en krijgt aan het einde van de looptijd uw geld netjes terug. Maar hoewel ze een minder risicovolle belegging zijn dan aandelen, zijn ze zeker niet vrij van risico. Niet alleen kunnen bedrijven failliet gaan of landen hun schuldplicht niet nakomen: obligaties kunnen ook in waarde dalen (en stijgen).

Hoe kunnen obligaties in waarde stijgen of dalen?

Net als aandelen kunnen ook obligaties verhandelbaar zijn op de beurs en kunnen ze in waarde schommelen. De waarde van obligaties is namelijk sterk afhankelijk van de marktrente. Dat kunnen we het beste verduidelijken met een voorbeeld.

Stel: u koopt een obligatie met een rente van 3% op het moment dat de marktrente 2% is. Een obligatie kopen is dan dus rendabeler dan sparen. Een paar jaar later staat de marktrente echter op 4%: sparen levert dan dus meer geld op dan uw obligatie.

U wilt ook gaan sparen, maar om dat te doen moet u eerst uw obligatie verkopen. Doordat sparen inmiddels aantrekkelijker is, is de vraag naar uw obligatie afgenomen. U moet daarom genoegen nemen met een lagere prijs dan u ervoor betaald heeft.

De looptijd van de obligatie is ook belangrijk. Obligaties met een lange looptijd zijn wat vatbaarder voor koersveranderingen. Want stel: u koopt een obligatie met een looptijd van 10 jaar en een vaste couponrente van 2%. Dan is de kans aanwezig dat de couponrente van nieuwe obligaties op een gegeven moment hoger dan die 2% is

Uw obligatie wordt nu minder aantrekkelijk voor andere beleggers en dus daalt de koers van de obligatie. Als u de obligatie verkoopt, dan doet u dat dan waarschijnlijk met een verlies op de aankoopprijs. Andere beleggers moeten de lagere couponrente dan namelijk goedmaken met een lagere aanschafprijs.

De kans is groter dat dat gebeurt bij een obligatie met een looptijd van 10 jaar, dan bij een obligatie met een looptijd van 1 jaar. Daarom zijn kortlopende obligaties vaak minder risicovol dan langlopende. Tegelijkertijd levert een langlopende obligatie ook meer kans op een hoger rendement op. Want levere nieuwe obligaties minder rente op? Dan is het voor andere beleggers aantrekkelijk om obligaties te kopen die voor langere tijd wél een hoge(re) rente garanderen.

Wanneer is beleggen in obligaties slim?

Obligaties zijn voor veel beleggers een soort tegenhanger van aandelen. In crisistijden kunnen aandelen sterk in waarde dalen, terwijl obligaties dan vaak stabiel blijven. U kunt daarom beleggen in obligaties als u wat minder risicovol wilt gaan beleggen. Of als u niet volledig afhankelijk wilt zijn van de rendementen van uw aandelen(fondsen).

Let wel: de ene obligatie is de andere niet. Sommige obligaties zijn minder veilig dan andere. Voordat u besluit te beleggen in obligaties of obligatiefondsen, dient u te daarom te kijken naar het risico van die obligaties. U las hierboven al dat kortlopende obligaties (meestal) minder risicovol zijn dan langlopende obligaties en dat hetzelfde geldt voor staatsobligaties ten opzichte van bedrijfsobligaties.

Kan ik bij Brand New Day beleggen in obligaties?

Bij ons kunt u beleggen in meerdere obligatiefondsen. Dit houdt in dat u niet in een enkele obligatie belegt, maar in vele obligaties tegelijkertijd. Dat scheelt u geld, want onze fondsen zijn lekker goedkoop. En tijd, want u hoeft niet zelf de juiste obligaties te kopen.

Met ons standaard obligatiefonds belegt u bijvoorbeeld in obligaties van niet-landen van over de hele wereld. Daarmee spreidt u uw geld automatisch over heel veel beleggingen. U kunt bij ons uiteraard ook beleggen in staatsobligatiefondsen. Meer informatie over onze fondsen vindt u hier. Heeft u al een rekening en wilt u uw fondsverdeling aanpassen naar meer (of minder) obligaties? Log dan in op uw MijnBND.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven