Wat is reserveringsruimte en hoe bereken ik mijn reserveringsruimte?

< Naar de kennisbank

Wat is reserveringsruimte en hoe bereken ik het?

 

Reserveringsruimte is de ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. Was uw jaarruimte in de afgelopen 7 jaren bijvoorbeeld steeds €1.000 per jaar, maar heeft u hiervan geen gebruik gemaakt? Dan is uw reserveringsruimte €7.000.

 

Waarom reserveringsruimte?

Het is belangrijk dat u later met een mooi inkomen gaat pensioneren. Daarom maakt de overheid het fiscaal aantrekkelijk om in te leggen op een pensioenrekening of lijfrente. Daarmee kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen.

 

Wilt u inleggen op zo’n pensioenrekening? Dan heeft u jaarruimte nodig. Dat heeft u als u te weinig pensioen opbouwt bij uw baas (en dat geldt ongemerkt voor heel veel mensen). Of als u zzp’er bent en helemaal geen pensioenpotje opbouwt. Ieder jaar mag u een bepaald bedrag aan jaarruimte storten.

 

Heeft u jaarruimte en gebruikt u die ook? Dat is heel voordelig. U krijgt van iedere storting die u doet namelijk een flink bedrag terug van de Belastingdienst én de waarde op uw pensioenrekening is vrijgesteld van vermogensbelasting. 

 

Ook niet onbelangrijk: u vult uw pensioengat op. Dat is handig, want u voorkomt daarmee dat u later op een houtje moet bijten. U mag het bedrag op zo’n pensioenrekening namelijk laten uitkeren vanaf uw AOW-leeftijd.

 

Maar er zijn genoeg Nederlanders mét een pensioengat (en dus niet-benutte jaarruimte, maar zonder de mogelijkheid dat pensioengat op te vullen. U mag de jaarruimte van 2021 bijvoorbeeld alleen in datzelfde jaar storten.

 

Gelukkig is er de mogelijkheid om de gemiste jaarruimte in te halen. Met de reserveringsruimte. Daarmee krijgt u de mogelijkheid om de niet-gebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaren met terugwerkende kracht alsnog te benutten.

 

Uw reserveringsruimte gebruiken

 

Hoe berekent u de reserveringsruimte?

Het eenvoudige antwoord: u telt de jaarruimte van de afgelopen 7 jaar bij elkaar op. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want niemand houdt voor z’n lol de jaarruimten van de afgelopen zeven jaar bij. Uw jaarruimte vanaf 2016 kunt u hier berekenen. De jaarruimte van de jaren daarvoor berekent u hier.

 

U heeft uw reserveringsruimte berekend. En nu?

Dan kunt u ervan gebruikmaken! Of niet, da’s is ook helemaal prima. In het eerste geval dient u wel met een aantal zaken rekening te houden. Zo mag uw reserveringsruimte niet hoger zijn dan 17 % van de premiegrondslag (meer info over die premiegrondslag vindt u hier). 

 

Verder belangrijk: er geldt een maximum van wat u jaarlijks aan reserveringsruimte kunt storten. Begeeft u zich minder dan 10 jaar voor uw AOW, dan is uw reserveringsruimte maximaal €14.785 Bent u verder dan 10 jaar van uw AOW verwijderd, dan is uw maximale reserveringsruimte €7.489. Oók al komt uw berekening hoger uit.

Meer weten?