Afdrukken

Ik heb teveel jaarruimte gestort. Wat nu?

Als u meer dan uw jaarruimte heeft gestort op uw pensioenrekening, mogen wij de teveel gestorte bedragen niet zomaar terugstorten zonder toestemming van de Belastingdienst. De pensioenrekening is namelijk een fiscaal geblokkeerde rekening. Dat betekent dat u alleen geld mag opnemen als de Belastingdienst daarvoor toestemming geeft.

Als u teveel geld heeft gestort, zijn er twee opties om dat recht te zetten.

Optie 1: via een saldoverklaring
Als u (in welk jaar dan ook) meer dan de jaarruimte heeft gestort, kunt u bij de Belastingdienst een saldoverklaring aanvragen. U krijgt dan niet meteen een bedrag teruggestort, maar in plaats daarvan houdt de Belastingdienst rekening met de teveel betaalde belasting tijdens de uitkering (dus als u met pensioen gaat).
 
Dat werkt als volgt: als u in een jaar tijd € 2.000 teveel gestort heeft op uw pensioenrekening, zou dat betekenen dat u er later dubbel belasting over moet betalen. U hebt namelijk al belasting betaald over dat bedrag (de storting is namelijk afkomstig uit uw netto inkomen) en moet er nógmaals belasting over betalen als u het opgebouwde pensioenpotje weer laat uitkeren.
 
Tenzij u een saldoverklaring hebt. Als u zo’n saldoverklaring hebt opgevraagd, kunt u die toesturen naar de partij waarbij u het geld laat uitkeren. (Hopelijk is dit Brand New day.) Die uitkerende partij zorgt er dan voor dat u een deel van uw uitkering(en) onbelast ontvangt.
 
Dus stel, u heeft in 2014 € 2.000 teveel gestort en vraagt daarvoor een saldoverklaring aan. In 2040 laat u het geld op uw pensioenrekening uitkeren. U heeft tegen die tijd € 60.000 opgebouwd en laat dat over 5 jaar uitkeren. Dat betekent dat u maandelijks een uitkering van € 1.000 ontvangt.
 
Normaal gesproken betaalt u inkomstenbelasting over die uitkering. Maar omdat u in 2014 € 2.000 teveel hebt gestort en daarvoor een saldoverklaring heeft ontvangen, hoeft u over € 2.000 geen belasting te betalen. De partij die het geld voor u laat uitkeren houdt hiermee rekening, en zorgt ervoor dat u de eerste € 2.000 onbelast ontvangt. Pas daarna gaat u over iedere uitkering belasting betalen.
 
De saldoverklaring zelf verrekenen
In sommige gevallen kan of wil een uitkerende partij niet meewerken aan het onbelast uitkeren. Heeft u niettemin een saldoverklaring? Geen probleem! Dan kunt u dit zelf oplossen bij uw belastingaangifte. Dat werkt als volgt:
 
  1. Op uw aangifte staat dat u in een jaar tijd (bijvoorbeeld) € 12.000 bruto aan lijfrente-uitkeringen heeft ontvangen. Daarover heeft u al belasting betaald op het moment dat u de aangifte doet.
  2. In het verleden heeft u echter een saldoverklaring aangevraagd. U hoeft daarom over een bedrag van € 2.000 geen belasting te betalen.
  3. U trekt die € 2.000 zelf af van het totale bedrag dat u in dat jaar aan lijfrente-uitkeringen ontving. Bij het totaal aan ontvangen lijfrente-uitkeringen vult u dus niet € 12.000 in, maar € 10.000.
  4. De Belastingdienst weet nu dat u over dít bedrag belasting moet betalen, en niet over de volledige € 12.000.
  5. De eerder betaalde belasting over die € 2.000 krijgt u als belastingteruggave teruggestort van de Belastingdienst.
Let op:

Aan de saldoverklaring zit een maximum van € 2.269 aan teveel gestorte jaarruimte per jaar verbonden. Hebt u dus in een jaar tijd meer dan € 2.269 teveel gestort op uw pensioenrekening? Dan mag u het meerdere van € 2.269 niet terugvragen.

Optie 2: via een verklaring geruisloze terugstorting
Er is ook een manier om het teveel gestorte bedrag gewoon terugggestort te krijgen op uw rekening. Hiervoor kunt u een verklaring geruisloze terugstorting aanvragen bij de Belastingdienst. Let wel: dit kunt u alleen doen voor stortingen in het huidige jaar én de 5 jaren daarvoor.
 
In 2024 kunt u dus een verklaring geruisloze terugstorting aanvragen voor de stortingen die u in 2024 deed en de stortingen die u in 2019, 2020, 2021, 2022 of 2023 (de 5 voorgaande jaren) deed. U stuurt de verklaring vervolgens naar ons, waarna wij u informeren over de vervolgstappen. 
 
Aan deze verklaring geruisloze terugstorting zit geen maximum verbonden: alles wat u teveel hebt betaald, mag u terugvragen. Dus was uw jaarruimte in € 3.000, maar heeft u € 10.000 gestort? Dan mag u de teveel betaalde € 7.000 gewoon terugvragen. Zolang u het maar op tijd doet.
 
Reserveringsruimte

Naast uw jaarruimte mag u ook uw reserveringsruimte benutten. Dat is de optelsom van uw niet-benutte jaarruimte van de afgelopen 10 jaar. Als u meer dan de jaarruimte heeft gestort, bestaat de kans dat het bedrag nog wél binnen uw reserveringsruimte valt. Het is daarom raadzaam om goed na te gaan wat uw reserveringsruimte is.

Scroll naar boven