Ik heb teveel jaarruimte gestort. Wat nu?

< Naar de kennisbank

Ik heb teveel jaarruimte gestort. Wat nu?

 

Als u meer dan uw jaarruimte heeft gestort op uw pensioenrekening, mogen wij de teveel gestorte bedragen niet zomaar terugstorten zonder toestemming van de Belastingdienst. De pensioenrekening is namelijk een fiscaal geblokkeerde rekening, wat betekent dat er enkel onttrekkingen uit gedaan mogen worden wanneer de Belastingdienst hiervoor goedkeuring gegeven heeft.

 

Heeft u afgelopen jaar (of de jaren daarvoor) méér dan uw jaarruimte gestort? Dan kunt u bij de Belastingdienst een saldoverklaring of ‘verklaring niet-afgetrokken premies’ aanvragen. Met deze verklaring kunt u tot een maximum van €2.269 aan teveel gestorte bedragen in een enkel jaar terugvragen. Heeft u in enig jaar een teveel gestort dat boven €2.269 uitkomt? Dan kunt u het bedrag boven €2.269 helaas niet terugvragen.

 

Reserveringsruimte
Naast uw jaarruimte mag u ook uw reserveringsruimte benutten: de optelsom van de niet-benutte jaarruimten over de afgelopen 7 jaar. Als u teveel jaarruimte gestort heeft, bestaat de kans dat het teveel gestorte bedrag nog wel binnen uw reserveringsruimte valt. Het is daarom raadzaam om, voor het aanvragen van een verklaring van de Belastingdienst, eerst na te gaan of u nog reserveringsruimte heeft.

Meer weten?