Wat is de regeling afkoop kleine lijfrente?

< Naar de kennisbank

Wat is de regeling afkoop kleine lijfrente?

 

De waarde op een pensioenrekening (lijfrente) is ter aanvulling van uw pensioen. Op de einddatum koopt u een uitkering aan waarmee uw inkomen wordt aangevuld. De rekening kent dan ook bepaalde fiscale voordelen om u hierbij te helpen. Bij vroegtijdige beëindiging (afkoop), gelden er echter daarom fiscale consequenties. U dient dan bijvoorbeeld in één keer 52% aan inkomstenbelasting en 20% aan revisierente te betalen. Revisierente is een soort boete die de Belastingdienst rekent voor het afkopen van uw pensioenrekening.

 

Hoewel er eigenlijk een uitkering moet worden aangekocht met een pensioenrekening, blijkt dit niet altijd mogelijk. Vaak omdat de waarde te laag is. De Belastingdienst heeft daarom een regeling getroffen waardoor er in sommige gevallen geen revisierente gerekend hoeft te worden. Dit is de regeling afkoop kleine lijfrenten. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, dient het totale bedrag dat u bij Brand New Day op pensioenrekeningen heeft staan, lager te zijn dan een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag. Momenteel is de hoogte van dat bedrag €4.547. Is het totale bedrag op uw pensioenrekening(en) lager dan €4.547? Dan betaalt u dus geen revisierente.

 

Meerdere pensioenrekeningen
Heeft u bij verschillende aanbieders een pensioenrekening en is het totale bedrag dat u samen op die rekeningen heeft staan hoger dan €4.547, maar is de waarde van iedere pensioenrekening afzonderlijk wel lager dan €4.547? Dan kunt u voor iedere pensioenrekening gebruikmaken van de regeling afkoop kleine lijfrente.

 

Voorbeeld
U heeft bij Brand New Day een pensioenrekening met een waarde van €4.000 en bij een andere partij een pensioenrekening met een waarde van €4.300. De totale waarde komt dan boven €4.547 uit, maar u kunt bij zowel Brand New Day als de andere partij gebruikmaken van de regeling afkoop kleine lijfrente. Dat komt omdat de waarde van iedere pensioenrekening afzonderlijk lager ligt dan €4.547. Als u beide rekeningen bij Brand New Day had aangehouden, had u géén gebruik kunnen maken van deze regeling.

 

 

Let op: ook als u van deze regeling gebruikmaakt, betaalt u wel inkomstenbelasting over de uitkering.

Meer weten?