Welcome to our Support Center
Afdrukken

Wat is de regeling afkoop kleine lijfrente?

Bouwt u een pensioenpotje op via een pensioenrekening? Dan is het geld écht bedoeld voor uw pensioen. Als u het daarvóór al wilt opnemen – dat heet afkopen – is dat meestal niet erg handig. U betaalt dan namelijk in één keer de  inkomstenbelasting en revisierente over het opgebouwde pensioenpotje. Revisierente is een soort boete van de Belastingdienst. U krijgt zo’n boete als u wel profiteert van het belastingvoordeel van de pensioenrekening, maar het geld niet periodiek tijdens uw pensioen laat uitkeren. Echter, er is een uitzondering op deze regel namelijk: de afkoop kleine lijfrente.

Het is de bedoeling dat u het geld op uw pensioenrekening laat uitkeren als pensioenaanvulling. Maar als u niet genoeg aanvullend pensioen heeft opgebouwd en zo’n uitkering niet mogelijk is, mag u de rekening afkopen zonder revisierente te betalen. Deze regeling heet de regeling afkoop kleine lijfrente. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dient het totale bedrag dat u op uw pensioenrekening(en) heeft staan, lager te zijn dan een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag. Momenteel is de hoogte van dat bedrag €5.364. Is het totale bedrag op uw pensioenrekening(en) lager dan €5.364? Dan betaalt u dus geen revisierente.

Meerdere pensioenrekeningen

Heeft u een pensioenpotje bij verschillende aanbieders en is het totale bedrag dat u samen op die rekeningen heeft staan hoger dan €5.364, maar is de waarde die u bij een bepaalde partij heeft staan afzonderlijk wel lager dan €5.364? Dan kunt u voor die pensioenrekening gebruikmaken van de regeling afkoop kleine lijfrente.

Voorbeeld

U heeft bij Brand New Day een pensioenrekening met een waarde van € 4.000 en bij een andere partij een pensioenrekening met een waarde van € 4.300. De totale waarde komt dan boven €5.364 uit, maar u kunt bij zowel Brand New Day als de andere partij gebruikmaken van de regeling afkoop kleine lijfrente. Dat komt omdat de waarde van iedere pensioenrekening afzonderlijk lager ligt dan €5.364. Als u beide rekeningen bij Brand New Day had aangehouden, had u géén gebruik kunnen maken van deze regeling.

Let op: ook als u van deze regeling gebruikmaakt, betaalt u inkomstenbelasting over de uitkering.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling?

Neem dan even contact met ons op en laat weten dat u de rekening wilt afkopen. Wij sturen u dan een formulier toe waarmee u dit gemakkelijk regelt.

Wat levert beleggen op?

Als u maar de tijd neemt: waarschijnlijk een heel mooi rendement. Hier ziet u de rendementen die onze klanten ook daadwerkelijk behaald hebben.
Scroll naar boven