< Naar de kennisbank

Wat is de regeling afkoop kleine lijfrente?

 

De waarde op een pensioenrekening (lijfrente) is ter aanvulling van uw pensioen. Op de einddatum koopt u een uitkering aan waarmee uw inkomen wordt aangevuld. De rekening kent dan ook bepaalde fiscale voordelen om u hierbij te helpen. Bij vroegtijdige beëindiging (afkoop), gelden er echter daarom fiscale consequenties. U dient dan bijvoorbeeld in één keer 52% aan inkomstenbelasting en 20% aan revisierente te betalen. Revisierente is een soort boete die de Belastingdienst rekent voor het afkopen van uw pensioenrekening.

 

Hoewel er eigenlijk een uitkering moet worden aangekocht met een pensioenrekening, blijkt dit niet altijd mogelijk. Vaak omdat de waarde te laag is. De Belastingdienst heeft daarom een regeling getroffen waardoor er in sommige gevallen geen revisierente gerekend hoeft te worden. Dit is de regeling afkoop kleine lijfrenten. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, dient het totale bedrag dat u bij Brand New Day op pensioenrekeningen heeft staan, lager te zijn dan een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag. Momenteel is de hoogte van dat bedrag €4475 (2020). Is het totale bedrag op uw pensioenrekening(en) lager dan €4475? Dan betaalt u dus geen revisierente.

 

Let op: ook als u van deze regeling gebruikmaakt, betaalt u wel inkomstenbelasting over de uitkering.