Leveren duurzame fondsen minder rendement op?

BND-beleggenalgemeen-achtergrond

Zo verlaagt u de belastingdruk met pensioenbeleggen

Een hoog inkomen en een flink vermogen zijn heel prettig om te hebben. Maar u betaalt er óók meer belasting over en de belasting op vermogen neemt de komende jaren verder toe. Door te pensioenbeleggen kunt u die belastingdruk aanzienlijk verlagen.

Wat is belastingdruk en waarom is het belangrijk?

De belastingdruk is het percentage dat aangeeft hoeveel procent u van uw bruto inkomen kwijt bent aan belasting. Heeft u bijvoorbeeld een bruto inkomen van € 100.000 en betaalt u in een jaar tijd € 30.000 aan belasting (dus vermogensbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting allemaal op een hoop)? Dan is uw belastingdruk 30%.

Die belastingdruk wordt voor mensen met meer vermogen waarschijnlijk steeds groter: er komt meer belasting op vermogen en juist minder op arbeid. Vanaf 2026 betaalt u – als u belegt – bijvoorbeeld 34% belasting over uw rendement. Bij een rendement van 6% betaalt u dus ruim 2% belasting. Aardig wat.

Het loont daarom om eens na te gaan of u ergens teveel belasting betaalt. Want als u minder belasting hoeft te betalen, blijft er onderaan de streep meer geld over om leuke dingen van te doen. Ook – of misschien wel juist – als u de schaapjes al op het droge heeft, kan het interessant zijn om eens naar pensioenbeleggen te kijken.

Hoe kan pensioenbeleggen uw belastingdruk verlagen?

Op 1 juli 2023 ging de nieuwe pensioenwet in. Een groot voordeel daarvan is dat u waarschijnlijk meer jaarruimte heeft. Die jaarruimte bepaalt het bedrag dat u van de overheid jaarlijks op een pensioenrekening mag storten. Dat bedrag verschilt per persoon, het is afhankelijk van uw inkomen en het bedrijfspensioen dat u al opbouwt.

U kunt uw jaarruimte storten op een spaar- of beleggingsrekening voor uw pensioen – vandaar de naam pensioenbeleggen. En als u die jaarruimte stort, profiteert u van twee belangrijke belastingvoordelen:

Dankzij die belastingvoordelen verlaagt u de belastingdruk en kunt u aanzienlijk meer geld opbouwen dan met een ‘normale’ beleggingsrekening. Hieronder laten we dat zien aan de hand van een voorbeeldpersoon die:

U kunt pensioenbeleggen opdelen in twee fases: het opbouwen en het uitkeren. Tijdens het opbouwen profiteert u van belastingvoordeel, waardoor u meer geld kunt opbouwen ten opzichte van ‘normaal’ beleggen.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u het geld periodiek laten uitkeren. U betaalt dan alsnog inkomstenbelasting (spoiler alert: maar wel minder). Hieronder bespreken we de belastingdruk bij pensioenbeleggen in zowel de opbouwfase als in de uitkeringsfase.

Datzelfde doen we met beleggen met een ‘normale’ beleggingsrekening. Die manier van beleggen behandelen we op dezelfde manier als pensioenbeleggen: er wordt in het voorbeeld net zoveel ingelegd  in de opbouwperiode en net zoveel uitgekeerd in de uitkeringsperiode. Het verschil onderaan de streep toont het voordeel van pensioenbeleggen.

Wat is de impact van inkomstenbelasting tijdens de opbouw?

Als u aan pensioenbeleggen doet, stort u een deel van uw netto inkomen op een pensioenrekening. Die storting wordt achteraf alsnog ‘bruto gemaakt’. Dat betekent dat u de storting die u dit jaar doet, volgend jaar mag aftrekken van uw belastbare inkomen. Dat doet u bij uw belastingaangifte.

De persoon uit ons voorbeeld kan 20 jaar lang € 25.000 per jaar opzijzetten. Als diegene dat bedrag op een pensioenrekening-beleggen stort, kan hij of zij de eerder betaalde belasting dus terugvragen. Dat resulteert in een belastingteruggave van € 12.375 en daarmee een aanzienlijk lagere belastingdruk:

Pensioenbeleggen Box 3 beleggen
Inkomen € 120.000 € 120.000
Besparing inkomstenbelasting per jaar € 12.375 € 0
Belastbaar inkomen € 73.874 € 98.874
Betaalde inkomstenbelasting € 33.679 € 46.054
Belastingdruk op inkomen per jaar 28,07% 38,38%
Besparing inkomstenbelasting over 20 jaar € 247.500 € 0

Hoeveel inkomstenbelasting bespaart iemand met een eenmanszaak en winst uit onderneming van € 120.000 jaarlijks als er € 25.000 aan jaarruimte wordt gestort? Bij het berekenen van de totale belastingdruk is er rekening gehouden met een ondernemersvrijstelling van € 21.126 per jaar. De betaalde belasting is inclusief een bijdrage voor Zvw-premie van € 3.636.

Hoeveel extra rendement kan de belastingteruggave opleveren?

Hierboven ziet u dat de persoon uit het voorbeeld ieder jaar een belastingteruggave van € 12.375 ontvangt. Dat is een belangrijk voordeel, want die belastingteruggave biedt de mogelijkheid om over een veel groter bedrag rendement te behalen. Simpel gezegd heeft degene die jaarlijks € 25.000 stort op een ‘normale’ beleggingsrekening ook € 25.000 om rendement over te behalen. Degene die aan pensioenbeleggen doet, heeft € 37.375 (de storting plus de belastingteruggave).

Omdat de belastingteruggave van € 12.375 niet bovenop de jaarlijkse storting van € 25.000 op de pensioenrekening mag worden gezet – de maximale jaarruimte wordt dan overschreden – gaan we er in onze berekening vanuit dat het bedrag wordt gestort op een spaarrekening in box 3, tegen 2% rente. We rekenen hierbij met een vermogensbelasting van 0,34% over die rente.

Inleg per jaar € 12.375
Rente 2%
Extra rendement op belastingteruggave € 148.724
Eindwaarde na 19 jaar € 396.224

Bij de opbouw is de vermogensbelasting – zodra die gerekend moest worden – afgetrokken van het totale vermogen. We gaan hierbij uit van een vrijstelling van € 57.000.

De belastingteruggave levert in deze situatie dus een totaal voordeel van € 396.244 op, na aftrek van belasting. Dat voordeel is waarschijnlijk groter als u met de belastingteruggave belegt, want het verwachte rendement op beleggen is op de lange termijn hoger. Wij zijn in deze berekening voor een veilige optie gegaan.

Wat is de impact van vermogensbelasting tijdens de opbouw?

Hierboven zag u dat pensioenbeleggen tijdens het opbouwen van vermogen behoorlijk wat voordeel kan opleveren. Hieronder laten we de fiscale consequenties van de andere optie zien: beleggen in box 3.

Beleggen in box 3 wordt steeds duurder. Dat komt omdat het rendement op uw vermogen steeds zwaarder wordt belast. Vanaf 2026 betaalt u bijvoorbeeld 34% belasting over dat rendement, waardoor het voordeel van pensioenbeleggen verder toeneemt. Hieronder ziet u wat er gebeurt als onze voorbeeldpersoon jaarlijks € 25.000 op een vrij opneembare beleggingsrekening stort.

Jaar Inleg + rendement Vermogensbelasting in jaar Belastingdruk op inkomen
1 € 26.500 € 0 0%
2 € 54.590 € 0 0%
3 € 84.365 € 558 0,47%
4 € 115.927 € 1.202 1,00%
5 € 149.383 € 1.885 1,57%
6 € 184.846 € 2.608 2,17%
7 € 222.437 € 3.375 2,81%
8 € 262.283 € 4.188 3,49%
9 € 304.520 € 5.049 4,21%
10 € 349.291 € 5.963 4,97%
11 € 396.749 € 6.931 5,78%
12 € 447.053 € 7.957 6,63%
13 € 500.377 € 9.045 7,54%
14 € 556.899 € 10.198 8,50%
15 € 616.813 € 11.420 9,52%
16 € 680.322 € 12.716 10,60%
17 € 747.641 € 14.089 11,74%
18 € 819.000 € 15.545 12,95%
19 € 894.640 € 17.088 14,24%
20 € 974.818 € 18.723 15,60%
Totale vermogensbelasting € 215.793

Wat betaalt iemand vanaf 2026 aan vermogensbelasting als diegene 20 jaar lang ieder jaar € 25.000 stort op een beleggingsrekening in box 3? Er is gerekend met een rendement van 6% per jaar en een vermogensbelasting van 34% over het behaalde rendement. De vermogensbelasting wordt in dit voorbeeld betaald vanuit het inkomen: het wordt niet afgetrokken van het opgebouwde vermogen.

De belasting over vermogen in het laatste jaar (€ 18.723) is in het laatste jaar driekwart van het bedrag dat diegene uit ons voorbeeld dat jaar stort (€ 25.000). Zo hard kan de vermogensbelasting aantikken over tijd. En in het bovenstaande voorbeeld gaan we ervan dat dat deze persoon de vermogensbelasting betaalt vanuit het inkomen: zou dit bedrag ieder jaar van de beleggingsrekening worden gehaald, dan blijft er natuurlijk nog veel minder geld over.

Hoeveel geld wordt er in totaal opgebouwd?


Pensioenbeleggen levert een hoop belastingvoordeel op, maar er zijn wel wat spelregels. Eén van die spelregels is dat u het geld later periodiek moet laten uitkeren. Die uitkering duurt minimaal 5 jaar en over de uitkering ontvangt u rente.

Hierboven zagen we al dat ons voorbeeldpersoon in totaal € 974.818 heeft opgebouwd. Als we uitgaan van een uitkering van 30 jaar waarover diegene 2,5% rente ontvangt, dan komt het totale bedrag dat uitgekeerd wordt uit op €1.397.250. Voor de beleggingsrekening in box 3 is dit hetzelfde.

Daarnaast is er door pensioenbeleggen óók een bedrag van € 396.224 in box 3 opgebouwd door te sparen met de belastingteruggave. We gaan ervan uit dat dit bedrag op dezelfde manier wordt uitgekeerd. Dus in 30 jaar, tegen een rente van 2,5%. Het totale uit te keren bedrag komt dan uit op € 561.600.

Pensioenbeleggen Box 3 beleggen
Uit te keren bedrag in box 1 (inclusief rente) € 1.397.250 € 0
Uit te keren bedrag in box 3 (inclusief rente) € 561.600 € 1.397.250

Hoe hoog is de belastingdruk tijdens het uitkeren van het geld?

Over de uitkering bij pensioenbeleggen betaalt u inkomstenbelasting. Een deel van het belastingvoordeel van de opbouwfase gaat daarmee dus verloren. Voordeel is wel dat u over het resterende bedrag géén vermogensbelasting betaalt. Dit is wel het geval voor het extra rendement dat met de belastingteruggave is opgebouwd.

Over de uitkering van het geld op de beleggingsrekening in box 3 betaalt u geen inkomstenbelasting. Daarentegen betaalt u over het resterende bedrag wél vermogensbelasting.

Hieronder ziet u hoe hoeveel belasting onze voorbeeldpersoon over de uitkering betaalt bij pensioenbeleggen, en hoeveel vermogensbelasting diegene betaalt als het bedrag zou zijn opgebouwd in box 3.

Pensioenbeleggen Box 3 beleggen
Uitkering per jaar in box 1 € 46.575 € 0
Uitkering per jaar in box 3 € 18.720 € 46.575
Inkomstenbelasting gem. per jaar € 19.260 € 0
Vermogensbelasting gem. per jaar € 1.485 € 9.711
Gemiddelde belastingdruk op inkomen (exclusief AOW) 31,8% 20,9%
Totale belasting € 622.332 (zowel vermogens- als inkomstenbelasting) € 291.321 (alleen vermogensbelasting)

Hierboven ziet u twee situaties: de belasting die iemand die € 974.818 heeft opgebouwd met pensioenbeleggen (en daardoor ook € 561.600 met de belastingteruggave) betaalt tijdens de uitkering, en de belasting die iemand die € 974.818 heeft opgebouwd met beleggen in box 3. De opzet voor beide uitkeringen is hetzelfde: er wordt gerekend met een rente van 2,5% (waardoor het totaal uit te keren bedrag op € 1.397.250 uitkomt) en het totale bedrag wordt gedurende 30 jaar lang in gelijke delen uitgekeerd.

Wat levert de lagere belastingdruk onderaan de streep op?

Het belangrijkste voordeel van pensioenbeleggen komt naar voren bij het opbouwen van pensioen. Doordat u de heffing van belasting uitstelt, kunt u aanzienlijk meer geld opbouwen. Daarnaast betaalt u tijdens uw AOW (deels) een lager tarief voor inkomstenbelasting.

Maar wat is nu eigenlijk het totale voordeel? Hieronder een opsomming.

Pensioenbeleggen Box 3 beleggen
Totale bedrag beschikbaar bij uitkering (inclusief rente) € 1.397.250 € 1.397.250
Extra rendement door besparing inkomstenbelasting * € 561.600 € 0
Betaalde vermogensbelasting tijdens opbouw** € 0 € 215.793
Betaalde vermogensbelasting tijdens uitkering € 44.532 € 291.321
Betaalde inkomstenbelasting tijdens uitkering € 577.800 € 0
Wat blijft er netto over? € 1.356.518 € 890.136
Voordeel pensioenbeleggen € 466.382

* De uitkering hiervan is op dezelfde manier berekend als de uitkering van het vermogen bij box 3 beleggen. Dus inclusief 2,5% rente over de uitkering en na aftrek van vermogensbelasting.
** De vermogensbelasting over het extra rendement door de belastingteruggave is tijdens het opbouwen jaarlijks van het totale bedrag afgetrokken

De dikke disclaimer

Hierboven ziet u dat het voordeel van pensioenbeleggen gigantisch kan zijn. Hoe groot dat voordeel daadwerkelijk is, is erg afhankelijk van uw situatie. De hoogte van uw inkomen, uw huidige vermogen, uw huidige pensioenopbouw, de lengte van de uitkering: dat zijn allemaal zaken die meespelen bij het totale voordeel.

Het verhaal hierboven geeft dan ook alleen een indicatie. Heeft u vragen over pensioenbeleggen en het bijbehorende  belastingvoordeel? Plan dan gerust een belafspraak met ons in. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw eigen financieel adviseur.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven