Afdrukken

Kan ik mijn pensioen laten uitbetalen in het buitenland?

Denkt u al na over dat huisje in Spanje, maar bent u nog niet zeker van de gevolgen van emigratie voor uw pensioen? Hier vindt u een aantal mogelijkheden voor het opbouwen en pensioen laten uitbetalen bij Brand New Day.

Bij Brand New Day bouw je aanvullend pensioen op in de zogenaamde derde pijler, naast uw AOW (de eerste pijler) en eventueel een werkgeverspensioen (de tweede pijler). Uw Brand New Day-pensioenpotje keert uit in de vorm van een lijfrente-uitkering. De onderstaande oplossingen en uitleg hebben betrekking op dit derdepijlerpensioen, dat u helemaal zelf opbouwt.

Pensioen opbouwen (in het buitenland)

Een aanvullend pensioen opbouwen heeft aardig wat voordelen: een jaarlijkse belastingteruggave, en het niet hoeven betalen van vermogensbelasting voordat u het pensioenpotje laat uitkeren. Uw jaarruimte bepaalt hoeveel u maximaal op uw pensioenrekening mag storten. Om gebruik te maken van de jaarruimte dient u belastingplichtig te zijn in Nederland en een bruto jaarinkomen van minimaal €13.646 te hebben (2023).

Wanneer u naar het buitenland verhuist, verandert er het een en ander. Allereerst is er een kans dat u uw rekening niet mag aanhouden bij Brand New Day. Dat is namelijk afhankelijk van het land waar u naartoe verhuist. Als u uw rekening niet mag aanhouden, moeten uw gelden vroegtijdig worden opgenomen. Dat is erg onvoordelig in het geval van een pensioenrekening. Controleren of uw toekomstige (pensioen)bestemming binnen de toegestane landen valt? Kijk dan even op onze buitenlandpagina.

Als u belastingplichtig blijft in Nederland, is de kans groot dat u nog de mogelijkheid heeft om uw jaarruimte te benutten. U kunt dan jaarlijks blijven inleggen en profiteren van het belastingvoordeel van uw pensioenrekening.

Bent u na uw emigratie niet meer belastingplichtig in Nederland? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk ook geen jaarruimte meer, en kunt u dus niet meer voordelig inleggen. De rekening aanhouden mag wel, en uw inleg kan op een pensioenrekening-beleggen ook gewoon blijven renderen. U houdt wel de mogelijkheid om een potje voor later te blijven opbouwen met een vrije spaar– of beleggingsrekening, zij het zonder belastingvoordeel.

Pensioen laten uitbetalen (in het buitenland)

Als het moment van uitkeren aanbreekt, komen er vaak een hoop vragen naar boven. Voor wie gewoon in Nederland blijft, maar helemaal voor wie in het buitenland woont of wil gaan wonen. Wat zijn alle mogelijkheden?

De lijfrente-uitkering

In de normale situatie waarin u in Nederland blijft wonen, ontvangt u van ons bericht wanneer uw pensioendatum in zicht komt. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, heeft u namelijk de mogelijkheid te beginnen met het laten uitkeren van uw pensioenpotje. Hier komt geen verandering in zodra u in het buitenland de rekening laat uitkeren.

Zodra u aangeeft dat u uw rekening wil laten uitkeren, ontvangt u van ons een offerte. U ‘koopt’ namelijk een uitkering. Deze verwoording wil nog wel eens voor wat verwarring zorgen. Simpel gezegd zetten wij uw opbouwende rekening om in een lijfrente-uitkering. Uitkeren in het buitenland is iets wat maar bij weinig aanbieders kan. Brand New Day is er één van.

Hierna gaan wij aan u een vast bedrag uitkeren voor de door u gekozen periode (tussen de 5 en 30 jaar). Daarbij kiest u voor een maandelijkse, kwartaal, of jaarlijkse uitkering. Woont u in het buitenland? Dan gaat dit op precies dezelfde manier en keren wij uit naar een Nederlandse of buitenlandse IBAN naar keuze.

Uitkering uitstellen

Heeft u het bedrag niet direct nodig wanneer u met pensioen gaat? Dan heeft u 5 jaar om het door u opgebouwde bedrag gewoon te laten staan, en mogelijk te laten renderen. Uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd dient er te worden begonnen met de lijfrente-uitkering.

In één keer opnemen

Wilt u het opgebouwde bedrag in één keer op te nemen? Dan vraagt de Belastingdienst daar nog wel een flinke som belasting voor. Omdat u tijdens de opbouwfase heeft geprofiteerd van een belastingvoordeel, maar u het bedrag vóór of op de AOW-leeftijd in een keer laat uitkeren, rekent de Belastingdienst – afhankelijk van de belastingschaal waarin u zich bevindt – tot 49%. Onder bepaalde omstandigheden wordt er ook een zogeheten revisierente inhouden van nog eens 20%.

Samengevat

De belangrijkste verschillen tussen pensioen in Nederland en elders zitten hem dus in de opbouwfase. Wie in die fase emigreert, kan niet altijd meer profiteren van de jaarruimte. In de uitkeringsfase is het voornaamste verschil dat uitkeren in het buitenland niet bij alle Nederlandse pensioenaanbieders kan. Maar wel bij Brand New Day! U kunt uw lijfrente in het buitenland laten uitkeren, of het bedrag eenmalig laten uitkeren.

Scroll naar boven