Afdrukken

Mijn partner en ik gaan scheiden. Wat gebeurt er met mijn rekening?

Wat er precies met uw rekening gebeurt indien u gaat scheiden is onder andere afhankelijk van het type rekening en de manier waarop u en uw (ex-)partner de scheiding geregeld hebben. Bij het verdelen van uw gemeenschappelijke goederen maken de rekeningen bij Brand New Day onderdeel uit van uw gezamenlijk vermogen. Of en hóe u de rekening(en) verdeelt, spreekt u af met uw ex-partner. Vaak in een echtscheidingsconvenant. Maar dat hoeft niet. Hieronder ziet u per rekening hoe de waarde verdeeld kan worden.

Heeft u een (gezamenlijke) vrij opneembare spaar-of beleggingsrekening?

Dan bent u in principe vrij om het geld zelf op te nemen of onderling te verdelen. Let wel: heeft u een officieel document, zoals een echtscheidingsconvenant, waarin staat hoe de waarde op de rekening verdeeld moet worden? Dan mag u daar wettelijk gezien niet van afwijken. Bij een geschil tussen beide partners kiest Brand New Day uiteraard nooit partij.

Dan verdelen wij de waarde op de rekening volgens het echtscheidingsconvenant. Uw (ex-partner) of degene die de tweede rekeninghouder is kan eenzelfde type rekening openen, waarna wij op basis van enkele documenten bepalen hoe de rekening verdeeld moet worden.

Heeft u een pensioenrekening?

Een Pensioenrekening staat altijd op naam van één rekeninghouder. Het is een persoonsgebonden rekening. De rekening kan alleen (gedeeltelijk) worden toegekend aan iemand anders als er sprake is van echtscheiding (of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap).

Heeft uw (ex-)partner recht op een deel van de waarde op de pensioenrekening? Dan dient hij of zij zelf een pensioenrekening bij Brand New Day te openen, waarna we op basis van enkele documenten een deel van de waarde van uw rekening kunnen overhevelen naar de rekening op naam van uw (ex-)partner.

Heeft u een hypotheekrekening?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, is het mogelijk om een Hypotheekrekening te verdelen. U kunt de rekening dan laten splitsen en in twee aparte delen voortzetten. Let op: in dit geval heeft de splitsing effect op uw bandbreedte, inleg en vrijstelling. Één van beide rekeninghouders zet de gehele rekening namelijk voort op zijn of haar naam.

Het is ook mogelijk dat één van beide rekeninghouders de rekening op diens naam voortzet. Ook hiervoor geldt dat we een officieel verzoek of echtscheidingsconvenant nodig hebben.

Dit hebben wij nodig om uw rekening(en) te verdelen

Wij handelen alleen op basis van officiële documenten. Wilt u uw rekening verdelen naar aanleiding van een echtscheiding? Stuur dan even een mailtje naar [email protected] met daarin de volgende documenten:

  • – Een kopie van de beschikking van de rechtbank waarin de echtscheiding wordt uitgesproken
  • – Een kopie van de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand
  • – Indien van toepassing: een kopie van het echtscheidingsconvenant. Is die er niet? Dan is een door u beiden ondertekend verzoek ook goed.
  • – Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u beiden.
Hulp nodig?

Echtscheidingen en de verdeling van uw vermogen zijn lastige onderwerpen. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u hierover vragen heeft. Is dat het geval? Neem dan zeker even contact met ons op. U kunt ons bereiken via [email protected] of 020 75 85 310.

Scroll naar boven