< Naar de kennisbank

Wanneer betaal ik schenkbelasting over stortingen op de kinderrekening?

 

Het geld dat u overmaakt naar de kinderrekening is een schenking aan het kind. Ouders mogen samen elk kalenderjaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan een kind. In 2020 is dat bedrag € 5.515. Schenkt u meer dan de maximale schenkvrijstelling in een jaar? Dan moet u over het meerdere schenkbelasting betalen. De schenkbelasting geldt niet pér ouder, maar voor de ouders gezamenlijk. Ook wanneer u gescheiden bent, kunt u als ouders samen maximaal € 5.515 storten. Storten u en uw (ex-)partner afzonderlijk een bedrag? Dan tellen deze samen als 1 schenking.

 

Ook opa’s en oma’s kunnen een schenking doen aan hun kleinkinderen via de kinderrekening. Zij kunnen in 2020 maximaal € 2.208 belastingvrij aan hun kleinkind schenken. Ook hier geldt dat de opa en oma samen als één schenker worden gezien, ook wanneer zij afzonderlijk van elkaar een bedrag storten.