Wanneer betaal ik schenkbelasting over stortingen op de kinderrekening?

< Naar de kennisbank

Wanneer betaal ik schenkbelasting over stortingen op de kinderrekening?

 

Het geld dat u overmaakt naar de kinderrekening is een schenking aan het kind. Ouders mogen samen elk kalenderjaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan een kind. In 2021 is dat bedrag €6.604. Schenkt u meer dan de maximale schenkvrijstelling in een jaar? Dan moet u over het meerdere schenkbelasting betalen. De schenkbelasting geldt niet pér ouder, maar voor de ouders gezamenlijk. Ook wanneer u gescheiden bent, kunt u als ouders samen maximaal €6.604 storten. Storten u en uw (ex-)partner afzonderlijk een bedrag? Dan tellen deze samen als 1 schenking.

 

Ook opa’s en oma’s kunnen een schenking doen aan hun kleinkinderen via de kinderrekening. Zij kunnen in 2021 maximaal €3.244 belastingvrij aan hun kleinkind schenken. Ook hier geldt dat de opa en oma samen als één schenker worden gezien, ook wanneer zij afzonderlijk van elkaar een bedrag storten.

Meer weten?