Afdrukken

Mag ik stoppen met inleggen op mijn Hypotheekrekening?

Het is niet meer toegestaan om te stoppen met inleggen op uw Hypotheekrekening. Gewijzigde regelgeving bepaalt dat u ieder contractjaar binnen de bandbreedte moet inleggen. Er zijn drie uitzonderingen:

    1. Uw rekening was 1 april 2017 al inlegvrij en er was al minimaal 15 jaar binnen de bandbreedte ingelegd.
    2. Op 1 april 2017 had u al met ons (of uw vorige aanbieder) afgesproken dat de rekening in de toekomst inlegvrij zou doorlopen na een minimale inlegperiode van 15 jaar.
    3. Per 1 april 2017 gaven de productvoorwaarden u de mogelijkheid om de rekening na minimaal 15 jaar inlegvrij voort te zetten.

Let op: is uw rekening verpand? Dan is er altijd toestemming van de pandhouder nodig. Weet u niet zeker of u de rekening inlegvrij mag voortzetten? Neem contact op met onze Klantenservice via [email protected] of 020 75 85 310.

Scroll naar boven