hand_balloon_BND

Belastingvoordeel door oplossen dividendlek

Belastingvoordeel door oplossen dividendlek

Een aantal van de Brand New Day fondsen is dividendefficiënt, wat inhoudt dat ze het dividendlek vrijwel volledig gedicht hebben en daardoor flink wat belastingvoordeel behalen. Hoe dat precies zit leggen we hieronder uit.

Wat is het dividendlek?
Met de aandelenfondsen van Brand New Day kunt u breed gespreid in aandelen beleggen tegen lage kosten. Veel van deze bedrijven keren een deel van hun winst uit in de vorm van dividend. Dit dividend gaat naar de eigenaren van deze bedrijven, de aandeelhouders. Als u in een Brand New Day fonds belegt bent u indirect aandeelhouder van een flink aantal bedrijven en heeft u dus recht op dat dividend.

Veel overheden, waaronder de Nederlandse, zien dividend als een vorm van inkomen en heffen er belasting op. Bij obligaties geldt dit niet en is er dus geen ‘dividendlek’ van toepassing. Omdat u in Nederland via de vermogensrendementsheffing al belasting betaalt over het belegde vermogen, kunt u betaalde dividendbelasting met de Belastingdienst verrekenen. Wanneer u niet direct in aandelen maar via fondsen belegt, zijn het echter de fondsen die het dividend van de bedrijven hebben gekregen en ook de fondsen die de dividendbelasting betaald hebben. Aangezien u deze dividendbelasting dus niet zelf betaald heeft, kunt u deze dividendbelasting ook niet zelf verrekenen met de Belastingdienst.

De dividendbelasting heeft een flinke impact op het rendement. Over 2018 werd wereldwijd ruim 22% van het dividend verloren aan dividendbelasting, in Europa ligt dat cijfer op zo’n 17%. Momenteel ligt het dividendrendement op zo’n 2,5%, wat betekent dat in een jaar bij wereldwijde aandelen zo’n 0,55% aan rendement verloren gaat door niet te verrekenen dividendbelasting. Hoe hoger het dividend dat bedrijven uitkeren, hoe groter dit verlies aan rendement.

Is er een oplossing?
Gelukkig is die er, een oplossing voor dit dividendlek. Een aantal van de Brand New Day fondsen maakt hier al gebruik van en er wordt hard aan gewerkt om dit ook voor de andere aandelenfondsen van Brand New Day voor elkaar te krijgen.  De dividendefficiënte Brand New Day fondsen en de fondsen waarin belegd wordt hebben een speciale fiscale structuur. Hierdoor is het enerzijds mogelijk om van belastingverdragen gebruik te maken die te hoge belastingheffing door overheden voorkomen en is het anderzijds mogelijk om de dividendbelasting van die overheden te verrekenen met de in Nederland verschuldigde dividendbelasting.

Het resultaat hiervan is dat deze fondsen vrijwel het hele dividendlek gedicht hebben en daardoor een hoger rendement behalen dan vergelijkbare fondsen die dit dividendlek niet gedicht hebben.

Dividendefficiëntie in de details
Hoe werkt dat dichten van het dividendlek nu precies? Stel: het aandeel Amazon keert €100 dividend uit aan uw beleggingsfonds. Normaal gesproken wordt hier 30% belasting ingehouden en doorgestort naar de bankrekening van de Amerikaanse fiscus. De rest, €70, wordt herbelegd binnen het beleggingsfonds. U kunt als Nederlandse belegger die ingehouden dividendbelasting van €30 niet opgegeven in uw belastingaangifte. De dividendbelasting is namelijk door het fonds betaald en niet direct door u.

Het oplossen van dit dividendlek gaat dan als volgt: door de aparte fiscale status van het BND fonds en het fonds waarin het belegt, houdt de Amerikaanse fiscus het verdragstarief van 15% dat tussen Nederland en de VS is afgesproken. De rest, €85, wordt door het BND fonds aan u als belegger in het fonds uitgekeerd. Het BND fonds moet 15% Nederlandse dividendbelasting inhouden op de oorspronkelijke €100 dividend, maar omdat de Amerikaanse fiscus al 15% heeft ingehouden, kan het fonds dit in mindering brengen op de in te houden dividendbelasting. Hierdoor keert het BND fonds €85 uit en kunt u de ingehouden €15 opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting en zo dus de dividendbelasting terugkrijgen van de Nederlandse fiscus. In totaal zorgt dit ervoor dat de dividenduitkering van €100 in zijn geheel aan u ten goede komt. Voor een ‘fiscaal gefaciliteerde Brand New Day-rekening’, bijvoorbeeld een Pensioenrekening, werkt het iets anders. Daar keert Brand New Day geen €85 maar direct €100 uit en verrekenen wij de dividendbelasting zelf met de Nederlandse fiscus. Zodoende is het dividendlek voor het BND fonds gedicht.

Welke fondsen zijn dividendefficiënt?
Tot slot wordt er in de tabel hieronder per aandelenfonds getoond of deze het dividendlek gedicht heeft of wanneer dat naar verwachting staat te gebeuren. Doordat naast het Brand New Day fonds óók het fonds waarin belegd wordt de juiste fiscale structuur dient te hebben, is het nog niet voor alle categorieën meteen mogelijk om dividendefficiënt te zijn.

BND-fonds particulier Dividendlek gedicht?
BND Wereld Indexfonds C-Hedged Ja
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged Ja
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C Ja
BND Europa Indexfonds Ja
BND Pacific Indexfonds Nee
BND Amerika Indexfonds Nee
BND Small Cap Wereld Indexfonds-B Ja
BND Emerging Markets Indexfonds-B Ja

 

BND-fonds bedrijfspensioen Dividendlek gedicht?
BND Wereld Indexfonds C-Hedged Ja
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged Ja
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C Ja
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C Ja
BND Emerging Markets Indexfonds-C Ja
BND Vastgoed Wereld Indexfonds-C Ja
BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-C Ja

Wilt u gaan beleggen?
Met onze dividend efficiënte fondsen bespaart u op de lange termijn een hoop geld. Wilt u zelf gaan beleggen voor uw pensioen, uw kind of voor ieder ander willekeurig doel? Dan opent u hier eenvoudig de rekening die bij u past. Liever eerst wat informatie opvragen? Wij bellen u graag op een moment dat het u het beste uitkomt. Hier plant u eenvoudig een belafspraak in. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via 020 75 85 300 of mailen via [email protected]