Spaardeposito: hogere vaste rente

Hoeft u voorlopig niet aan uw pensioenspaargeld te komen? Dan kunt u het gerust voor langere tijd vastzetten in een deposito. Hoe langer u dat doet, hoe hoger het rentepercentage. Tot wel 3%! Da’s toch mooi meegenomen.

Hoe het werkt

De rente op uw pensioenrekening-sparen is variabel. Nu is de variabele rente 1,90%, maar deze kan in de toekomst dus ook stijgen of dalen. Die onzekerheid heeft u niet wanneer u (een deel van) het saldo op uw pensioenrekening-sparen voor langere tijd vastzet in een spaardeposito. In dat geval ontvangt u – gedurende de afgesproken periode – een vaste rente. Hoe langer u het deposito vastzet, hoe hoger de rente.

Looptijd Huidige rente
Variabel 1,90% per jaar
1 jaar 2,35% per jaar
3 jaar 2,65% per jaar
5 jaar 2,80% per jaar
10 jaar 3,00% per jaar

Rente per 12 februari 2024

Waarom een deposito pensioenrekening-sparen?

Met een pensioenrekening-sparen bent u immuun voor schommelingen op de beurs, want u bouwt vermogen op door te sparen. De rente is flexibel, dus de ene periode ontvangt u een hogere rente dan de andere. Maar in de loop der jaren bouwt u zo wél stabiel aan uw pensioen. Maar wat nou als u nóg meer zekerheid wilt? In een deposito zet u (een deel van) het geld op uw rekening voor langere tijd vast tegen een vaste rente – die momenteel nog hoger is ook.

De spelregels

De minimuminleg voor een deposito pensioenrekening-sparen is € 1.000. En meer geld vastzetten in een deposito dan wat er op uw pensioenrekening staat, kan natuurlijk niet. U kunt wel meerdere deposito’s openen.

Let wel even op de looptijd die u kiest voor uw deposito, want gedurende de looptijd van een deposito kunt u dat geld niet gebruiken voor het aankopen van een uitkering.

Zorg er dus voor dat de einddatum van het deposito niet later ligt dan de datum waarop u met het geld op uw pensioenrekening een uitkering wilt aankopen (de uiterste datum voor het aankopen van een uitkering is vijf jaar nadat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt).

U kiest wel voor een deposito pensioenrekening-sparen als u:​

  • zekerheid wilt over de rente en het eindbedrag​

  • niet verwacht dat de variabele rente hard gaat stijgen​

  • een vaste rente fijner vindt dan een variabele (zeker als die hoger is)​​


U kiest niet voor een deposito pensioenrekening-sparen als:​

  • u geen pensioenrekening-sparen heeft​

  • u binnen de looptijd van het spaardeposito met pensioen wilt of over het geld wil kunnen beschikken​

  • u liever uw geluk beproeft met de variabele rente​

  • u geen € 1.000 of meer wilt vastzetten​

De kosten

Dat is lekker makkelijk: die zijn er niet. Als u al een pensioenrekening-sparen bij ons heeft, betaalt u uiteraard niets om een deposito pensioenrekening-sparen te openen. U heeft een bedenktijd van twee weken en daarna zijn aan het voortijdig beëindigen van een spaardeposito (met een handvol uitzonderingen) wel kosten verbonden: € 30 aan administratiekosten plus eventueel een vergoeding voor het door Brand New Day Bank geleden rentenadeel. De hoogte daarvan hangt af van de stand van de rente.

Zijn er uitzonderingen op de kosten?

De € 30 administratiekosten hoeven niet te worden betaald als:

– U langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent en nog maximaal 65% van uw laatstverdiende salaris verdient
– U buiten uw schuld werkloos bent en recht heeft op een WW-uitkering
– U gebruik maakt van de Wet schuldsanering natuurlijke personen
– U failliet gaat
– Uw erfgenamen het tegoed in geval van overlijden krijgen uitgekeerd

 

Dit moeten we melden van onze huisjurist

Om een spaardeposito pensioenrekening-sparen te openen bij Brand New Day moet u:

Meer belangrijke informatie:

Scroll naar boven