Afdrukken

Wanneer betaal ik schenkbelasting over stortingen op de kinderrekening-beleggen?

Het geld dat u overmaakt naar de kinderrekening-beleggen is een schenking aan het kind. Ouders mogen samen elk kalenderjaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan een kind. In 2023 is dat bedrag €6.035. Schenkt u meer dan de maximale schenkvrijstelling in een jaar? Dan moet u over het meerdere schenkbelasting betalen. De schenkbelasting geldt niet pér ouder, maar voor de ouders gezamenlijk. Ook wanneer u gescheiden bent, kunt u als ouders samen maximaal €6.035 storten. Storten u en uw (ex-)partner afzonderlijk een bedrag? Dan tellen deze samen als 1 schenking.

Ook opa’s en oma’s kunnen een schenking doen aan hun kleinkinderen via de kinderrekening-beleggen. Zij kunnen in 2023 maximaal €2.418 belastingvrij aan hun kleinkind schenken. Ook hier geldt dat de opa en oma samen als één schenker worden gezien, ook wanneer zij afzonderlijk van elkaar een bedrag storten.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.

Scroll naar boven