< Naar de kennisbank

Welke rechten heb ik als het gaat om de persoonsgegevens die Brand New Day van mij bewaart?

 

U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 • Het recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens.
 • Het recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens. Dat kunt u vragen als deze       gegevens niet kloppen of incompleet zijn.
 • Het recht op het indienen van een verzoek tot verwijdering van uw gegevens. Dat kunt u vragen als           deze gegevens niet (meer) nodig zijn, Brand New Day ze onrechtmatig verwerkt of als Brand New             Day op grond van de wet al verplicht was de persoonsgegevens te verwijderen. In sommige gevallen         kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de         wet is.
 • Het recht om het gebruik van uw gegevens door ons te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens. Bijvoorbeeld:
  • tegen het ontvangen van commerciële aanbiedingen van Brand New Day.
  • tegen telefonische commerciële acties.
  • tegen deelname aan klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Recht om in bepaalde gevallen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft aan een ander              over te dragen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens                         uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd. Bijvoorbeeld wanneer u uw persoonsgegevens voor             informatieve doeleinden aan Brand New Day heeft verstrekt.
 • Recht om een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens in te dienen als u van mening bent dat Brand       New Day uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft geschonden. Wilt u van zo’n             recht gebruikmaken? Stuur dan een e-mail naar klant@brandnewday.nl of stuur uw verzoek per post         naar:
  • Brand New Day t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
  • Postbus 12550
  • 1100 AN Amsterdam