Hoe beschermen jullie mijn persoonsgegevens?

< Naar de kennisbank

Hoe beschermen jullie mijn persoonsgegevens?

 

Om uw privacy te beschermen heeft Brand New Day passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van uw gegevens geldt. Zij kunnen verder alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook zorgen wij voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen.

Meer weten?