Ik ben arbeidsongeschikt. Kan ik het geld op mijn pensioenrekening opnemen?

< Naar de kennisbank

Ik ben arbeidsongeschikt. Kan ik het geld op mijn pensioenrekening opnemen?

 

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, kunt u het geld op uw pensioenrekening of lijfrente onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) afkopen zonder dat u hier revisierente (een boete van 20%) over betaalt. Wel moeten wij 52% inkomstenbelasting inhouden. De ingehouden belasting maken wij direct over naar de Belastingdienst.

 

Om van deze afkoopregeling gebruik te kunnen maken, moet u met een doktersverklaring aantonen dat u langdurig arbeidsongeschikt bent en daardoor uw hoofdberoep of -werkzaamheid niet (volledig) kunt uitoefenen. Hierbij geldt als hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid de functie waarmee u ten minste 70% van uw totale inkomen verdient. Heeft u geen doktersverklaring? Dan kunt u ook volstaan met een document waaruit blijkt dat u een periodieke uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt of binnenkort gaat ontvangen. Het bedrag dat u opneemt, mag niet hoger zijn dan een maximum dat de Belastingdienst heeft vastgesteld. In 2021 is dit € 42.460.

 

Wilt u gebruikmaken van deze afkoopregeling? Stuur dan even een mailtje naar [email protected] waarin u aangeeft dat u uw pensioenrekening in verband met arbeidsongeschiktheid wilt afkopen. U kunt ons dan ook direct de bovenstaande documenten toesturen.

Meer weten?