Duurzaam beleggen

Belegt u voor later? Dan doet u dat vermoedelijk voor een goed rendement. Maar u wilt misschien niet dat uw beleggingsgedrag een negatieve impact heeft op milieu en medemens. Hieronder leest u in hoeverre Brand New Day rekening houdt met duurzaamheid.

lamp2_GREEN

Duurzaamheidsrisico’s

Gebeurtenissen op het gebied van milieu, maatschappij of bedrijfsvoering kunnen invloed hebben op de waarde van uw beleggingen. Dit noemen we ook wel duurzaamheidsrisico’s. Wij houden niet bewust rekening met die duurzaamheidsrisico’s, maar spreiden uw beleggingen zoveel mogelijk over verschillende landen, regio’s en sectoren. Hiermee denken we de invloed van duurzaamheidsrisico’s op uw beleggingen te beperken.

Onze eerste zorg

Is dat u een goed pensioen opbouwt. Of dat u een goed rendement behaalt met uw beleggingen. Natuurlijk proberen we de beste en duurzaamste fondsen voor u beschikbaar te maken, maar alleen als dit past binnen ons beleggingsbeleid. Ons beleggingsbeleid is dus niet zo ingericht dat er rekening wordt gehouden met de impact van uw beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

piggybank_GREEN
hearts_GREEN

Duurzame fondsen

Veel van onze fondsen beleggen indirect alleen in bedrijven die voldoen aan specifieke criteria. Deze criteria zijn door de Verenigde Naties opgesteld en moeten bijdragen aan een duurzame toekomst. Het begrip duurzaam is daarbij breed: dus niet alleen maar aan bedrijven die milieuvriendelijk ondernemen, maar ook bedrijven die mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan of die bijdragen aan verbeterde arbeidsomstandigheden. Deze criteria zijn opgenomen in het UN Global Compact.

Het UN Global Compact

In het UN Global Compact zijn 10 principes opgesteld waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre bedrijven duurzaam ondernemen. Bedrijven moeten zich bijvoorbeeld inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan, de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te bevorderen en elke vorm van corruptie of discriminatie tegen te gaan. Voldoen ze niet aan één van die eisen? Dan worden ze niet gekwalificeerd als duurzaam.

lamps_person_GREEN
banana_GREEN

Groen beleggen

Als u aan groen beleggen doet, dan belegt u in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Een belangrijk verschil met duurzaam beleggen is dat groenbeleggen enkel gericht is op het milieu, terwijl duurzame beleggingen ook voldoen aan richtlijnen met betrekking tot mensenrechten en betere leefomstandigheden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit per definitie niet geldt voor groenbeleggingen.

Brand New Day biedt dergelijke groenbeleggingen niet aan. Dat komt omdat we een vast aantal beleggingsprincipes hanteren: lage kosten, een enorme spreiding van uw vermogen en een zo hoog mogelijk rendement. Groene beleggingen passen helaas (nog) niet in die filosofie.

Onze duurzame fondsen

Hieronder vindt u een overzicht van onze huidige duurzame fondsen. Dat overzicht zal binnenkort wat afwijken, want we werken er hard aan om binnenkort nog meer fondsen aan de onderstaande lijst toe te voegen.

Meer lezen over al onze fondsen?

Alle benodigde informatie om een goede keuze te maken tussen onze fondsen vindt u in onze factsheets.