Wat is de Factor A en waar ik vind mijn persoonlijke Factor A?

< Naar de kennisbank

Wat is de Factor A en waar ik vind mijn persoonlijke Factor A?

 

De Factor A is wat u aan pensioen opbouwt bij uw werkgever in een bepaald kalenderjaar. Hoe hoger de Factor A, hoe minder u zelf nog zelf aan aanvullend pensioen mag opbouwen. De Factor A over vorig jaar staat vermeld in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit UPO over vorig jaar ontvangt u dit jaar (meestal na de zomer) van het pensioenfonds van uw werkgever.

 

Had u in 2020 geen werkgever? Dan heeft u ook geen UPO nodig en vult u bij het berekenen van uw jaarruimte bij Pensioenaangroei 2020 het getal 0 in. Had u meerdere werkgevers? Dan heeft u het UPO van elke werkgever nodig.

Meer weten?