De automatisering van de ZZP-kostenstructuur

Als u dit leest, dan heeft u een pensioenrekening met ZZP-kostenstructuur bij Brand New Day. Dat betekent dat we gedurende het jaar de ‘normale’ kosten bij u afschrijven, maar jaarlijks achteraf berekenen of u met zo’n ZZP-kostenstructuur goedkoper uit bent. Niet ideaal, en daarom gaan we de ZZP-kosten binnenkort automatisch afschrijven. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

Praktische vragen

Waarom gaan jullie de rekening automatiseren?

Dit waren we al sinds de invoering van de zzp-kostenstructuur van plan. Toen kwam er helaas wat uitstel… maar geen afstel dus. De automatisering maakt de boel een stuk makkelijker: u ziet zelf in MijnBND terug welke kosten u betaalt en waarvoor, en wij hoeven niet jaarlijks een berekening te maken om de kosten te verrekenen.

Waarom ga ik meer betalen?

In 2015 zijn we begonnen met onze ZZP-pensioenrekening. We rekenden toen de kosten die u nu nog steeds betaalt: vaste kosten van €50 per jaar, in ruil voor lagere beheerkosten. Sinds 2020 rekenen we echter hoger vaste kosten en beheerkosten voor nieuwe klanten met een ZZP-pensioenrekening. Voor u hebben we de kosten toen echter niet verhoogd.

Nu gaan we de afschrijving van de kosten echter automatiseren en daarom gaan we één vaste kostenstructuur hanteren. Dat wordt de huidige (hogere) kostenstructuur. Omdat dit voor u (zowel qua beheerkosten als vaste kosten) duurder is, willen we ook een andere mogelijkheid bieden: die van de Werkgever Pensioenrekening-beleggen. Met zo’n rekening zijn de variabele servicekosten (die het grootste deel van uw uiteindelijke kosten bepalen) vrijwel gelijk (0,25-0,27%). En met deze rekening krijgt u ook de beleggingsopties zoals altijd aangekondigd: alleen keuze uit onze modelportefeuilles. De vaste servicekosten gaan wel omhoog,van 50 naar 100 euro per jaar. Daarbij kunt u gebruik gaan maken van onze Modelportefeuilles.

Wanneer gaan jullie de rekening omzetten?

De omzetting vindt plaats op 17 februari. Kiest u voor optie 1 (lagere kosten en modelbeleggen) dan moet u dit vóór 2 februari hebben doorgegeven in MBND. Voor hulp bij het switchen, zie Kan ik straks wel switchen naar modelbeleggen?

Blijft mijn rekeningnummer hetzelfde?

Ja. Uw rekeningnummer (het IBAN dat bij uw pensioenrekening hoort) blijft gewoon hetzelfde.

Wat zijn mijn opties?

U heeft twee opties: 

  1. U kiest voor een rekening waarmee u standaard belegt in één van onze 5 modelportefeuilles. Dit is de optie waarbij u de minste kosten betaalt. U bepaalt dan nog steeds hoeveel risico u neemt bij het beleggen, maar heeft zelf geen vrijheid meer in uw fondskeuze. Het kan dan dus zijn dat u in een aantal andere fondsen gaat beleggen, maar met een vergelijkbaar of identiek risicoprofiel. Ook de risicoafbouw en her-balanceren gaan in dit geval automatisch. Wel zo makkelijk. Meer informatie over onze modelportefeuilles vindt u hieronder. 
  2. U kiest voor een rekening waarmee u alle vrijheid heeft wat betreft fondskeuze. Met zo’n rekening betaalt u wel iets meer kosten dan bij de eerste optie. U blijft in precies dezelfde fondsen en volgens precies dezelfde verhouding beleggen als u nu doet. 
Moet ik actie ondernemen?

Wél als u de meest gunstige kosten wilt betalen. In dat geval dient u binnen een maand, vóór 2 februari, te kiezen voor modelbeleggen. Hiervoor hoeft u alleen de gewenste modelportefeuille te kiezen in MijnBND. Hieronder laten we u zien hoe u dit doet. Ook vragen we u om even akkoord te gaan met het addendum dat wij u per mail hebben toegestuurd. U kunt ons hiervoor gewoon een reactie op diezelfde mail toesturen.

Niet als u liever zelf 100% invloed op uw fondskeuze wilt hebben. Dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan automatisch een rekening waarmee u iets meer kosten betaalt, maar wel helemaal zelf uw fondsverdeling kan kiezen. 

Wat als ik niets van me laat horen?

Als u ons niets laat horen, blijft u beleggen op dezelfde manier als u nu doet. Dus volgens precies dezelfde fonds- en risicoverdeling. U gaat dan wél hogere kosten betalen dan wanneer u zelf zou kiezen voor modelbeleggen. Onder het kopje ‘Kosten’ vindt u meer informatie over die kosten.

Waarom moet ik akkoord gaan met de 'Voorwaarden Brand New Day Werkgever pensioenrekening'?

Als u kiest voor optie 1 (laagste kosten, beleggen in modelportefeuille) dan krijgt u een rekening met nieuwe productvoorwaarden. Dat komt omdat u gebruik maakt van het ‘alternatief’ op de ZZP-Pensioenrekening, genaamd de Werkgevers Pensioenrekening-beleggen.

De productvoorwaarden verschillen in twee punten van uw huidige voorwaarden. Deze zijn daarom niet voor u van toepassing. Het gaat om:

1. Artikel 6 Openen Brand New Day Werkgever Pensioenrekening-beleggen, lid 1, (i).
2. Artikel 14 De kosten, lid 1

Voor de duidelijkheid: het is voor u dus niet noodzakelijk om in loondienst te zijn bij een werkgever die u als potentieel rekeninghouder bij ons aanbrengt. U betaalt ook géén afsluitkosten.

U kunt hier een preview van de productvoorwaarden lezen.

Waarom kan ik alleen modelbeleggen?

Als u kiest voor optie 1 en dus waarschijnlijk voor de laagste kosten, zit daar een beperking van de beleggingsmogelijkheden aan vast. Dat houdt in dat u ‘slechts’ uit onze 5 zeer zorgvuldig samengestelde modelportefeuilles kan kiezen. Meer hierover leest u hier. Wilt u liever 100% zelf bepalen in welke fondsen u belegt? Dan kunt u kiezen voor optie 2; de ZZP-Pensioenrekening. Er is wel een kans dat u dan hogere kosten gaat betalen.

Kan ik inloggen in MBND tijdens de omzetting

Nee, om de omzetting zo soepel mogelijk te laten verlopen voor iedereen is het helaas nodig om uw MBND tijdelijk gesloten te houden. Dit zal voor een periode van uiterlijk een week zijn, van 11 tot 18 februari. U kunt in deze periode dus tijdelijk niet bij uw rekening(en) en u kunt tijdelijk geen wijzigingen doorgeven.

Heeft u iets dat met spoed geregeld moet worden? Bel dan onze klantenservice op 020-585310.

De kosten

Welke kosten betaal ik nu en straks?

Momenteel betaalt u ons de volgende kosten:

Soort kosten Hoeveel? Toelichting
Stortingskosten 0,50% Over iedere storting die u doet
Beheerkosten 0,25% Hieronder vallen de servicekosten én fondskosten. U betaalt deze beheerkosten jaarlijks over het totale bedrag dat op de rekening staat
Vaste kosten €50 Dit bedrag schrijven we jaarlijks van uw rekening af

Kiest u voor Optie 1 (modelportefeuilles) dan gaat u de volgende kosten betalen

Soort kosten Hoeveel? Toelichting
Stortingskosten 0,50% Over iedere storting die u doet
Servicekosten 0,10% Dit betaalt u jaarlijks over het totale bedrag dat op de rekening staat
Fondskosten 0,15% tot 0,17% per fonds Als u aan modelbeleggen doet, betaalt u jaarlijks gemiddeld u 0,15% tot 0,17% aan fondskosten
Vaste kosten €100 Dit bedrag schrijven we jaarlijks van uw rekening af

Kiest u voor vrij beleggen? Dan gaat u de volgende kosten betalen:

Soort kosten Hoeveel? Toelichting
Stortingskosten 0,50% Over iedere storting die u doet
Servicekosten 0,25% Dit betaalt u jaarlijks over het totale bedrag dat op de rekening staat
Fondskosten 0,15% tot 0,26% per fonds Afhankelijk van de door u gekozen fondsen
Vaste kosten €60 Dit bedrag schrijven we jaarlijks van uw rekening af
Op welke manier gaan jullie de kosten straks afschrijven?

De kosten rekenen wij straks door beleggingen te verkopen uit het fonds waarin u het meeste geld belegt. Staat er geld in cash op de rekening? Dan onttrekken we de servicekosten daaruit.

Wanneer en hoe vaak schrijven jullie de kosten af?

De kosten schrijven wij altijd eenmaal per kalenderkwartaal af. Dit doen we aan het einde van de maand waarin we de kosten afschrijven.

Betaal ik kosten voor de omzetting van mijn rekening?

Nee. Voor de omzetting van de rekening betaalt u ons niets.

Kan ik nog opdrachten in MijnBND invoeren als de kosten worden afgeschreven?

Ja. Op het moment dat er kosten worden afgeschreven, kunt u nog gewoon wijzigingen doorvoeren aan uw rekening.

Modelbeleggen

Hoe werkt modelbeleggen?

Met modelbeleggen heeft u geen omkijken naar de keuze voor bepaalde fondsen. U belegt daarmee namelijk gewoon in een portefeuille die onze kenners hebben samengesteld. U kiest alleen zelf hoeveel risico u neemt bij het beleggen. Hier leggen we haarfijn uit hoe dat werkt.

Hoe zien de modelportefeuilles eruit?

Iedere modelportefeuille kent een vaste verdeling tussen aandelen en obligaties:

Modelportefeuille Percentage aandelen Percentage obligaties
Zeer offensief 100% 0%
Offensief 70% 30%
Neutraal 50% 50%
Defensief 30% 70%
Zeer defensief 10% 90%

Wilt u de exacte fondsverdeling per modelportefeuille bekijken? Dat kan hier.

Kan ik straks wel switchen naar modelbeleggen?

Als u kiest voor Optie 1, kunt u gewoon switchen tussen de verschillende modelportefeuilles. Ongeacht in welk model u nu belegt of wilt starten, u kunt altijd kosteloos wijzigingen doorvoeren.

Log in in MijnBND en klik op de rekening waarmee u een modelportefeuille wilt kiezen.

Als u op de rekening klikt, komt u op een overzichtsscherm van die rekening terecht. Scroll naar beneden. Rechtsonder ziet u momenteel ‘Vrij beleggen’ staan. Klik op het keuzemenu.

Kies de gewenste modelportefeuille. Nadat u een modelportfeuille geselecteerd heeft, ziet u links de verhouding tussen obligaties en aandelen staan.

Heeft u een keuze voor een modelportefeuille gemaakt? Bevestig die dan door rechtsonder op ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken.

Wat zijn de voor- en nadelen van modelbeleggen?

Sommige mensen willen helemaal zelf bepalen in welke fondsen zij beleggen. Dat kan bij modelbeleggen helaas niet. Ook zijn er fondsen waarin u wel kunt beleggen als u kiest voor vrij beleggen, maar niet als u kiest voor modelbeleggen.

Maar wat ons betreft zijn er vooral voordelen. Met modelbeleggen heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, want u belegt gewoon in een fondsverdeling die door ons zeer kundige beleggingsteam is samengesteld. Met de keuze voor een modelportefeuille brengt u bovendien automatisch een enorme spreiding aan en kunt u tóch kiezen voor een manier van beleggen die het beste bij u past: iets risicovoller, of juist iets veiliger.

Kan ik nog switchen naar vrij beleggen?

Als u kiest voor Optie 1 kunt u met uw nieuwe rekening niet vrij beleggen. U heeft dan alleen de keuze uit onze modelportefeuilles. U kunt wel altijd nog naar een ZZP Pensioenrekening switchen, waardoor u alsnog helemaal vrij kan beleggen en zelf uw fondskeuze kunt samenstellen.