De transacties op uw rekening

Wij hebben u gevraagd ons te informeren over één of meerdere transacties op uw rekening bij Brand New Day. Zou u onderstaand formulier zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk willen invullen? Alvast hartelijk dank!

Formulier transacties 

Beste klant,

Wij constateerden de afgelopen tijd dat er op (één van) uw rekeningen in korte tijd meerdere inkomende en uitgaande transacties plaatsvonden. We verzoeken u toe te lichten wat uw relatie is met de stortende partijen en wat de redenen voor deze transacties zijn geweest.

Als u in dit stadium al documentatie kunt aanleveren om uw situatie aan ons te verduidelijken kunt u deze vrijblijvend in het bijlagenveld toevoegen.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Voeg hier eventuele documentatie toe ter verheldering van uw antwoord