De veiligheid van uw beleggingen

Iedere beleggingsrekening die u bij ons opent, wordt geopend bij Brand New Day Bank NV. De beleggingen van klanten van Brand New Day Bank NV vallen onder de Wet giraal effectenverkeer. Dit betekent dat de beleggingen in een verzameldepot worden bewaard dat is afgescheiden van het vermogen van de bank. Alle klanten die in een bepaald BND-fonds beleggen zijn met elkaar mede-eigenaar van het verzameldepot. Hierdoor vallen uw beleggingen niet in het vermogen van de bank. Dus als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat, kunnen de schuldeisers van de bank zich niet verhalen op het verzameldepot.

Daarnaast geldt nog dat als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat omdat zij de regels uit de Wet giraal effectenverkeer niet juist of niet volledig heeft nageleefd, de klanten met een beleggingsrekening volgens het beleggerscompensatiestelsel recht hebben op een vergoeding van maximaal €20.000 per persoon.

De veiligheid van uw spaargeld

Uw spaargeld bij Brand New Day Bank NV valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het geld op al uw spaarrekeningen bij Brand New Day Bank NV gegarandeerd wordt tot € 100.000 per persoon. De garantie geldt dus per persoon over het totale geldsaldo op alle Brand New Day-spaarrekeningen samen. Houdt u meer dan € 100.000 aan bij Brand New Day Bank NV? Dan bestaat de kans dat u bij een faillissement van Brand New Day Bank NV het bedrag boven de € 100.000 gedeeltelijk of helemaal kwijt bent. Het depositogarantiestelsel geldt voor natuurlijke personen en ondernemingen.

Welk geld op welke rekeningen bij Brand New Day Bank NV valt onder het depositogarantiestelsel?

  • Saldo op de spaarrekening
  • Saldo op de pensioenrekening-sparen
  • Saldo op de lijfrente-uitkeringsrekening
  • Saldo dat u in cash aanhoudt op een beleggingsrekening

 

Bij Brand New Day Bank NV is het mogelijk om op een beleggingsrekening een deel van het belegde vermogen aan te houden in de beleggingscategorie ‘cash’. Het geld op de beleggingsrekening wordt dan niet belegd. Het hele saldo in de beleggingscategorie cash is spaargeld en valt ook onder de bescherming van het depositogarantiestelsel.

piggybank_PINK

Heeft u een gezamenlijke rekening?

Bijvoorbeeld samen met uw partner? Dan geldt de € 100.000 garantie voor elk van u over alle spaarrekeningen bij Brand New Day Bank.

  • Voorbeeld 1

U heeft samen met uw partner een gezamenlijke spaarrekening met een saldo van € 120.000. Daarnaast heeft u nog een spaarrekening met een saldo van € 25.000. Bij een faillissement is het saldo van uw partner € 60.000 (de helft van de gezamenlijke rekening) en van u € 85.000. Allebei de bedragen vallen binnen de € 100.000 per persoon van het depositogarantiestelsel. U krijgt dus allebei al het geld terug.

  • Voorbeeld 2

U hebt een pensioenrekening-sparen met een saldo van € 30.000. U heeft een eigen spaarrekening met € 35.000 en een gezamenlijke spaarrekening met uw partner van € 90.000. Uw partner heeft een eigen spaarrekening met een saldo van € 45.000.

Het totale saldo dat u bij Brand New Day Bank op een spaarrekening aanhoudt, is € 110.000 en het saldo dat uw partner aanhoudt is € 90.000. Bij een faillissement krijgt u sowieso € 100.000 terug. Of u het saldo boven € 100.000 terugkrijgt, is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement. Daar loopt u in dit voorbeeld dus risico over. Uw partner krijgt het volledige bedrag terug.

Toezicht

We zijn een gezond en winstgevend bedrijf met een stevige basis van zo’n 300.000 tevreden klanten. En we kennen het klappen van de financiële zweep, want dit is de tweede Nederlandse bank die we oprichten. We komen dus niet uit een ei.

Brand New Day is een authentiek bedrijf, beetje branchevreemd soms, maar financieel zéér behoudend. Zo zijn we bijvoorbeeld schuldenvrij (op wat nog te betalen rekeningen na dan, moeten we er van de accountant bij vermelden).

Leuk allemaal, denkt u. En dat is ook zo. Neem het voor kennisgeving aan, want het maakt voor de veiligheid van uw geld niet uit. Die veiligheid is juridisch goed geregeld.

We staan uiteraard net als de andere Nederlandse financials onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de AFM. Maar onze belangrijkste toezichthouder bent u, onze klant.

graph_people_PINK
lamp

En wat als ik overlijd?

U moet er niet aan denken, nee. Maar het is wel een geruststelling dat alles goed geregeld is als er iets ergs gebeurt. Als u onverhoopt overlijdt, krijgen uw erfgenamen gewoon 100% van het geld dat op uw rekening staat. Wij houden geen cent in. Bij een overlijden bespreken wij altijd uitgebreid de mogelijkheden met de erfgenamen en helpen wij in de afwikkeling uiteraard waar mogelijk.


Bij een vrij opneembare rekening, zoals een spaarrekening of een vrije beleggingsrekening, is het simpel. Uw erfgenamen kunnen het geld laten staan bij Brand New Day of opnemen. Wat ze op dat moment willen.

Bij een pensioenrekening kunnen uw erfgenamen kiezen: van het geld een (pensioen)inkomen aankopen of de rekening afkopen. Hier gelden een aantal regels, afhankelijk van het saldo op de rekening en de situatie van de erfgenamen (thuiswonende kinderen of niet, etc.). Die bespreken wij uiteraard altijd met de erfgenamen.

Hoe zit het bij arbeidsongeschiktheid?

Als u een pensioenrekening hebt, kunt u het saldo boetevrij opnemen als u onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dat heeft de overheid in 2015 bepaald. Alle voorwaarden hierover kunt u nalezen op de site van de Belastingdienst.

lamps_person_PINK