< Naar de kennisbank

Wat is het verschil tussen hedged en unhedged fondsen?

 

Aandelen en obligaties kunnen in verschillende valuta genoteerd zijn. Aandelen in de Amerikaanse Dow Jones Index staan bijvoorbeeld in Dollars genoteerd en Japanse aandelen in Yen. Als u in aandelen of obligaties belegt met een andere valuta dan de euro, loopt u valutarisico. De onderlinge koersen van de valuta wijzigen immers. Dit betekent concreet dat een daling van de vreemde valuta ervoor zorgt dat u na verkoop van uw beleggingen minder euro’s terugkrijgt. Daalt de Yen in waarde? Dan worden uw Japanse aandelen ook minder waard. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Eigenlijk loopt u dus dubbel risico: met de aandelen/obligaties zelf en met betrekking tot de valuta. Uiteraard kan dit valutarisico ook positief uitpakken: als de Dollar bijvoorbeeld in waarde stijgt, dan komt dit de waarde van Amerikaanse aandelen of obligaties ten goede. Bij hedged fondsen wordt het valutarisico afgedekt. U ondervindt dan dus geen nadeel van een dalende valuta, maar profiteert ook niet van een stijgende valuta. Bij unhedged fondsen wordt het valutarisico niet afgedekt.

Meer weten?