< Naar de kennisbank

Wat is een overbruggingslijfrente en heb ik hier recht op?

 

Per 1 januari 2006 zijn de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan verder beperkt. Heeft u uw pensioenrekening al vóór 1 januari 2006 afgesloten? Dan is er kans dat u in het overgangsregime valt en een kortlopende uitkering kunt aankopen terwijl u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Met (een deel van) de waarde op deze oude rekeningen kunt u namelijk een overbruggingslijfrente aankopen. Deze overbruggingslijfrente kan al ingaan voordat u de AOW-leeftijd bereikt en de periode tot uw AOW-leeftijd ‘overbruggen’. Twijfelt u of uw Brand New Day-rekening onder deze regeling valt? Neem dan even contact op met de klantenservice via [email protected] of 020 75 85 310.

Meer weten?