Pensioenrekening-beleggen

Neem zelf de regie over uw eigen pensioeninkomen

Prima historische rendementen

Heel veel belastingvoordeel

Wetenschappelijk beleggen

Uw geld is niet vrij opneembaar

U mag niet onbeperkt inleggen

Pensioenrekening-sparen

Zelf pensioen opbouwen door te sparen, zonder risico

Heel veel belastingvoordeel

Geen risico over uw geld

Geen lopende kosten

Karige spaarrentes

Uw geld is niet vrij opneembar

Beleggingsrekening

Geld sparen, maar dan op basis van beleggingen

Vrij storten en opnemen

Wetenschappelijk beleggen

Gratis te openen

Beleggen kent risico’s

Geen belastingvoordeel

Spaarrekenig

Geld sparen zonder risico

Geen risico over uw geld

Geen lopende kosten

Gratis te openen

Karige spaarrentes

Geen belastingvoordeel

Kinderrekening

Geld sparen op naam van uw kind, op basis van beleggingen

Heel veel belastingvoordeel

Simpel beleggen voor uw kind

Gratis te openen

Beleggen kent risico’s

Het geld is écht van uw kind

Lijfrente-uitkering

Uw opgebouwde lijfrente kapitaal periodiek laten uitkeren met een vaste rente

Veel keuzevrijheid

Vaste uitkering

Ook als u niet in NL woont

Lage spaarrentes

Geen beleggingsvariant