De veiligheid van uw spaargeld

Het geld dat u op een spaarrekening aanhoudt, wordt beschermd door het depositogarantiestelsel. Hoe zit dat precies?

Het depositogarantiestelsel

De spaarrekening en de pensioenrekening-sparen die u via deze site opent, wordt door Brand New Day Bank N.V. aangeboden. En net als alle andere Nederlandse banken staat Brand New Day Bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank en valt het geld op uw spaarrekening onder het depositogarantiestelsel.

Dat betekent dat het geld op uw (spaar)rekeningen bij Brand New Day Bank gegarandeerd wordt tot € 100.000 per persoon. De garantie geldt dus per persoon over het totale geldsaldo op alle Brand New Day-spaarrekeningen samen. Heeft u meer dan € 100.000 bij Brand New Day Bank? Dan verliest u dit bedrag bij een faillissement van Brand New Day Bank.

Heeft u een gezamenlijke rekening?

Bijvoorbeeld samen met uw partner? Dan geldt de € 100.000 garantie voor elk van u over alle spaarrekeningen bij Brand New Day Bank.

  • Voorbeeld 1

U heeft samen met uw partner een gezamenlijke spaarrekening met een saldo van € 120.000. Daarnaast heeft u nog een spaarrekening met een saldo van € 25.000. Bij een faillissement is het saldo van uw partner € 60.000 (de helft van de gezamenlijke rekening) en van u € 85.000. Allebei de bedragen vallen binnen de € 100.000 per persoon van het depositogarantiestelsel. U krijgt dus allebei al het geld terug.

  • Voorbeeld 2

U hebt een pensioenrekening-sparen met een saldo van € 30.000. U heeft een eigen spaarrekening met € 35.000 en een gezamenlijke spaarrekening met uw partner van € 90.000. Uw partner heeft een eigen spaarrekening met een saldo van € 45.000.

Het totale saldo dat u bij Brand New Day Bank op een spaarrekening aanhoudt, is € 110.000 en het saldo dat uw partner aanhoudt is € 90.000. Bij een faillissement krijgt u sowieso € 100.000 terug. Of u het saldo boven € 100.000 terugkrijgt, is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement. Daar loopt u in dit voorbeeld dus risico over. Uw partner krijgt het volledige bedrag terug.

Veilig genoeg?

Open dan direct een rekening!