De veiligheid van uw spaargeld

Uw spaargeld bij Brand New Day Bank NV valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het geld op al uw spaarrekeningen bij Brand New Day Bank NV gegarandeerd wordt tot € 100.000 per persoon. De garantie geldt dus per persoon over het totale geldsaldo op alle Brand New Day-spaarrekeningen samen. Houdt u meer dan € 100.000 aan bij Brand New Day Bank NV? Dan bestaat de kans dat u bij een faillissement van Brand New Day Bank NV het bedrag boven de € 100.000 gedeeltelijk of helemaal kwijt bent. Het depositogarantiestelsel geldt voor natuurlijke personen en ondernemingen.

Welk geld op welke rekeningen bij Brand New Day Bank NV valt onder het depositogarantiestelsel?

  • Saldo op de spaarrekening
  • Saldo op de pensioenrekening-sparen
  • Saldo op de lijfrente-uitkeringsrekening
  • Saldo dat u in cash aanhoudt op een beleggingsrekening

 

Bij Brand New Day Bank NV is het mogelijk om op een beleggingsrekening een deel van het belegde vermogen aan te houden in de beleggingscategorie ‘cash’. Het geld op de beleggingsrekening wordt dan niet belegd. Het hele saldo in de beleggingscategorie cash is spaargeld en valt ook onder de bescherming van het depositogarantiestelsel.

Ter verduidelijking: als u via deze website of via een adviseur een beleggingsrekening opent, dan wordt de rekening afgesloten bij Brand New Day Vermogensopbouw NV (dus niet bij de bank). Deze beleggingsrekeningen hebben een productnummer en géén IBAN. Het is op deze beleggingsrekeningen ook niet mogelijk om cash te gaan. Sommige klanten hebben al een beleggingsrekening bij Brand New Day Bank NV. Deze beleggingsrekeningen hebben een IBAN, bieden de mogelijkheid om cash te gaan en het saldo dat cash wordt aangehouden, is dus spaargeld dat onder het depositogarantiestelsel valt.

lamp1_PINK

Heeft u een gezamenlijke rekening?

Bijvoorbeeld samen met uw partner? Dan geldt de € 100.000 garantie voor elk van u over alle spaarrekeningen bij Brand New Day Bank.

  • Voorbeeld 1

U heeft samen met uw partner een gezamenlijke spaarrekening met een saldo van € 120.000. Daarnaast heeft u nog een spaarrekening met een saldo van € 25.000. Bij een faillissement is het saldo van uw partner € 60.000 (de helft van de gezamenlijke rekening) en van u € 85.000. Allebei de bedragen vallen binnen de € 100.000 per persoon van het depositogarantiestelsel. U krijgt dus allebei al het geld terug.

  • Voorbeeld 2

U hebt een pensioenrekening-sparen met een saldo van € 30.000. U heeft een eigen spaarrekening met € 35.000 en een gezamenlijke spaarrekening met uw partner van € 90.000. Uw partner heeft een eigen spaarrekening met een saldo van € 45.000.

Het totale saldo dat u bij Brand New Day Bank op een spaarrekening aanhoudt, is € 110.000 en het saldo dat uw partner aanhoudt is € 90.000. Bij een faillissement krijgt u sowieso € 100.000 terug. Of u het saldo boven € 100.000 terugkrijgt, is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement. Daar loopt u in dit voorbeeld dus risico over. Uw partner krijgt het volledige bedrag terug.