Brand New Day Vermogensopbouw NV

Als u via deze website of via een adviseur een rekening opent waarop belegd wordt, dan wordt deze rekening bij Brand New Day Vermogensopbouw NV geopend. Deze rekening heeft een productnummer (géén IBAN dus) en kent niet de mogelijkheid om een gedeelte van het belegde vermogen cash aan te houden.

Het geld dat u in de BND-beleggingsfondsen belegt, is juridisch afgescheiden van Brand New Day Vermogensopbouw NV. Dit afgescheiden vermogen staat op naam van Stichting Klantvermogen Brand New Day. Deze stichting en Brand New Day Vermogensopbouw NV zijn 2 verschillende juridische entiteiten. Als Brand New Day Vermogensopbouw NV ooit failliet gaat, valt het vermogen in de stichting buiten het faillissement. De schuldeisers van Brand New Day Vermogensopbouw NV kunnen zich dan niet verhalen op het geld in de stichting (lees: het geld in de beleggingsfondsen/uw geld).

Het geld dat klanten van Brand New Day Vermogensopbouw NV overmaken naar hun beleggingsrekening wordt altijd op de eerste handelsdag van de maand belegd. De bankrekening waarop klanten het geld overmaken staat op naam van de Stichting Klantvermogen Brand New Day en niet op naam van Brand New Day Vermogensopbouw NV Dus ook hier geldt dat als Brand New Day Vermogensopbouw NV failliet gaat, haar schuldeisers zich niet kunnen verhalen op de bankrekening van Stichting Klantvermogen Brand New Day.

hearts_PINK

Brand New Day Bank NV

Heeft uw beleggingsrekening een IBAN? Dus bijvoorbeeld ‘NL10BNDA0123456789’? Dan heeft u een rekening bij Brand New Day Bank NV. De beleggingen van klanten van Brand New Day Bank NV vallen onder de Wet giraal effectenverkeer. Dit betekent dat de beleggingen in een verzameldepot worden bewaard dat is afgescheiden van het vermogen van de bank. Alle klanten die in een bepaald BND-fonds beleggen zijn met elkaar mede-eigenaar van het verzameldepot. Hierdoor vallen uw beleggingen niet in het vermogen van de bank. Dus als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat, kunnen de schuldeisers van de bank zich niet verhalen op het verzameldepot.

Daarnaast geldt nog dat als Brand New Day Bank NV ooit failliet gaat omdat zij de regels uit de Wet giraal effectenverkeer niet juist of niet volledig heeft nageleefd, de klanten met een beleggingsrekening volgens het beleggerscompensatiestelsel recht hebben op een vergoeding van maximaal €20.000 per persoon.