Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het omzetten van uw opbouwverzekering naar Waard Leven. Daarom hebben we de veelgestelde vragen op een rij gezet voor u.

Wilt u uw keuze met betrekking tot uw opbouwverzekering doorgeven? Dat kan via dit formulier.

Wat is Waard Leven voor een verzekeraar?

Waard Leven is een Nederlandse verzekeraar die gespecialiseerd is in het beheren van verzekeringsportefeuilles. Waard Leven is lid van het Verbond van Verzekeraars  en staat zoals alle verzekeraars onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Waard Leven is onderdeel van Chesnara Plc., een Engelse financieel dienstverlener met vestigingen in Engeland, Nederland en Zweden. Het bedrijf heeft zo’n 900.000 klanten en is opgericht in 2004.

Wat is Scildon voor een verzekeraar?

Chesnara, de eigenaar van Waard Leven, heeft in Nederland nog een verzekeraar: Scildon (tot 2017 had Scildon de naam Legal&General, wellicht kent u die naam nog). In Nederland is Scildon sinds 1984 actief. Scildon valt onder alle Nederlandse wet- en regelgeving én onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Scildon is  inmiddels door financieel adviseurs al 17x uitgeroepen tot Beste Verzekeraar voor overlijdensrisico en vermogen. Scildon heeft 240.000 klanten en verkoopt verzekeringen via onafhankelijke adviseurs. Scildon en Waard Leven hebben dezelfde moeder, maar het productaanbod van Scildon is anders dan dat van Waard Leven. In dit overzicht leest u alles over Scildon in een notendop.

Wat is het belastingvoordeel van de opbouwverzekering?

Het geld van uw opbouwverzekering valt buiten de vermogensbelasting in box 3. Wat betekent dit?

  • Over uw vermogen (spaargeld, beleggingen, tweede woning, et cetera) moet u elk jaar in box 3 vermogensbelasting betalen. Er geldt echter een vrijstelling van € 50.000 voor alleenstaanden en € 100.000 voor partners.
Vermogen alleenstaande Vermogen partners Belastingtarief
€ 0 - € 50.000 € 0 - € 100.000 0,00%
€ 50.000 - € 100.000 € 100.000 - € 200.000 0,59%
€ 100.000 - € 1.000.000 € 200.000 - € 2000.000 1,40%
Vanaf € 1.000.000 Vanaf € 2.000.000 1,76%
  • Blijft uw vermogen ná afkoop van uw verzekering onder de vrijstellingsgrens? Dan is afkopen niet nadelig voor uw belastingaangifte. Voordeel is dan dat u vrij over het geld kunt beschikken.
  • Is uw vermogen na afkoop hoger dan de vrijstelling? Dan betaalt u over het meerdere boven de vrijstelling het belastingtarief dat hierboven staat. Dat is nadelig. Het voordeel blijft dat u vrij over het geld kunt beschikken.
  • Bent u van plan om het vrijkomende geld voor het einde van dit jaar op te maken, bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken, auto of mooie reis (als het straks weer kan)? Dan betaalt u er natuurlijk ook geen vermogensbelasting over.
  • Vanaf 2029 valt het geld in de opbouwverzekering standaard wél in box 3. Vanaf dan stopt dit voordeel dus definitief.
Wat is het verschil tussen mijn opbouwverzekering en de verzekering van Scildon?

Hier ziet u een vergelijking tussen de opbouwverzekering van Brand New Day en de verzekering van Scildon. Let op: deze vergelijking geldt alleen voor verzekeringen met één verzekeringnemer. Staat uw opbouwverzekering op 2 namen? Dan biedt Scildon een andere verzekering met andere voorwaarden. Als u wilt, ontvangt u daarvan een offerte.

Wat is het verschil tussen mijn opbouwverzekering en de BND-beleggingsrekening?

Hier ziet u een vergelijking tussen uw opbouwverzekering en de beleggingsrekening van Brand New Day.

Wat verandert er als mijn verzekering wordt omgezet naar Waard Leven?

Als uw verzekering wordt omgezet naar Waard Leven, blijven de voorwaarden van uw verzekering precies hetzelfde. Waard Leven neemt namelijk de huidige voorwaarden van uw verzekering over. Dat betekent dat het fiscale regime van uw verzekering ook precies hetzelfde blijft. U behoudt als uw verzekering wordt omgezet dan ook gewoon het belastingvoordeel dat uw huidige verzekering biedt en behoudt de vrijheid om uw verzekering voor de einddatum zonder vervelende boetes af te kopen. Dat is prettig.

U moet er wel rekening mee houden dat de dienstverlening bij Waard Leven anders is dan bij Brand New Day. Allereerst kunt u bij Waard Leven niet meer online uw gegevens en beleggingen inzien. Als u wilt weten wat de actuele waarde is, dient u even te bellen of mailen. Ook als u een wijziging of beleggingsopdracht wilt doorgeven, dient u dit telefonisch of per e-mail door te geven.

Daarnaast is het aantal beleggingsfondsen waar u bij Waard Leven uit kunt kiezen beperkter dan nu: u kunt nadat uw verzekering is omgezet uit slechts 2 beleggingsfondsen kiezen. Voor aandelen het BND Wereld Indexfonds C-Hedged en voor obligaties het BND Wereld Obligatie Indexfonds-C.

Hoe geef ik mijn keuze aan jullie door?

Dat is heel eenvoudig: u kunt dat doen via dit online formulier. Wij gaan daarna met uw keuze aan de slag.

Wat gebeurt er met mijn verzekering als ik geen keuze maak?

Als u geen keuze maakt, wordt uw verzekering automatisch overgedragen aan Waard Leven. Als uw verzekering wordt omgezet naar Waard Leven, blijven de voorwaarden van uw verzekering precies hetzelfde. U moet er wel rekening mee houden dat de dienstverlening bij Waard Leven anders is dan bij Brand New Day: u heeft geen online inzage, kunt niet online wijzigingen doorgeven en u heeft de keuze uit minder beleggingsfondsen (voor aandelen het BND Wereld Indexfonds C-Hedged en voor obligaties het BND Wereld Obligatie Indexfonds-C).

Wanneer wordt mijn verzekering omgezet?

Het omzetten van uw verzekering is nog onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank. Wij hopen deze goedkeuring eind maart te krijgen. Pas na de goedkeuring wordt uw verzekering omgezet naar Waard Leven. Voordat uw verzekering definitief wordt omgezet, ontvangt u van ons nog even een bericht.

Kan ik mijn verzekering ook opzeggen?

U heeft altijd de keuze om uw verzekering te beëindigen. Dat kan nu, maar ook later, nadat uw verzekering is voortgezet bij Waard Leven of Scildon. Als u uw verzekering opzegt (ongeacht wanneer), hoeft u geen boete te betalen voor vervroegde afkoop. U verliest dan uiteraard wel het fiscale voordeel.

Mag Brand New Day mijn verzekering zomaar omzetten naar Waard Leven?

Uiteraard niet. Voor het omzetten van de verzekeringen hebben wij goedkeuring nodig van De Nederlandsche Bank. Wij hopen en verwachten deze goedkeuring eind maart te krijgen.

Mijn opbouwverzekering is verpand. Blijft dat zo?

Als uw verzekering wordt omgezet naar Waard Leven, wordt overgeboekt naar Scildon of wordt overgeboekt naar een Brand New Day Beleggingsrekening, blijft de verpanding gewoon van kracht. Als u besluit de verpande verzekering af te kopen, bepaalt de pandhouder (meestal uw hypotheekverstrekker) waar het geld naar overgeboekt wordt: naar de pandhouder om (een deel van) de hypotheek mee af te lossen of naar uw eigen rekening. Dat is helemaal afhankelijk van uw afspraken met de pandhouder. Daar hebben wij verder geen invloed op of zeggenschap over.

Wijzigen de verzekeringnemers door de omzetting naar Waard Leven of Scildon?

Nee. Als uw verzekering wordt omgezet naar Waard Leven, blijven de verzekeringnemers hetzelfde. Ook als uw verzekering wordt omgezet naar Scildon, zullen de verzekeringnemers hetzelfde blijven (tenzij u daarover iets anders afspreekt met Scildon).

Kan mijn adviseur helpen met mutaties bij mijn nieuwe verzekering?

Heeft u nu een financieel adviseur? Dan kan deze u ook helpen wanneer uw verzekering is omgezet naar Waard Leven.