Veelgestelde vragen

De omzetting naar een rekening bij Brand New Day Bank brengt een aantal (positieve) veranderingen met zich mee. Maar misschien ook wat vragen van uw kant. De belangrijkste beantwoorden we hieronder per thema voor u:

Praktische vragen

Waarom zetten wij uw rekening eigenlijk om naar een bankrekening? Wat schiet u daar eigenlijk mee op? En, niet onbelangrijk: wat als u zo’n bankrekening helemaal niet ziet zitten? De antwoorden op die vragen vindt u hieronder.

Wat is precies de reden van deze omzetting?

Misschien heeft u al een spaarrekening bij ons. Die mogen we aanbieden omdat we sinds 2017 een banklicentie hebben. Voorheen waren we alleen beheerder van beleggingsinstellingen en verzekeraar, maar sinds 2017 dus ook een bank. Als u een spaarrekening heeft, dan valt deze al onder Brand New Day Bank. Maar uw beleggingsrekening nog niet. Omdat we het wat logischer vinden om al onze producten vanuit Brand New Day Bank aan te bieden, gaan we ook uw beleggingsrekening omzetten naar een bankrekening. En, niet onbelangrijk, zo’n bankrekening biedt u als klant flink wat voordelen. De belangrijkste hebben we hier voor u op een rijtje gezet.

Ik heb meerdere (verschillende) rekeningen bij Brand New Day. Worden deze op hetzelfde moment omgezet naar een bankrekening?

Ja. Als u meerdere rekeningen bij ons heeft, worden deze allemaal op hetzelfde moment omgezet.

Wat zijn de voordelen van zo'n bankrekening?

We doen deze omzetting vooral omdat we denken dat u er als Brand New Day-klant op vooruit gaat. Hier hebben we de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet.

Wat zijn de nadelen van de omzetting?

Wij moeten u vragen om uw nieuwe bankrekening straks in MijnBND ‘te activeren’ zodra deze is omgezet. Zodra dat kan, laten wij u dat weten. Dat activeren is in een handomdraai gebeurd. Wij vragen u dan uw persoonlijke gegevens te controleren, enkele aanvullende vragen over uw identiteit te beantwoorden en akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden van uw rekening.

Hiernaast kunt u vanaf enkele dagen voor de omzetting van uw rekening even niet inloggen in MijnBND. Dit duurt ongeveer 6 werkdagen. U kunt dan dus geen wijzigingen doorvoeren aan uw rekening. Als u na de omzetting iets wilt wijzigen aan uw beleggingen, wordt deze wijziging op dagelijkse basis uitgevoerd.

U blijft in de meeste gevallen overigens precies op dezelfde manier beleggen. Een paar fondsen zijn daarop een uitzondering. Als u in één van die fondsen belegt, verkopen wij uw huidige beleggingen, waarna we nieuwe beleggingen aankopen in een ander (onderliggend) fonds. Dit doen we uiteraard alleen maar omdat we denken dat u daarvan profiteert. Door die verkoop wel een op- of afslag op de koers van dat onderliggende fonds ontstaan. Die op- of afslag komt uiteraard ten gunste van het fonds. Hier leest u daarover meer.

Hoe lang duurt de omzetting?

Het duurt enkele werkdagen om uw rekening daadwerkelijk om te zetten. Verder merkt u er niets van. Wel sturen we u een aantal mails om u van tevoren goed te informeren. Hieronder leest u wat u kunt verwachten.

  • Minimaal 30 dagen voor de omzetting: wij brengen u voor het eerst op de hoogte van het feit dat uw rekening(en) worden omgezet naar een bankrekening. Let erop dat wij ernaar streven om uw rekening 30 dagen na het versturen van deze mail om te zetten. Het kan voorkomen dat dit iets later gebeurt dan verwacht, maar nooit eerder.
  • Minimaal 14 dagen voor de omzetting: wij sturen u een herinnering over het feit dat uw rekening(en) worden omgezet naar een bankrekening. In deze mail brengen we u op de hoogte van de exacte datum waarop uw rekening wordt omgezet en laten we u weten tot wanneer u wijzigingen kunt doorvoeren in MijnBND.
  • 3 werkdagen voor de omzetting: u ontvangt een mail waarin we aangeven dat MijnBND tijdelijk ‘dichtgaat’. Dit is noodzakelijk om uw huidige beleggingen op dezelfde dag te verkopen als waarop we uw nieuwe beleggingen aankopen. Dit betekent helaas wel dat u 6 werkdagen niet kunt inloggen in MijnBND.
  • Direct na de omzetting: wij sturen u een mail toe waarin we aangeven dat uw rekening of rekeningen succesvol is of zijn omgezet naar bankrekeningen. In deze mail geven we bovendien aan wat uw oude productnummers waren en welke nieuwe rekeningnummers hier nu bij horen. U kunt dan nog even niet inloggen in MijnBND.
  • 3 werkdagen na de omzetting: wij sturen u een mail toe waarin we aangeven dat u weer kunt inloggen in MijnBND.
Wat als ik mijn rekening niet wil laten migreren?

Dan vinden we dat enorm jammer. We doen deze migratie namelijk om u als klant een stuk beter van dienst te zijn. Maar natuurlijk doen we er niet moeilijk over als u uw rekening toch liever niet wilt laten migreren. Is dat het geval? Stuur dan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de eerste mail over de migratie een mail met de titel Niet akkoord met migratie naar [email protected] waarin u ons dit laat weten. Wij zorgen er dan voor dat uw rekening niet wordt omgezet naar een bankrekening. U heeft hierna nog tot 9 december 2020 de tijd om uw beleggingen te verkopen of om over te stappen naar een andere aanbieder. Heeft u dan nog niets gedaan? Dan moeten wij uw beleggingen verkopen en uw rekening opheffen.

Laat u later dan 14 dagen voor de migratie weten dat u uw rekening niet wilt laten migreren? Dan wordt uw rekening eerst omgezet naar een bankrekening voordat wij uw beleggingen kunnen verkopen. Als uw rekening is omgezet, zijn er dus tijdelijk nieuwe productvoorwaarden van toepassing. Deze gelden tot u uw rekening heeft beëindigd.

Horen we binnen 14 dagen na het versturen van de eerste mail niets van u? Dan gaan we er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen de omzetting van uw rekening naar een rekening bij Brand New Day Bank.

Veranderen de productvoorwaarden van mijn rekening?

Ja. Als uw rekening straks is omgezet naar een bankrekening, zijn daarop nieuwe productvoorwaarden van toepassing. Hier vindt u een overzicht met de nieuwe productvoorwaarden voor Brand New Day Bank. Op diezelfde pagina vindt u ook alle andere documenten die voor uw bankrekening van belang zijn.

Behoudt mijn rekening dezelfde fiscale structuur?

Ja, daaraan verandert niets. Als u een pensioenrekening heeft, dan blijft dit gewoon hetzelfde. U kunt nog steeds niet zomaar geld opnemen en behoudt uw belastingvoordeel. Ook de fiscale structuur van andere rekeningen, zoals de beleggingsrekening of de hypotheekrekening, blijft hetzelfde.

Vragen over uw beleggingen

U gaat straks beleggen bij Brand New Day Bank. Dat betekent andere fondsen, een ruimere fondskeuze en een stuk sneller handelen. Mocht u daarover vragen hebben, dan hebben we die hopelijk hieronder al beantwoord.

Wat gebeurt er met mijn huidige beleggingen en fondsverdeling?

Uw huidige beleggingen worden kosteloos omgezet naar onze bankfondsen. U betaalt hiervoor geen aan- of verkoopkosten. Uw fondsverdeling blijft precies gelijk. Onze bankfondsen hebben precies dezelfde samenstelling als de fondsen waarin u belegt. Belegt u nu bijvoorbeeld in ons standaard aandelenfonds, het BND Wereld Indexfonds Hedged? Dan gaat u straks beleggen in het BND Wereld Indexfonds Hedged-C. Hiermee belegt u in precies dezelfde aandelen als u nu doet. Belegt u momenteel in het BND Emerging Markets Indexfonds, het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang of het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie? Dan gaan wij uw geld wel in een iets ander fonds beleggen. Hier leest u daarover meer.

Loop ik het risico dat mijn beleggingen minder waard worden door de omzetting?

Nee. Wij verkopen uw huidige beleggingen op dezelfde dag als waarop we uw nieuwe beleggingen aankopen. Tegen de koers van dezelfde dag dus, en u loopt dan ook geen risico. De waarde van uw beleggingen blijft dus precies gelijk, maar het aantal kan wel verschillen. Onze bankfondsen hebben namelijk een andere koers dan de fondsen waarin u nu belegt. De samenstelling van de fondsen blijft uiteraard wel gelijk, dus met de bankfondsen haalt u straks precies hetzelfde rendement als u zou doen met uw huidige fondsen. Daarop zijn wel drie uitzonderingen: het BND Emerging Markets Indexfonds, het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang en het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie. Hier leest u daarover meer.

In welke fondsen ga ik straks beleggen?

De fondsen waarin u straks gaat beleggen zijn vrijwel identiek aan de fondsen waarin u momenteel belegt. De meeste van onze bankfondsen hebben namelijk precies dezelfde samenstelling als de fondsen waarin u belegt. Hieronder ziet u in welke fondsen u straks gaat beleggen en op deze pagina vindt u nog meer uitleg daarover.

Huidig fonds Nieuw bankfonds
BND Wereld Indexfonds-Hedged BND Wereld Indexfonds C-Hedged
BND Wereld Indexfonds-Unhedged BND Wereld Indexfonds C-Unhedged
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C
BND Emerging Markets Indexfonds BND Emerging Markets Indexfonds-B*
BND Small Cap Wereld Indexfonds BND Small Cap Wereld Indexfonds-B
BND Euro Obligatie Indexfonds 50% in BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
50% in BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang BND Euro Staatsobligatie Indexfonds**
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie***
* Het BND Emerging Markets Indexfonds-B belegt in een ander onderliggend fonds
** Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds belegt in een ander onderliggend fonds dat belegt in obligaties met een kortere looptijd
*** Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie belegt in obligaties met een kortere looptijd
Wat als er op de dag van de omzetting onbelegde euro’s op mijn rekening staan?

Als u geld op uw rekening gestort heeft en dat geld is nog niet belegd, dan kopen wij direct na de migratie voor dat bedrag beleggingen aan bij Brand New Day Bank. Uiteraard doen we dit volgens de fondsverdeling die u zelf heeft ingesteld.

Ik heb lifecyclebeleggen aanstaan. Blijft dat zo?

Ja, al noemen we het straks geen lifecyclebeleggen meer, maar automatische risicoafbouw. Als u met uw huidige rekening kiest voor lifecyclebeleggen, dan verkopen wij vanaf 10 jaar voor de einddatum van uw rekening ieder jaar een deel van uw beleggingen in aandelenfondsen. Vervolgens  kopen we daarvoor automatisch beleggingen in obligatiefondsen aan. Zo gaat u ieder jaar steeds wat veiliger beleggen, zodat u later minder risico loopt dat uw vermogen vlak voor de einddatum naar beneden keldert door een beurscrash. Bij uw bankrekening blijft dit principe hetzelfde. Wel is de uitvoering iets anders. Met een bankrekening bij Brand New Day begint u namelijk al vanaf 15 jaar voor de einddatum met automatische risicoafbouw. Hier leest u daar meer over.

Ik beleg mijn stortingen momenteel anders dan het geld dat al op mijn rekening staat. Blijft dat zo?

Het is straks helaas niet meer mogelijk om een verschillende risico- en fondsverdeling aan te houden voor uw stortingen en de huidige waarde op de rekening. Wilt u alsnog graag dat uw stortingen op een andere manier belegd worden dan het belegde vermogen dat al op de rekening staat? Dan kunt u kosteloos een tweede rekening openen. Stuur hiervoor even een mailtje naar [email protected]

Kan ik straks nog beleggingen laten overhevelen tussen verschillende rekeningen?

Ja, dat blijft gewoon mogelijk. Als u bijvoorbeeld beleggingen wilt laten overhevelen van uw beleggingsrekening naar uw pensioenrekening, dan kunt u hiervoor straks nog steeds een mailtje sturen naar [email protected] Houd er wel rekening mee dat dit vanaf 14 dagen vóór de omzetting naar Brand New Day Bank tijdelijk niet mogelijk is. Als uw rekening is omgezet naar een bankrekening, kunt u ons daarna weer vragen om beleggingen over te hevelen van de ene rekening naar de andere.

Kan ik straks nog steeds (automatisch) herbalanceren?

Ja. U kunt op ieder gewenst moment uw fonds- en risicoverdeling herbalanceren naar de oorspronkelijke verdeling. U kunt er ook voor kiezen om automatisch herbalanceren in te stellen: wij zorgen er dan voor dat uw risico- en fondsverdeling automatisch jaarlijks wordt hersteld volgens de oorspronkelijke verdeling. Als u dit momenteel aan heeft staan, dan blijft dat gewoon zo.

Doet u aan modelbeleggen? Dan kunt u automatisch herbalanceren niet aan- of uitzetten. Wij voeren dan jaarlijks op dezelfde datum als de einddatum een herbalancering uit.

Vragen over het afdekken van risico’s

Momenteel kunt u er in MijnBND, afhankelijk van uw type rekening, voor kiezen om het inflatierisico en/of renterisico af te dekken. Dit doet u simpelweg door dit aan te vinken in MijnBND. Met uw bankrekening werkt dat iets anders.

Ik heb bescherming tegen inflatierisico aanstaan. Blijft dat zo?

Momenteel heeft u in MijnBND de mogelijkheid om te kiezen voor bescherming tegen inflatie. Indien u hiervoor kiest, wordt het percentage dat u in obligatiefondsen belegt automatisch belegd in een obligatiefonds dat belegt in inflatie geïndexeerde staatsobligaties: het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Kort Inflatie of BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang Inflatie. Doordat de hoofdsom van inflatie geïndexeerde staatsobligaties doorlopend wordt gecorrigeerd voor de gerealiseerde inflatie, wordt de opgebouwde waarde beschermd tegen een onverwacht stijgende inflatie.

Met uw bankrekening kunt u uzelf nog steeds beschermen tegen inflatierisico, maar dan op een andere manier. U kunt dit simpelweg doen door te beleggen in een inflatie geïndexeerd fonds: het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie. Belegt u momenteel in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Kort Inflatie of het het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang Inflatie? Dan gaat u straks automatisch beleggen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie.

Let op: als u momenteel wel het vinkje ‘bescherming tegen inflatie’ heeft aanstaan, maar niet in obligaties belegt, dan nemen we die instellingen niet mee naar uw bankrekening. Als u dus na de migratie wilt gaan beleggen in obligaties en uzelf wilt beschermen tegen inflatierisico, dan dient u dit te doen door zelf het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie in uw fondsverdeling te kiezen.

Ik heb bescherming tegen renterisico aanstaan. Blijft dit zo?

Als u een pensioen- of gouden handdrukrekening heeft, dan heeft u momenteel de mogelijkheid om uw in obligatiefondsen belegde vermogen te beschermen tegen renterisico. De waarde van die obligatiefondsen wordt mede bepaald door de rentestand: stijgt de rente, worden bestaande obligaties minder waard. Tegelijkertijd heeft een rentestijging een positief effect op een eventuele uitkering van uw opgebouwde pensioen. Over uw uitkering ontvangt u namelijk rente. En als die rente dus stijgt, wordt uw pensioenuitkering hoger.

Als u ervoor kiest om het renterisico af te dekken, dan zorgen wij ervoor dat bij een rentedaling de waardedaling van het aan te kopen pensioen geneutraliseerd wordt door de stijging van de obligatiefondsen. U belegt uw in obligaties belegde vermogen dan automatisch voor een deel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort en voor een deel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang. De verhouding tussen deze twee fondsen is afhankelijk van de gemiddelde looptijd van de pensioenuitkering.

Bij Brand New Day Bank kunt u er niet meer voor kiezen om op deze manier de uitkering van uw opgebouwde pensioen in obligaties te beschermen tegen renterisico. Belegt u momenteel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort en/of BND Euro Staatsobligatiefonds Lang? Dan gaat u straks beleggen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds. Dit fonds belegt in obligaties met een looptijd die ongeveer overeenkomt met de looptijd van een uitkering van 9 jaar. Indien u een uitkering van langer dan 9 jaar wil aankopen is het renterisico met dit obligatiefonds dus niet volledig afgedekt. Bij een rentestijging profiteert u wel van een hogere uitkering.

Ik heb zowel bescherming tegen renterisico als bescherming tegen inflatierisico aanstaan. Wat verandert er voor mij?

Als u bescherming tegen inflatierisico en bescherming tegen renterisico tegelijkertijd aan heeft staan, belegt u voor een deel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie en voor een deel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie. Nadat uw rekening wordt omgezet, gaat u volledig in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie beleggen. U kunt er dan dus niet meer voor kiezen om het renterisico af te dekken op deze manier. Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie belegt in obligaties met een looptijd die ongeveer overeenkomt met de looptijd van een uitkering van 5 jaar. Indien u een uitkering van langer dan 5 jaar wil aankopen, is het renterisico met dit obligatiefonds dus niet volledig afgedekt. Bij een rentestijging profiteert u wel van een hogere uitkering.

Vragen over de kosten van de omzetting en uw bankrekening

U gaat sowieso niet meer kosten betalen dan u nu doet. Wel verandert er het een en ander in de manier waarop we de kosten rekenen. De veelgestelde vragen daarover – en de antwoorden daarop – vindt u hier.

Blijf ik dezelfde kosten betalen?

Ja, natuurlijk. U blijft dezelfde fonds- en servicekosten betalen als u nu doet. Wel verandert de manier waarop we die kosten verrekenen. Momenteel betaalt u namelijk stortingskosten (0,50% per storting) en beheerkosten (standaard 0,59%, al kan dit afwijken door het fonds waarin u belegt). Die beheerkosten bestaan uit de fondskosten (variërend van 0,15% tot 0,26% per jaar) en onze servicekosten (0,44% per jaar). De beheerkosten worden momenteel volledig met de koers verrekend. Dat werkt straks iets anders.

De fondskosten blijven we verrekenen in de koers. De servicekosten van 0,44% per jaar worden straks ieder kwartaal in rekening gebracht over het voorgaand kwartaal. Hiervoor verkopen we participaties uit het fonds dat op het moment van verrekening de meeste waarde heeft. Staat er op het moment van afschrijven geld in de Cashallocatie? Dan onttrekken we de servicekosten altijd daaruit. Het is helaas niet mogelijk om de servicekosten straks op de huidige manier, dus door het te verwerken in de koers, te blijven rekenen.

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die we momenteel en straks rekenen en de manier waarop u deze betaalt.


Huidige kosten:

tabel huidige kosten


Kosten Brand New Day Bank:

Soort kosten Hoogte van kosten Over welk bedrag? Hoe worden deze in rekening gebracht? Hoe vaak?
Servicekosten 0,44% per jaar Het totale bedrag op de rekening Gerekend over het totale bedrag op de rekening. Hiervoor onttrekken we euro’s uit de cashallocatie of verkopen we participaties uit het fonds waarin u de meeste waarde belegd heeft. Eens per kwartaal
Fondskosten 0,15% tot 0,26% per jaar Het totale bedrag in een specifiek fonds Verrekend in koers van het fonds Dagelijks
Stortingskosten 0,50% per storting Over iedere storting Automatisch onttrokken uit de storting Per storting
Ik heb momenteel een pensioenrekening met de ZZP-kostenstructuur. Blijf ik dezelfde kosten betalen?

Ja, u blijft gewoon dezelfde kosten betalen. Zoals u gewend bent betaalt u aanvankelijk gewoon de normale kosten voor een pensioenrekening. In januari bekijken we ieder jaar hoeveel u over het jaar daarvoor betaald zou hebben volgens de ZZP-kostenstructuur en vergoeden we het verschil. Mits dit verschil positief voor u is, uiteraard.

Betaal ik extra kosten voor het omzetten van mijn beleggingen?

Wij rekenen zelf geen kosten voor de omzetting. Dus geen servicekosten, geen transactiekosten, niets. Voor sommige fondsen geldt wel dat wij uw beleggingen moeten aan- en verkopen, omdat we uw geld in een ander onderliggend fonds gaan beleggen. Daardoor kan er sprake zijn van een op- of afslag op de koers van die onderliggende fondsen. U kunt hiervan voordeel of nadeel ondervinden. Hieronder vindt u welke impact dit kan hebben op uw belegde vermogen in het fonds.

  • Als u belegt in het BND Emerging Markets Indexfonds, dan ligt de totale impact van de omzetting tussen een voordeel van 0,38% en een nadeel van 0,62% over het bedrag dat u in dit fonds belegt.
  • Belegt u in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang of BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie? Dan ligt de totale impact van de omzetting tussen een voordeel van 0,16% en een nadeel van 0,10% over het bedrag dat u in het betreffende fonds belegt.

 

Meer lezen over deze op- of afslag? Dat kan hier.

Vragen over uw nieuwe rekeningnummer

Uw Brand New Day-rekening krijgt straks een eigen IBAN. Dat is volgens ons alleen maar positief: u kunt direct geld overboeken, het geld staat sneller op uw rekening en wordt dus sneller belegd.

Blijft mijn rekeningnummer hetzelfde?

Nee. Uw rekening krijgt straks een persoonlijke IBAN (International Bank Account Number). Uw huidige rekeningnummer verdwijnt daarmee. Het oude rekeningnummer sturen we u straks nog een keer toe in een mail kort na de omzetting. We vertellen u dan ook welk nieuwe IBAN daarbij hoort. Wilt u straks weten wat uw oude rekeningnummer is? Dan kunt u daarvoor een jaaroverzicht van een van de voorgaande jaren downloaden in MijnBND. Deze documenten blijven zichtbaar voor u, ook na de omzetting.

Wat is het voordeel van een eigen IBAN?

Dat zijn er meerdere. U kunt straks bijvoorbeeld gemakkelijker geld naar uw rekening overboeken. Voorheen deed u dit via een tussenrekening van Stichting Klantvermogen Brand New Day, maar als u straks geld wilt overboeken kunt u het direct overmaken naar uw IBAN, waarbij u uw eigen naam als tenaamstelling gebruikt. Deze wijziging betekent dat wij de betaling niet hoeven te controleren, dat het geld sneller op uw rekening staat en dat het dus sneller belegd kan worden.

Kan ik mijn huidige rekeningnummer straks nog ergens terugvinden in MijnBND?

U vindt dit rekeningnummer niet direct terug. Wij sturen uw oude rekeningnummer en het nieuwe rekeningnummer dat na de omzetting naar Brand New Day Bank bij uw rekening hoort automatisch toe via de mail. Het oude rekeningnummer is dan niet meer zichtbaar in MijnBND. U kunt hiervoor uiteraard wel gewoon een van de jaaroverzichten van de voorgaande jaren downloaden. Hierin blijft uw oude rekeningnummer gewoon staan. Mocht u het oude rekeningnummer straks nodig hebben en u komt er niet uit via de jaaroverzichten, dan kunt u altijd even contact opnemen met onze klantenservice.

Geld opnemen, overboeken en laten incasseren

Met uw rekening bij Brand New Day Bank kunt u straks sneller geld opnemen én overmaken. Alleen maar positief dus. Daarover vindt u hier enkele vragen en antwoorden

Wat gebeurt er met mijn automatische incasso?

Uw automatische incasso blijft uiteraard doorlopen. Wordt er momenteel periodiek een bedrag door ons afgeschreven? Dan blijven wij dit gewoon doen, maar dan vanaf een rekening op naam van Brand New Day Bank. De incasso blijft plaatsvinden op de 25e van de maand. Valt de 25e van de maand niet op een werkdag? Dan schrijven we het bedrag af op de eerste werkdag vóór de 25e.

Heeft u geen automatische incasso aanstaan, maar wilt u dit wel? Dan kunt u dit eenvoudig aangeven in MijnBND of via uw adviseur. Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer u uw incasso niet wilt.

Ik heb momenteel een automatische overboeking vanaf mijn eigen bank aanstaan. Wat moet ik daarmee doen?

We willen u in dit geval vragen de overboeking zo snel mogelijk  aan te passen nadat uw rekening is omgezet naar Brand New Day Bank. U  hoeft het geld voortaan niet meer over te boeken naar Stichting Klantvermogen Brand New Day, maar kunt het bedrag gewoon direct overmaken naar het IBAN dat bij uw rekening hoort. Als tenaamstelling kunt u uw eigen naam gebruiken.

Let op: heeft u meerdere aparte overboekingen voor verschillende rekeningen aanstaan? Dan moet u deze dus per rekening aanpassen.

Moet ik mijn overboeking straks ook aan het einde van de maand doen?

Het maakt straks niet meer uit op welke datum u de overboeking doet. Voorheen kochten wij alleen beleggingen aan tijdens ons maandelijkse handelsmoment, op de eerste werkdag van de maand. Hierdoor moest uw storting altijd enkele werkdagen daarvoor bij ons binnen zijn om tijdens dat handelsmoment belegd te worden. Dat is met uw bankrekening verleden tijd. Straks kunt nu namelijk dagelijks handelen. Hier leest u daarover meer.

Wat als ik straks geld wil opnemen of wijzigingen wil doorvoeren aan mijn rekening?

Dan is dat uiteraard nog net zo makkelijk als voorheen. Wel werkt het net iets anders. U wordt straks namelijk gevraagd om iedere wijziging te bevestigen met een code die we per sms of e-mail naar u toesturen. Dit maakt het doorvoeren van wijzigingen aan uw rekening nóg veiliger.

Let op: wilt u een wijziging aan uw rekening doorvoeren en heeft u een adviseur die aan uw rekening gekoppeld is? Neem dan even contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag.

Gebruiken jullie automatisch mijn huidige tegenrekening?

Ja en nee. Uw huidige tegenrekening blijft bij ons bekend, maar nadat uw rekening is omgezet moet u nog wel zelf even de juiste tegenrekening selecteren. Dat is heel makkelijk: wij maken voor u een lijst met de bij ons bekende tegenrekeningen en daaruit hoeft u alleen even de juiste te kiezen. Voor sommige klanten geldt dat zij hun tegenrekening nog moeten verifiëren, bijvoorbeeld omdat we nog niet hebben kunnen vaststellen dat de ingevoerde tegenrekening daadwerkelijk op hun naam staat. Als dit ook voor u geldt, dan vragen we u de tegenrekening te verifiëren met een centstorting via iDeal.

Kan ik straks ook een verschillende tegenrekening aanhouden voor incasso’s en uitbetalingen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Als u een tegenrekening selecteert, dan incasseren we van die rekening én keren we uit naar die rekening.

Vragen over uw identificatie

Als uw rekening straks omgezet is naar een bankrekening, dient u in MijnBND nog een paar vragen te beantwoorden. Met enkele vragen en antwoorden geven we u daarover meer uitleg.

Waarom moet ik mijzelf opnieuw identificeren?

Als bank zijn we verplicht om een aantal gegevens van u als klant op te vragen. Sommige van deze gegevens heeft u al eerder bij ons achtergelaten en die vragen we dan ook niet opnieuw op. Andere informatie hebben we nog niet eerder bij u opgevraagd of is door u nog niet aangeleverd. In dat geval vragen we u de betreffende identificatiestappen na de omzetting in MijnBND nog even te doorlopen. Hier vindt u een overzicht van de gegevens die we mogelijk nog even bij u opvragen.

Welke gegevens hebben jullie (niet) van mij nodig?

Op deze pagina leest u alles over de identificatieprocedure bij Brand New Day Bank en de gegevens die we van u nodig hebben.

Wat gebeurt er als ik de aanvullende identificatiestappen niet afrond?

Zolang u de aanvullende identificatiestappen nog niet heeft doorlopen, kunt u helaas nog geen wijzigingen doorvoeren of geld opnemen in MijnBND. Gaat er iets mis met de identificatiestappen of komt u er niet uit? Neem dan even contact op met onze klantenservice. Wij helpen u dan met de identificatiestappen, zodat u zo snel mogelijk weer wijzigingen kunt doorvoeren.

Waarom moet ik mijn contactgegevens doorgeven?

Als we iets belangrijks te melden hebben, moeten we u kunnen bereiken. Zo sturen we na iedere belangrijke wijziging aan uw rekening altijd even een mailtje. Als u geld gestort heeft op uw rekening bijvoorbeeld, of als u uw beleggingen verkoopt of een wijziging aan uw fondsverdeling doet. Bovendien vragen we u iedere wijziging aan uw rekening straks te bevestigen via een controlenummer dat naar uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres wordt gestuurd. Dit komt de veiligheid van uw vermogen alleen maar ten goede. Bevestigt u de wijziging niet via het controlenummer in de sms of e-mail? Dan wordt deze helaas niet uitgevoerd.

Waarom willen jullie weten waar ik belasting betaal?

Als u (ook) belastingplichtig bent in een ander land, moeten wij dit doorgeven aan de Belastingdienst. Dit komt voort uit de Common Reporting Standard (CRS), een afspraak tussen meer dan 100 landen wereldwijd over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties. Dit houdt concreet in dat de Nederlandse Belastingdienst gegevens uitwisselt met buitenlandse belastingdiensten en dat financiële aanbieders daarover gegevens moeten opvragen bij hun klanten. Hierom stellen we u enkele vragen over waar u belasting betaalt.

Bovendien mag u helaas niet beleggen bij Brand New Day als blijkt dat u US Person bent. Daarover vindt u hieronder meer uitleg.

Kan ik beleggen bij Brand New Day Bank als ik US Person ben?

Helaas niet. Wij moeten over speciale vergunningen beschikken om beleggingsproducten aan te mogen bieden aan US Persons. Die vergunning hebben we niet, en daarom kunnen US Persons bij ons helaas niet beleggen. Eigenlijk willen we dat natuurlijk helemaal niet, maar door de ingrijpende eisen die de Amerikaanse wetgeving met zich meebrengt kunnen wij helaas niet anders.

Bent u US Person, maar heeft u al een vrije beleggingsrekening? Dan kunt u enkel klant bij ons blijven door te gaan sparen op een vrije spaarrekening. Heeft u een pensioenrekening-beleggen? Dan kunt u klant bij ons blijven door te gaan sparen op een pensioenrekening-sparen. Wilt u uw rekening omzetten? Laat ons dit dan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de eerste mail over  de migratie weten.

Liever niet sparen? Dan kunt u wellicht beleggen bij een aanbieder van beleggingsproducten die wel US Persons aanneemt. Als u een beleggingsrekening heeft, dan dient u de waarde eerst zelf op te nemen via MijnBND. Als u een pensioenrekening heeft, dan dient u een overstap aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de aanbieder waar u wilt gaan beleggen.

Bent u US Person en heeft u een Gouden Handdrukrekening of een Hypotheekrekening? Dan kunt u helaas geen klant bij ons blijven. Wij bieden van deze producten namelijk geen spaarvariant aan. Dit doen we omdat het verouderde producten zijn die niet meer kunnen worden afgesloten. Het klinkt een beetje cru en we begrijpen dat het vervelend voor u is, maar het loont voor ons daardoor niet om nieuwe producten te ontwikkelen.

Als u een Gouden Handdrukrekening of Hypotheekrekening heeft en US Person bent, dan willen we u vragen uw rekening voort te zetten bij een andere aanbieder. Mogelijk kunt u bij die aanbieder blijven beleggen of uw rekening voortzetten in een spaarvariant.

Ik heb geen mobiel nummer. Wat nu?

Om de identificatieprocedure af te ronden, dient u altijd een mobiel telefoonnummer te verifiëren. Hier kunnen we helaas niet omheen. Niet omdat we u zo nodig willen bellen – al doen we dat graag – maar wel omdat het doorvoeren van wijzigingen aan uw rekening hiermee veiliger wordt. U kunt straks bijvoorbeeld verkoopopdrachten bevestigen via een controlecode die naar uw mobiel wordt gestuurd. Is het invoeren van een mobiel telefoonnummer absoluut onmogelijk voor u? Neem dan even contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.

Moet ik zelf ook nog dingen doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee. Wij communiceren het nieuwe rekeningnummer voor u naar de Belastingdienst. U ziet het nieuwe rekeningnummer straks automatisch verschijnen in de aangifte van uw Belastingdienst 2020.

Vragen over MijnBND

Zo’n bankrekening betekent ook een verbeterde klantomgeving. MijnBND ziet er op een aantal punten straks iets anders uit. Het is daarom wel zo fijn als u daarvan vooraf op de hoogte bent. Hieronder beantwoorden we (hopelijk) uw vragen daarover.

Verandert er iets aan mijn inloggegevens?

Nee. Uw gebruikersnaam en wachtwoord blijven gewoon hetzelfde.

Blijft de historie van mijn transacties zichtbaar?

Ja, alle transacties uit het verleden blijven inzichtelijk, net als uw historische rendement. Wel zijn uw transacties straks onderverdeeld in twee aparte pagina’s: uw beleggingstransacties en uw geldtransacties. Zo kunt u sneller en gemakkelijker inzien welke bedragen u gestort en opgenomen heeft en welke beleggingstransacties u gedaan heeft.

Blijft (de historie van) mijn rendement zichtbaar?

Ja, uw rendement over de jaren waarin u belegd heeft blijft gewoon zichtbaar. U kunt dus van ieder jaar waarin u heeft belegd nog terugzien hoeveel rendement u in dat jaar behaalde. Wel ziet u straks zeer waarschijnlijk een ander rendementspercentage dan u nu doet.

Dat zit zo: momenteel berekenen wij uw rendement aan de hand van de Modified Dietz-methode. Deze methode houdt rekening met het moment van storten en de hoogte van de storting bij uw rendementsberekening én met het moment waarop u een onttrekking doet en de hoogte daarvan. Een storting die u drie jaar geleden deed heeft namelijk langer de tijd om te renderen dan een storting die u vorige week deed en zal daarom relatief meer rendement opleveren. Hier wordt in de Modified Dietz-methode rekening mee gehouden.

We kiezen er voor onze bankrekeningen echter voor om de berekening iets simpeler te houden. Voortaan berekenen we uw bruto rendement alleen aan de hand van uw totale inleg, de totale onttrekkingen en de eindwaarde. Uw netto rendement berekenen we aan de hand van de totale inleg, de totale onttrekkingen, de eindwaarde en de door u betaalde kosten. We houden dus geen rekening meer met het moment waarop de stortingen en opnames zijn gedaan. Hierdoor kan het zo zijn dat u straks een ander rendementspercentage ziet dan momenteel het geval is. Uw rendement in euro’s blijft natuurlijk precies hetzelfde.

Wat gebeurt er met de documenten in MijnBND?

Die vindt u straks op precies dezelfde plek terug. Dus óók de jaaroverzichten en andere documenten van de jaren waarin uw rekening nog geen IBAN had.

Blijft mijn adviseur inzicht houden in de rekening?

Zeker. Als u een adviseur heeft, dan blijven de nieuwe rekeninggegevens zichtbaar voor uw adviseur en hij of zij kan dus ook gewoon wijzigingen aan de rekening voor u blijven uitvoeren. Heeft u een adviseur en wilt u contact met diegene opnemen? Dan vindt u de contactgegevens via het kopje ‘details’ in MijnBND.

Vragen over de veiligheid van uw geld en uw gegevens

De veiligheid van uw geld en gegevens is – dat hoeven we u niet te vertellen – extreem belangrijk voor ons. Daar verandert het feit dat u straks een bankrekening bij ons heeft niets aan. Als u daarover vragen heeft, dan beantwoorden we deze hopelijk hier voor u.

Staat mijn geld veilig bij Brand New Day Bank?

Ja. Net zo veilig als nu. Al uw beleggingen bij Brand New Day Bank worden namelijk geadministreerd zoals in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) is vastgelegd. In die wet is geregeld dat uw beleggingen op de beleggingsrekeningen bij Brand New Day Bank worden bewaard in een verzameldepot dat wettelijk is afgescheiden van het eigen vermogen van Brand New Day Bank. Alle klanten die in een bepaald bankfonds beleggen zijn met elkaar (naar rato hun aandeel in de totaal geadministreerde beleggingen) mede-eigenaar van het verzameldepot. U bent (voor uw deel in de totaal geadministreerde beleggingen) dus mede-eigenaar van alle beleggingen. Dat betekent dat als Brand New Day Bank onverhoopt failliet gaat, alle beleggingen buiten onze boedel vallen. De bescherming van uw vermogen via de Wge geldt voor ál uw beleggingen, ongeacht de omvang.

Behoud ik mijn aanspraak op de juridisch eigenaar van het fondsvermogen?

Ja. Op dit moment belegt u rechtstreeks in beleggingsfondsen die worden beheerd door Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Het geld dat u en de andere deelnemers beleggen in de beleggingsfondsen, ook wel fondsvermogen genoemd, is juridisch afgescheiden van Brand New Day Vermogensopbouw N.V en staat op naam van de juridisch eigenaar Stichting Klantvermogen Brand New Day. Omdat deze Stichting en Brand New Day Vermogensopbouw N.V. 2 verschillende juridische entiteiten zijn valt het fondsvermogen buiten een eventueel faillissement van Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Anderzijds hebt u als belegger een aanspraak op de juridisch eigenaar ter grootte van uw aandeel in dit fondsvermogen (naar rato van het aantal beleggingen dat u in een fonds hebt).

Na de omzetting naar Brand New Day Bank gaat u via Brand New Day Bank N.V. beleggen in de beleggingsfondsen van Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Dat betekent niet dat u uw aanspraak op de juridisch eigenaar van het fondsvermogen verliest. U behoudt die aanspraak, maar dan via het verzameldepot van Brand New Day Bank.

Wat gebeurt er als Brand New Day de regels van vermogensbescherming onvoldoende heeft nageleefd?

Uw beleggingen bij Brand New Day Bank vallen onder de bescherming van het beleggerscompensatiestelsel. Deze bescherming geldt alleen voor natuurlijke personen en kleine bedrijven tot een maximaal bedrag van € 20.000 per persoon. U komt in aanmerking voor deze vergoeding als Brand New Day Bank de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd en u daar nadeel van ondervindt. Vanzelfsprekend voldoet Brand New Day Bank al jaren aan alle wettelijke eisen van vermogensscheiding, anders hadden wij geen vergunning gekregen.

Blijft de verpanding van mijn rekening van kracht?

Ja. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Wij nemen contact op met de bank of verzekeraar waaraan uw rekening nu verpand is en zorgen ervoor dat die de nieuwe rekeninggegevens overneemt. Alle afspraken over de verpanding blijven daarbij onveranderd van kracht.

Hoe is mijn onbelegde waarde beschermd?

Het geld op uw beleggersrekening dat niet belegd is, valt niet onder het beleggerscompensatiestelsel maar onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het onbelegde geld op uw beleggingsrekeningen bij Brand New Day Bank beschermd is tot een bedrag van € 100.000 per persoon. Heeft u dus geld in de cashallocatie staan? Dan is hiervoor het depositogarantiestelsel van toepassing. Let erop dat geld op een spaarrekening bij Brand New Day ook meeteelt voor dit bedrag. Dus als u uw vermogen op een spaarrekening en in een cashallocatie bij elkaar optelt en het komt boven de €100.000 uit, dan is dat totale bedrag beschermd tot maximaal €100.000.

Vragen over specifieke rekeningen

Heeft u geen Pensioenrekening DGA, Pensioenrekening vrij vermogen of een zakelijke rekening? Dan kunt u deze vragen overslaan. Heeft u wel zo’n rekening? Dan vragen we u de onderstaande vragen en antwoorden even goed door te nemen.

Ik heb een Pensioenrekening DGA. Verandert daar iets in?

Alleen de naam van de rekening. Voorheen was het voor u als DGA mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Daarom besloten wij de Pensioenrekening DGA in het leven te roepen. Dat was eigenlijk gewoon een vrije beleggingsrekening, maar dan met een andere naam. Omdat het pensioen in eigen beheer is afgeschaft en omdat de Pensioenrekening DGA precies dezelfde fiscale structuur heeft als een vrije beleggingsrekening, kiezen wij ervoor om uw Pensioenrekening DGA straks voort te zetten als vrije beleggingsrekening op naam van uw B.V. U houdt dan ook precies dezelfde rekening, maar dan met een andere naam en een ander rekeningnummer.

Ik heb een Pensioenrekening Vrij Vermogen. Verandert daar iets in?

Alleen de naam van de rekening. Het is voor lang niet iedereen mogelijk om met belastingvoordeel pensioen op te bouwen via een pensioenrekening bij Brand New Day. Omdat veel mensen tóch graag wat extra vermogen voor hun pensioen opbouwen, introduceerden we in het verleden de Pensioenrekening vrij vermogen: een vrije beleggingsrekening waarmee degenen zonder fiscale jaarruimte tóch konden beleggen voor hun pensioen. In feite heeft de Pensioenrekening vrij vermogen dezelfde fiscale structuur als een vrije beleggingsrekening. Daarom kiezen we ervoor om uw Pensioenrekening vrij vermogen straks voort te zetten als vrije beleggingsrekening. Al heeft u nu eigenlijk ook al een vrije beleggingsrekening. U houdt dan ook gewoon precies dezelfde rekening, maar dan met een andere naam en een ander rekeningnummer.

Ik heb een zakelijke rekening. Blijft dat gewoon zo?

Ja. Uw rekening blijft op naam van uw bedrijf staan. Wij hebben u hiervoor eerder al gevraagd ons enkele gegevens toe te sturen en dat hoeft u niet nogmaals te doen. Wel moet u de gebruikelijke identificatiestappen doorlopen die gelden voor een bankrekening. Dit betekent dat u ook een tegenrekening voor uw rekening moet kiezen. Deze tegenrekening mag alleen een rekening op naam van uw bedrijf zijn.