De fondsen van Brand New Day Bank

U gaat straks beleggen bij Brand New Day Bank. Dit betekent dat u straks in andere fondsen gaat beleggen dan u nu doet. Klinkt spannender dan het is, want met de meeste nieuwe fondsen belegt u op precies dezelfde manier als u nu doet. Op deze pagina geven we u meer informatie over de fondsen waarin u straks gaat en kunt beleggen.

De vervangende fondsen

Momenteel heeft u de keuze uit 5 aandelenfondsen en 5 obligatiefondsen. Voor ieder fonds waarin u nu belegt, hebben wij een gelijkwaardig fonds bij Brand New Day Bank. Nadat uw rekening is omgezet naar een bankrekening, gaat u automatisch in één van deze gelijkwaardige fondsen beleggen. Hieronder leest u welke fondsen dit zijn.

Huidig fonds Nieuw bankfonds
BND Wereld Indexfonds Hedged BND Wereld Indexfonds C-Hedged
BND Wereld Indexfonds-Unhedged BND Wereld Indexfonds C-Unhedged
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C
BND Emerging Markets Indexfonds BND Emerging Markets Indexfonds-B*
BND Small Cap Wereld Indexfonds BND Small Cap Wereld Indexfonds-B
BND Euro Obligatie Indexfonds 50% in BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
50% in BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang BND Euro Staatsobligatie Indexfonds **
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie ***
* Het BND Emerging Markets Indexfonds-B belegt in een ander onderliggend fonds
** Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds belegt in een ander onderliggend fonds dat belegt in obligaties met een kortere looptijd
*** Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie belegt in obligaties met een kortere looptijd

Drie uitzonderingen

Met vrijwel alle vervangende bankfondsen belegt u op precies dezelfde manier als u nu doet. Dus in precies dezelfde aandelen of obligaties en in precies dezelfde samenstelling. Daarop zijn wel drie uitzonderingen, waarover u hieronder meer leest.

U belegt momenteel in het BND Emerging Markets Indexfonds

Als u in dit fonds belegt, beleggen wij uw geld voor u in het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. Dit is een fonds dat haar geld belegt in aandelen van bedrijven in opkomende landen. Met uw rekening bij Brand New Day Bank gaat u beleggen in het BND Emerging Markets Indexfonds-B. Dit fonds belegt niet in een Vanguard-fonds, maar in een fonds van Northern Trust: het Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index FGR Fund. Dit fonds is duurzaam én dividendefficient, wat u ten opzichte van het Vanguard-fonds naar schatting zo’n 0,30% meer rendement per jaar oplevert.

U belegt momenteel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang

Als u in dit fonds belegt, beleggen wij uw geld voor u in het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund. Dit is een fonds dat haar geld per 31-07-2020 belegt in obligaties met een gemiddeld gewogen looptijd van ongeveer 22 jaar. Straks gaat u beleggen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds. Dit fonds belegt in obligaties met een gemiddeld gewogen looptijd van ongeveer 8 jaar. Dat zijn dus obligaties met een stuk kortere looptijd. Daardoor is de koers van het nieuwe fonds minder gevoelig voor rentestijgingen en -dalingen.

U belegt momenteel in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie

Als u in dit fonds belegt, beleggen wij uw geld zelf voor u in langlopende obligaties. Straks gaat u beleggen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie. Dit fonds belegt haar waarde in een onderliggend fonds: het Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund. Daarmee belegt u in obligaties met een kortere looptijd tussen de 1 en 10 jaar. Door die kortere looptijd is de koers van het nieuwe fonds minder gevoelig voor rentestijgingen en -dalingen.

Nieuwe fondsen

U kunt uw geld straks beleggen in een stuk meer fondsen dan u nu gewend bent. Hieronder geven we u meer informatie over de nieuwe fondsen waarin u straks kunt beleggen.

 • BND Amerika Indexfonds
  Door in het BND Amerika indexfonds te beleggen, belegt u indirect in aandelen van honderden bedrijven die in de Verenigde Staten aan de beurs genoteerd zijn. Meer informatie over dit fonds vindt u in de factsheet.
 • BND Europa Indexfonds
  Met het BND Europa Indexfonds belegt u indirect in aandelen van honderden bedrijven die in Europa aan de beurs genoteerd zijn. Meer informatie over dit fonds vindt u in de factsheet.
 • BND Pacific Indexfonds
  Als u belegt in het BND Pacific Indexfonds, belegt u indirect in aandelen van honderden bedrijven die in ontwikkelde landen in de Pacifische regio aan de beurs genoteerd zijn. Meer informatie over dit fonds vindt u in de factsheet.
 • BND Wereld Obligatie Indexfonds-C
  Door in het BND Wereld Obligatie Indexfonds-C te beleggen, belegt u automatisch in meer dan 10.000 obligaties, variërend van verschillende soorten staatsobligaties tot verschillende soorten bedrijfsobligaties van over de hele wereld. Het fonds kent daardoor een enorme spreiding. De gemiddelde looptijd van de obligaties is 7,3 jaar. Meer informatie over dit fonds vindt u in de factsheet.
 • BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort
  Als u belegt in het BND Wereld Obligatie Indexfonds-kort, belegt u automatisch in duizenden obligaties, variërend van verschillende soorten staatsobligaties tot verschillende soorten bedrijfsobligaties van over de hele wereld. Het fonds kent daardoor een enorme spreiding. De gemiddelde looptijd van de obligaties is 2,8 jaar. Meer informatie over dit fonds vindt u in de factsheet.
graph_people_GREEN_D

Beleggen in meerdere obligatiefondsen tegelijkertijd

Momenteel kunt u maximaal in één obligatiefonds tegelijkertijd beleggen, tenzij u bescherming tegen renterisico heeft aanstaan (in dat geval belegt u in maximaal 2 fondsen tegelijkertijd). Met uw bankrekening is dit verleden tijd. Met die rekening heeft u de keuze uit 6 obligatiefondsen, en als u zou willen kunt u in al die obligatiefondsen tegelijkertijd beleggen.

De kosten van de omzetting naar nieuwe fondsen

U gaat in andere fondsen beleggen, maar betaalt uiteraard geen aan- of verkoopkosten voor de omzettingen van uw beleggingen. In de meeste gevallen boeken wij uw beleggingen namelijk gewoon over van het oude naar het nieuwe fonds. In drie gevallen gaan we uw geld wel op een iets andere manier beleggen, waardoor er als gevolg van het aan- en verkopen een op- of afslag op de koers kan ontstaan. Dit komt volledig ten gunste van het onderliggende fonds waarin wij uw geld beleggen. Dit geldt enkel voor specifieke fondsen. Hieronder leest u daarover meer.

U belegt in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie

Dit fonds vervangen wij door het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie. Dit fonds belegt in obligaties met een kortere looptijd. De obligaties in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie worden op de dag van de omzetting verkocht en op diezelfde dag worden obligaties in het nieuwe fonds gekocht. Omdat alle beleggers tegelijk uitstappen geldt er op dat moment geen afslag op de koers. Aangezien de impact van de aankoop op de koers van het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie minder dan 0,01% bedraagt, geldt er op moment van instappen geen opslag op de koers.

De kosten van het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie zijn hoger dan het fonds waarin u nu belegt: 0,15% per jaar om 0,06% per jaar. Wij verlagen daarom de servicekosten die u betaalt aan ons, zodat u gewoon dezelfde kosten blijft betalen als u nu doet. Verkoopt u echter uw beleggingen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie en koopt u op een later moment weer beleggingen aan in dat fonds? Dan betaalt u daarna wél 0,15% aan fondskosten.

U belegt in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang wordt vervangen door het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds. Beide onderliggende fondsen kennen swingpricing. Dit betekent dat de dagelijkse koers van deze fondsen afhankelijk is van de hoogte van de verkochte beleggingen op die dag ten opzichte van de hoogte van de aangekochte beleggingen op die dag. Dit kan nadelig of voordelig uitpakken: als u aankoopt en er is op de dag dat u aankoopt veel instroom, dan rekent het fonds een opslag. Deze opslag komt ten gunste van het fonds. Als u verkoopt en er is die dag meer instroom dan uitstroom, dan verkoopt u juist tegen een hogere koers. De totale impact van de omzetting ligt bij dit fonds tussen een voordeel van 0,16% en een nadeel van 0,10% over het bedrag dat u in dit fonds belegt.

De kosten van het BND Euro Staatsobligatiefonds Indexfonds zijn  hoger dan het fonds waarin u nu belegt: 0,15% per jaar om 0,06% per jaar. Voor u geldt een uitzondering: u blijft gewoon 0,06% aan fondskosten betalen in het nieuwe fonds. Verkoopt u echter uw beleggingen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds en koopt u op een later moment weer beleggingen aan in datzelfde fonds? Dan betaalt u daarna wél 0,15% aan fondskosten.

U belegt in het BND Emerging Markets Indexfonds

Dit fonds wordt vervangen door het BND Emerging Markets Indexfonds-B. Beide onderliggende fondsen kennen swingpricing. Dit betekent dat de dagelijkse koers van deze fondsen deels afhankelijk is van de hoogte van de verkochte beleggingen op die dag ten opzichte van de hoogte van de aangekochte beleggingen op die dag. Dit kan nadelig of voordelig uitpakken: als u aankoopt en er is op de dag dat u aankoopt veel instroom, dan ontstaat er een opslag op de koers. Deze opslag komt ten gunste van het fonds. Als u verkoopt en er is die dag meer instroom dan uitstroom, dan verkoopt u juist tegen een hogere koers. De totale impact van de omzetting ligt bij dit fonds tussen een voordeel van 0,38% en een nadeel van 0,62% over het bedrag dat u in dit fonds belegt.

Overigens levert het nieuwe fonds u jaarlijks ongeveer 0,30% meer rendement op dan het oude fonds. Dat komt omdat het nieuwe fonds dividend efficiënt is.

Alle informatie op een rijtje

Wilt u nog iets dieper in de materie duiken? Dat kan! Hier vindt u een overzicht van alle factsheets van de fondsen waarin u straks kunt beleggen. Bovendien vindt u in ons documentencentrum de Essentiële Beleggersinformatie van iedere fonds.