Vervallen Brand New Day-fondsen

Belegde u al vóór 5 november bij Brand New Day? Dan is uw rekening inmiddels omgezet naar Brand New Day Bank en belegt u in andere fondsen dan u eerst deed. Klinkt spannender dan het is, want met de nieuwe fondsen belegt u – in de meeste gevallen – op precies dezelfde manier als u eerst deed. Wel hebben die nieuwe fondsen een andere naam en beleggen wij uw geld in een paar gevallen iets anders. Op deze pagina leest u er meer over.

De vervangende fondsen

Voor ieder fonds waarin u voorheen belegde, hebben wij een gelijkwaardig fonds bij Brand New Day Bank. Nadat uw rekening is omgezet naar een bankrekening, ging u automatisch in één van deze gelijkwaardige fondsen beleggen. Hieronder leest u welke fondsen dit zijn.

Huidig fonds Nieuw bankfonds
BND Wereld Indexfonds Hedged BND Wereld Indexfonds C-Hedged
BND Wereld Indexfonds-Unhedged BND Wereld Indexfonds C-Unhedged
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C
BND Emerging Markets Indexfonds BND Emerging Markets Indexfonds-B*
BND Small Cap Wereld Indexfonds BND Small Cap Wereld Indexfonds-B
BND Euro Obligatie Indexfonds 50% in BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
50% in BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang BND Euro Staatsobligatie Indexfonds **
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie ***
* Het BND Emerging Markets Indexfonds-B belegt in een ander onderliggend fonds
** Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds belegt in een ander onderliggend fonds dat belegt in obligaties met een kortere looptijd
*** Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie belegt in obligaties met een kortere looptijd

Drie uitzonderingen

Met vrijwel alle vervangende bankfondsen belegt u op precies dezelfde manier als u voorheen deed. Dus in precies dezelfde aandelen of obligaties en in precies dezelfde samenstelling. Daarop zijn wel drie uitzonderingen, waarover u hieronder meer leest.

U belegde in het BND Emerging Markets Indexfonds

Als u in dit fonds belegde, belegde u indirect in het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. Dit is een fonds dat haar geld belegt in aandelen van bedrijven in opkomende landen. Met uw rekening bij Brand New Day Bank bent u gaan beleggen in het BND Emerging Markets Indexfonds-B. Dit fonds belegt niet in een Vanguard-fonds, maar in een fonds van Northern Trust: het Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index FGR Fund. Dit fonds is duurzaam én dividendefficient, wat u ten opzichte van het Vanguard-fonds naar schatting zo’n 0,30% meer rendement per jaar oplevert.

U belegde in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang

Voorheen belegden wij uw geld voor u in het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund. Dit is een fonds dat haar geld per 31-07-2020 belegt in obligaties met een gemiddeld gewogen looptijd van ongeveer 22 jaar. Momenteel belegt u in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds. Dit fonds belegt in obligaties met een gemiddeld gewogen looptijd van ongeveer 8 jaar. Dat zijn dus obligaties met een stuk kortere looptijd. Daardoor is de koers van het nieuwe fonds minder gevoelig voor rentestijgingen en -dalingen.

U belegde in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie

Voorheen belegden wij uw geld  zelf voor u in langlopende obligaties (dus niet in een fonds van Vanguard of Northern Trust). Momenteel belegt u in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie. Dit fonds belegt haar waarde in een onderliggend fonds: het Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund. Daarmee belegt u in obligaties met een kortere looptijd tussen de 1 en 10 jaar. Door die kortere looptijd is de koers van het nieuwe fonds minder gevoelig voor rentestijgingen en -dalingen.

De kosten van de omzetting naar nieuwe fondsen

Voor het omzetten van uw beleggingen heeft u ons uiteraard geen aan- of verkoopkosten hoeven te betalen. In drie gevallen belegden wij uw geld wel op een iets andere manier, waardoor er als gevolg van het aan- en verkopen een op- of afslag op de koers kon ontstaan. Dit kwam uiteraard volledig ten gunste van het onderliggende fonds waarin wij uw geld beleggen en gold enkel voor specifieke fondsen.

U belegde in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie

Dit fonds vervingen wij door het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie. Dit fonds belegt in obligaties met een kortere looptijd. De obligaties in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie zijn op de dag van de omzetting verkocht en op diezelfde dag zijn obligaties in het nieuwe fonds gekocht. Omdat alle beleggers tegelijk uitstapten, gold er op dat moment geen afslag op de koers. Aangezien de impact van de aankoop op de koers van het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie minder dan 0,01% bedraagt, gold er op moment van instappen geen opslag op de koers.

De kosten van het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie zijn hoger dan het fonds waarin u voorheen belegde: 0,15% per jaar om 0,06% per jaar. Wij verlaagden na de omzetting daarom de servicekosten die u betaalt aan ons, zodat u gewoon dezelfde kosten blijft betalen als u voorheen deed. Verkoopt u echter uw beleggingen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie en koopt u op een later moment weer beleggingen aan in dat fonds? Dan betaalt u daarna wél 0,15% aan fondskosten.

U belegde in het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang werd vervangen door het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds. Beide onderliggende fondsen kennen swingpricing. Dit betekent dat de dagelijkse koers van deze fondsen afhankelijk is van de hoogte van de verkochte beleggingen op die dag ten opzichte van de hoogte van de aangekochte beleggingen op die dag. Dit kan nadelig of voordelig uitpakken: als u aankoopt en er is op de dag dat u aankoopt veel instroom, dan rekent het fonds een opslag. Deze opslag komt ten gunste van het fonds. Als u verkoopt en er is die dag meer instroom dan uitstroom, dan verkoopt u juist tegen een hogere koers. De totale impact van de omzetting lag bij dit fonds tussen een voordeel van 0,16% en een nadeel van 0,10% over het bedrag dat u op dat moment in dit fonds belegde.

De kosten van het BND Euro Staatsobligatiefonds Indexfonds zijn  hoger dan het fonds waarin u voorheen belegde: 0,15% per jaar om 0,06% per jaar. Voor u geldt een uitzondering: u blijft gewoon 0,06% aan fondskosten betalen in het nieuwe fonds. Verkoopt u echter uw beleggingen in het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds en koopt u op een later moment weer beleggingen aan in datzelfde fonds? Dan betaalt u daarna wél 0,15% aan fondskosten.

U belegde in het BND Emerging Markets Indexfonds

Dit fonds werd vervangen door het BND Emerging Markets Indexfonds-B. Beide onderliggende fondsen kennen swingpricing. Dit betekent dat de dagelijkse koers van deze fondsen deels afhankelijk is van de hoogte van de verkochte beleggingen op die dag ten opzichte van de hoogte van de aangekochte beleggingen op die dag. Dit kan nadelig of voordelig uitpakken: als u aankoopt en er is op de dag dat u aankoopt veel instroom, dan ontstaat er een opslag op de koers. Deze opslag komt ten gunste van het fonds. Als u verkoopt en er is die dag meer instroom dan uitstroom, dan verkoopt u juist tegen een hogere koers. De totale impact van de omzetting lag bij dit fonds tussen een voordeel van 0,38% en een nadeel van 0,62% over het bedrag dat u op dat moment in dit fonds belegde.

Overigens levert het nieuwe fonds jaarlijks ongeveer 0,30% meer rendement op dan het oude fonds. Dat komt omdat het nieuwe fonds dividend efficiënt is.