U heeft meerdere rekeningen

Wij hebben u gevraagd ons te informeren over uw rekeningen bij Brand New Day. Zou u onderstaand formulier zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk willen invullen? Alvast hartelijk dank!

Formulier rekeningen

Beste klant,

Wij constateerden dat u de afgelopen tijd veel nieuwe producten heeft geopend bij Brand New Day. We verzoeken u kort toe te lichten waarom u heeft gekozen voor het openen van meerdere van deze rekeningen.

Als u in dit stadium al documentatie kunt aanleveren om uw situatie aan ons te verduidelijken kunt u deze vrijblijvend in het bijlagenveld toevoegen.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Voeg hier eventuele documentatie toe ter verheldering van uw antwoord