Maandelijks handelen

Met uw rekening bij Brand New Day Vermogensopbouw handelen wij iedere maand. Tijdens het maandelijkse handelsmoment kopen wij beleggingen aan, en voeren wij wijzigingen uit. Naast het maandelijkse handelsmoment, hebben wij bijna iedere week een verkoopmoment. Dit vindt meestal op vrijdag plaats.

heart_YELLOW

Aankopen beleggingen

Iedere eerste werkdag van de maand kopen wij beleggingen aan voor de stortingen die op tijd zijn ontvangen. Wij kopen beleggingen aan tegen de slotkoersen van de laatste werkdag vóór het handelsmoment.

Omdat wij de orders voor het aankopen van beleggingen ongeveer drie werkdagen voor het handelsmoment doorsturen, is het belangrijk dat stortingen op tijd op onze rekening zijn bijgeschreven. Iedere maand vindt u de uiterlijke datum waarop wij een storting moeten ontvangen in MijnBND. Ontvangen wij een storting na die datum? Dan wordt deze pas op de eerste werkdag van de volgende maand belegd.

Wijzigingen in de fondsverdeling

Tijdens het maandelijkse handelsmoment voeren wij ook opdrachten uit om uw portefeuille anders te verdelen. Heeft u de verdeling van de beleggingen op uw rekening aangepast? Dan worden de aan- en verkopen naar aanleiding van die opdracht uitgevoerd tijdens het eerstvolgende handelsmoment.

Ook voor dit type opdracht geldt dat een opdracht op tijd moet zijn doorgegeven.

gift_balloons_YELLOW
clock2_YELLOW

Geld opnemen

Neemt u de gehele waarde of een deel daarvan op? Dan verkopen wij óf alles, óf precies genoeg beleggingen om het gewenste bedrag aan u uit te kunnen betalen. Hierbij houden wij de verdeling aan die uw portefeuille op het moment van verkoop heeft. In dezelfde verhouding worden er participaties verkocht. Uiterlijk vijf werkdagen daarna wordt de waarde uitgekeerd naar de bij ons bekende tegenrekening.

Verkoopopdrachten worden op (bijna) iedere vrijdag uitgevoerd. Als een opnameverzoek voor woensdagochtend 10.00 uur is ingevoerd en bevestigd, verkopen wij uw beleggingen op vrijdag tegen de slotkoers van donderdag. Als de vrijdag samenvalt met het maandelijkse handelsmoment, of te dicht op een maandelijks handelsmoment zit, vervalt het wekelijkse verkoopmoment.

Opnemen & herbalanceren

Ten slotte is er de situatie waarin u een opname doet én opdracht geeft om uw portefeuille anders in te richten. In beginsel worden beide opdrachten gelijktijdig uitgevoerd als die voor hetzelfde handelsmoment zijn ingevoerd.

Tenzij door de opname en/of de herverdeling voor één of meerdere fondsen alle participaties worden verkocht. In dat geval wordt met het betreffende handelsmoment eerst de opname voltooid. Pas daarna worden de orders voor de herbalancering verstuurd. De herbalancering gebeurt dus tegen andere koersen en u ziet de herbalancering later terug in MijnBND.