Belangrijke documenten Brand New Day Bank

Nieuwe productvoorwaarden, nieuwe fondsen en nieuwe informatiedocumenten: na de bankmigratie zijn er een hoop nieuwe documenten van toepassing op uw rekening bij Brand New Day. Wel zo makkelijk als die een beetje goed te vinden zijn. Hieronder vindt u alle documenten die voor u van belang kunnen zijn.

lamp1_BLUE_L

Belangrijke informatie over uw beleggingsrekening

Dagelijks handelen, een eigen IBAN, nieuwe fondsen: uw rekening bij Brand New Day Bank biedt u een hoop nieuwe voordelen. Maar dat betekent automatisch ook een hoop verschillen ten opzichte van uw huidige rekening. Om goed beslagen ten ijs te komen, kunt u het onderstaande document doornemen. Hierin staat alle belangrijke informatie over uw beleggingsrekening bij Brand New Day Bank.

Productvoorwaarden

Niet onbelangrijk: de productvoorwaarden van uw rekening. U vindt ze hieronder.

hearts_BLUE_L
books_BLUE_L

 Prospectus Paraplufondsen

De fondsen waarin u bij Brand New Day Bank kunt beleggen, vallen onder een paraplufonds. Of het Paraplufonds I, of het Paraplufonds II. Hieronder vindt u de prospectussen van die paraplufondsen.

Kostenoverzicht

Via het onderstaande document vindt u exact terug wat u (per fonds) betaalt om te beleggen bij Brand New Day Bank

lamp2_BLUE_L

Factsheets fondsen

In de factsheets van onze fondsen vindt u alle informatie die u als belegger nodig heeft. Dus de rendementen uit het verleden, de vergelijking met de benchmark en het aantal aandelen of obligaties waarin belegd wordt. De echte pro’s vinden hier ook dingen als het dividendrendement en de tracking error terug.

 

eggs_forks_BLUE_L

Beleid belangenconflicten

We gaan er niet van uit, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we in een situatie terechtkomen waarin onze belangen conflicteren met die van u als klant. Natuurlijk doen we in dat geval ons uiterste best om dat op een nette manier op te lossen. In ons beleid omtrent belangenconflicten leest u daar meer over.

Privacystatement

In ons privacy statement leggen wij uit waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken. Ook wordt aangegeven hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Brand New Day.

heart_BLUE_L